Caduet

Caduet

Film Kaplı Tablet

Pfizer

Amlodipin+Atorvastatin

Ambalaj: 5 mg+10 mgx30 tablet

: 5 mg+20 mgx30 tablet

: 10 mg+10mgx30 tablet

: 10 mg+20 mgx30 tablet.

Endikasyon: Hipertansiyonveya anjina ile dislipidemisi olan ve bu nedenle hem amlodipin hem deatorvastatin ile tedavi edilmesi uygun olan hastalarda endikedir.

Kontra Endikasyon: Atorvastatin nedeniyle aktif karaciğer hastalığı ya daaçıklanamayan persistan serum transaminaz yükselmeleri olan hastalardakontrendikedir.Caduet, bu tedavinin herhangi bir bileşenine karşı bilinenhipersensitivitesi olan hastalarda kontrendikedir.Gebelerde kullanılmamalıdır.Caduetalan anneler bebekleriniemzirmemelidir.

Uyarılar: Anjina veya akut miyokard enfarktüsüsıklığı, süresi ve/veya şiddetinde artma; miyoglobinüriye sekonder akut böbrekyetmezliğiyle nadir rabdomiyoliz vakaları bildirilmiştir.

Yan Etkileri: Caduetile yapılan klinik çalışmalarda, bukombinasyona özgü bir yan etki gözlenmemiştir. Advers olaylar; doğası, şiddetive görülme sıklığı açısından daha önce amlodipin ve atorvastatin ilebildirilenlerle benzer bulunmuştur.

İlaç Etkileşimleri: Bu kombinasyona özgü ilaç etkileşmeçalışması yapılmamıştır. Bileşimdeki maddelerin etkileşmelerine ayrıcabakılmalıdır.

Doz Önerisi: Caduetdaha önce doz titrasyonu yapılmış her bir bileşeniyerine uygulanabilir. Hastalara eşit dozdaCaduetverilebileceği gibi, ek birantianjinal etki, kan basıncında veya lipit düzeyinde daha fazla bir düşüşsağlamak için amlodipin, atorvastatin veya her ikisi için arttırılmış dozlardada uygulanabilir.Caduet’in başlangıç dozu, bileşenleri için tek ilaç olarakuygulandıklarında önerilen dozlara göre, bu dozların kombinasyonu olarakbelirlenmelidir.Caduet’in amlodipin bileşeni için maksimum doz, günde bir kez10 mg’dir.Caduet’in atorvastatin bileşeni için maksimum doz, günde birkez 80 mg’dir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.