Bronkar

Bronkar

Şurup

Nobel

Klorfeniramin maleat2 mg, psö-doefedrin HCl 30 mg

Ambalaj: 100 mL’lik şişe, 5 mL’lik ölçeğiyle birlikte.

Endikasyon: Üst solunumyolu enfeksiyonları (nezle), sinö-züti veya allerjik rinite bağlıburun akıntısı, hapşırma ve nazal konjesyon gibi yakınmaların geçiciolarak giderilmesi için kullanılır.

Kontra Endikasyon: Antihistaminik veya sempatomimetik ajanlarakarşı duyarlığı olan hastalar ile epilepsi, ciddi hipertansiyon,ciddi koroner arter hastalığı olanlarda ve MAO inhibitö-rü ilaç tedavisigö-ren hastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Araç sürme, makine kullanma gibi potansiyel olaraktehlikeli işlerin performansı için gerekli zihinsel ve fizikselyetenekleri etkileyebilir. Alkol ve diğer santral sinir sistemidepresanları (hipnotikler, sedatifler, trankilizanlar) ile olasıadditif etkiler hakkında hastalar uyarılmalıdır. Çok gerekmedikçegebelere verilmemelidir. Gerek klorfeniramin gerekse psö-doefedrinanne sütüne geçebileceğinden ve bu ilaçların bebeklere olası riskinedeniyle risk/yarar oranı dikkate alınarak, emzirmenin mi yoksailacın mı kesilmesi gerektiği konusunda karar verilmelidir.

Yan Etkileri: Uyuşukluk, antihistaminiklerin en sık gö-rülen yan etkisidir.Psö-doefedrin ise özellikle sempatomimetik ilaçlara karşı aşırı duyarlığıolan hastalarda hafif santral sinir sistemi stimülasyonu yapabilir.

İlaç Etkileşimleri: MAO inhibitörleri ile tedaviedilen hastalara verilmemelidir. Sempatomimetikler metildopa,rezerpin, veratrum alkaloidleri ve mekamelaminin antihipertansifetkilerini azaltabilir. Alkol ve diğer sedatif ilaçlar klorfeniramininsedatif etkilerini artırabilir. Kardiyovasküler sistem üzerindekombine etkileri hastaya zararlı olabileceğinden, bu bileşimile diğer sempatomimetikler birlikte verildiğinde dikkatli olunmalıdır.

Doz Önerisi: 12 yaşından büyük çocuklar ve yetişkinlere günde3-4 kez 1-2 ölçek (5-10 mL). 6-12 yaş arası çocuklara günde 3-4 kez ½-1ölçek, 24 saat içinde en fazla 4 ölçek uygulanabilir. 2-6 yaş arasıçocuklara günde 3-4 kez ½ ölçek, 24 saat içinde en fazla 2 ölçek uygulanabilir.

BronkarA

Şurup

Nobel

DekstrometorfanHBr 10 mg, klorfeniramin maleat 2 mg, psö-doefedrin HCI 30 mg/5 mL

Ambalaj: 100 mL şurup içeren 125 mL’lik cam şişe.

Endikasyon: Üst solunum yolu konjesyonunun eşlik ettiği kuruöksürüklerde, üst solunum yolu enfeksiyonları (nezle), sinüzitveya alerjik rinite bağlı burun akıntısı, hapşırma ve nazal konjesyongibi yakınmaların geçici olarak giderilmesi için kullanılır.

Kontra Endikasyon: Bileşimdeki maddelerden herhangi birine karşıduyarlığı olanlar ile ciddi hipertansiyon, ciddi koroner arter hastalığı,epilepsisi olanlarda ve MAO inhibitö-rü ilaç tedavisi gö-ren hastalardakullanılmamalıdır. Astma ile ilişkili veya aşırı salgının eşlikettiği öksürüklerde, ayrıca solunum yetmezliği veya bunu geliştirmeriski olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Hafif atropin benzeri etkisinden dolayı, bronşiyalastma, amfizem, kronik akciğer hastalığı olanlarda kullanılırkendikkatli olunmalıdır.Özellikle çocuklarda eksitabiliteye yol açabilir.Araç sürme, makine kullanma gibi potansiyel olarak tehlikeli işlerinperformansı için gerekli zihinsel ve fiziksel yetenekleri etkileyebilir.Alkol ve diğer SSS depresanları (hipnotikler, sedatifler, trankilizanlar)ile olası aditif etkiler hakkında da hastalar uyarılmalıdır. Kesingerekmedikçe gebelere verilmemelidir. Bebekler üzerinde olasıriskleri nedeniyle emzirme dö-neminde emzirmenin mi yoksa ilacınmı kesileceği konusunda karar verilmelidir.

Yan Etkileri: İştahsızlık, tansiyonda yükselme,çarpıntı, sinirlilik, idrar yapmada zorluk (daha çok prostat hipertrofisiolanlarda), uyuşukluk, baş dönmesi, burunda kuruluk gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: MAO inhibitörleriyle tedaviedilen hastalara verilmemelidir. Sempatomimetikler metildopa,rezerpin, veratrum alkaloidleri ve metamilaminin antihipertansifetkilerini azaltabilir. Alkol ve diğer sedatif ilaçlar klorfeniramininsedatif etkilerini artırabilir. Kardiyovasküler sistem üzerindekombine etkileri hastaya zararlı olabileceğinden, diğer sempatomimetiklerlebirlikte verildiğinde dikkatli olunmalıdır.

Doz Önerisi: 12 yaşından büyük çocuklarda ve yetişkinlerdegünde 3-4 kez 1-2 ölçek (5-10 mL), 6-12 yaş arası çocuklarda günde 3-4 kez½-1 ölçek, 24 saat içinde en fazla 4 ölçek uygulanabilir. 2-6 yaş arasıçocuklarda günde 3-4 kez ½ ölçek, 24 saat içinde en fazla 2 ölçek uygulanabilir.2 yaşın altındaki çocuklarda hekim önerisi olmadan kullanılmamalıdır.1-2 yaş arası çocuklarda günde 3 kez ½ ölçek, 6-12 aylık bebeklerdegünde 4 kez ¼ ölçek, 3-6 aylık bebeklerde günde 3 kez ¼ ölçek olmaküzere kullanılır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.