Caduet

Caduet

Caduet nedir ne için kullanılır, Caduet nasıl kullanılır, Caduet ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Film Kaplı Tablet

Amlodipin+Atorvastatin

Ambalaj:

 5 mg+10 mgx30 tablet

: 5 mg+20 mgx30 tablet

: 10 mg+10mgx30 tablet

: 10 mg+20 mgx30 tablet.

Endikasyon:

 Hipertansiyon Ve anjina ile dislipidemisi olan ve bu nedenle hem amlodipin hem de atorvastatin ile tedavi edilmesi uygun olan hastalarda endikedir.

Kontrendikasyon:

 Atorvastatin nedeniyle aktif karaciğer hastalığı ya da açıklanamayan persistan serum transaminaz yükselmeleri olan hastalardakontrendikedir.Caduet, bu tedavinin herhangi bir bileşenine karşı bilinen hipersensitivitesi olan hastalarda kontrendikedir.Gebelerde kullanılmamalıdır.Caduet Olan anneler bebeklerini emzirmemelidir.

Uyarılar:

 Anjina veya akut miyokard infarktüsü sıklığı, süresi ve/veya şiddetinde artma; miyoglobinüri ye sekonder akut böbrek yetmezliğiyle nadir rabdomiyoliz vakaları bildirilmiştir.

Yan Etkileri:

 Caduet İle yapılan klinik çalışmalarda, kombinasyona özgü bir yan etki gözlenmemiştir. Advers olaylar; doğası, şiddetin görülme sıklığı açısından daha önce amlodipin ve atorvastatin ile bildirilenler benzer bulunmuştur.

İlaç Etkileşimleri:

 Bu kombinasyona özgü ilaç etkileşimi çalışması yapılmamıştır. Bileşimindeki maddelerin etkileşimlerine ayrıca bakılmalıdır.

Doz Önerisi: 

Caduet Daha önce doz titrasyonu yapılmış her bir bileşeni yerine uygulanabilir. Hastalara eşit dozda Caduet verilebileceği gibi, ek bir antianjinal etki, kan basıncında veya lipid düzeyinde daha fazla bir düşüş sağlamak için amlodipin, atorvastatin veya her ikisi için artırılmış dozlarda da uygulanabilir.Caduet’in başlangıç dozu, bileşenleri için tek ilaç olarak uygulandıklarında önerilen dozlara göre, bu dozların kombinasyonu olarak belirlenmelidir.Caduet’in amlodipin bileşeni için maksimum doz, günde bir kez 10 mg’dir.Caduet’in atorvastatin bileşeni için maksimum doz, günde bir kez 80 mg’dir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...