Bronkolin 300

Bronkolin 300

Retard Tablet

Adeka

Teofilin anhidr

Ambalaj: 300mgx50 tablet.

Endikasyon: Bronşiyalastım, kronik bronşit ve amfizeme bağlı bronkospazm semptomlarınınönlenmesi ve tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Herhangibir ksantin müstahzarına karşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Kalp yetmezliği, kardiyak aritmi, yeni geçirilmişmiyokard enfarktüsü, korpulmonale, hipertiroidi, uzun süren ateş,solunum yolu enfeksiyonları (viral dahil), prostat hipertrofisiya da peptik ülser olgularında dikkatle kullanılmalıdır. Karaciğerhastalığı (metabolizma yavaşlaması) ya da böbrek hastalığı (eliminasyonazalması) bulunanlarda ve yaşlılarda dikkatle kullanılmalıdır.Gebelere mutlak gereksinim olmadıkçaverilmemelidir. Teofilin anne sütüne geçer. Emziren anneler, bebekteortaya çıkabilecek istenmeyen etkiler konusunda uyarılmalıdır.

Yan Etkileri: En sık bildirilenyan etkiler gastrointestinal irritasyon ve santral sinir sistemistimülasyonudur. Bulantı, kusma, karın ağrısı, uykusuzluk, huzursuzluk,taşikardi ya da hipotansiyon gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Diğer ksantinya da sempatomimetiklerin toksik yan etki potansiyelini artırabilir.Furosemidin etkisini artırabilir. Teofilin ile birlikte kullanıldığında,lityumun terapö-tik etkisi azalabilir. Birlikte allopürinol, antasitler,bblokerler, simetidin, siprofloksasin,oral kontraseptifler, eritromisin, troleandomisin, ranitidin, verapamilya da grip aşısının kullanılması teofilinin plazma düzeyini artırabilir.Barbitüratlar, karbamazepin, fenitoin, rifampisin ve sigara kullanılmasıteofilinin plazma düzeyini azaltabilir.

Doz Önerisi: 6 yaşından büyük çocuklarda sabah ve akşam yemektensonra ½ Tabletle başlanır. Erişkinler sabah ve akşam yemek arasında1 Tablet alırlar. Gerektiği takdirde iki günlük aralıklarla kademeliolarak (½ Tabletlik arttırım) günlük doz artırılarak sürek dozunaulaşılır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.