Bronkolin 300

Bronkolin 300

Bronkolin 300 nedir ne için kullanılır, Bronkolin 300 nasıl kullanılır, Bronkolin 300 ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Retard Tablet

Teofilin anhidr

Ambalaj: 

300mgx50 tablet.

Endikasyon: 

Bronşiyal Astım, kronik bronşit ve amfizeme bağlı bronkospazm semptomlarının önlenmesi ve tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Herhangibir ksantin müstahzarına karşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: 

Kalp yetmezliği, kardiyak aritmi, yeni geçirilmiş miyokard enfarktüsü, kor pulmonale, hipertiroidi, uzun süren ateş,solunum yolu enfeksiyonları (viral dahil), prostat hipertrofisi ya da peptik ülser olgularında dikkatle kullanılmalıdır. Karaciğer Hastalığı (metabolizma yavaşlaması) ya da böbrek hastalığı (eliminasyon azalması) bulunanlarda ve yaşlılarda dikkatle kullanılmalıdır.Gebelere mutlak gereksinim olmadıkça verilmemelidir. Teofilin anne sütüne geçer. Emziren anneler, bebekte ortaya çıkabilecek istenmeyen etkiler konusunda uyarılmalıdır.

Yan Etkileri: 

En sık bildirilen yan etkiler gastrointestinal irritasyon ve santral sinir sistemi stimülasyonudur. Bulantı, kusma, karın ağrısı, uykusuzluk, huzursuzluk,taşikardi ya da hipotansiyon gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Diğer ksantin ya da sempatomimetiklerin toksik yan etki potansiyelini artırabilir.Furosemidin etkisini artırabilir. Teofilin ile birlikte kullanıldığında,lityumun terapötik etkisi azalabilir. Birlikte allopurinol, antasitler,b blokerler, simetidin, siprofloksasin,oral kontraseptifler, eritromisin, troleandomisin, ranitidin, verapamil ya da grip aşısının kullanılması teofilinin plazma düzeyini artırabilir.Barbitüratlar, karbamazepin, fenitoin, rifampisin ve sigara kullanılması teofilinin plazma düzeyini azaltabilir.

Doz Önerisi: 

6 yaşından büyük çocuklarda sabah ve akşam yemekten sonra ½ Tabletle başlanır. Erişkinler sabah ve akşam yemek arasında 1 Tablet alırlar. Gerektiği takdirde iki günlük aralıklarla kademeli olarak (½ Tabletlik artırım) günlük doz artırılarak sürek dozuna ulaşılır.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...