Cabaser

Cabaser

Cabaser nedir ne için kullanılır, Cabaser nasıl kullanılır, Cabaser ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Tablet

Kabergolin

Ambalaj: 

1 mg x 20 tablet

: 2 mgx20 tablet.

Endikasyon: 

Parkinson Hastalığı semptomlarının tedavisinde endikedir. Yeni teşhis edilmiş hastalarda monoterapi olarak veya levodopa/karbidopa ile tedavi altındaki hastalarda ekleme tedavi olarak uygulanır.

Kontrendikasyon:

 Cabergoline, formülde bulunan diğer maddelere ya da ergotalkaloidlerine karşı aşırı duyarlılık durumlarında kontrendikedir.

Uyarılar:

 Kabergolinin, özellikle de Parkinson Hastalığı olan kişilerde, uyku hali ve ani uyku atağı nöbetleriyle bağlantılı olduğu görülmüştür.Ciddi karaciğer yetmezliği olan Parkinson hastalarında doz ayarlanmalıdır.Raynaud sendromu, peptik ülseri ya da gastrointestinal kanaması olan veya ciddi psikotik bozukluk hikayesi olan kişilerde kabergolin dikkatle kullanılmalıdır.Gebe kalmak isteyen kadınlar fetüsün ilaca maruz kalma olasılığına engel olmak için kabergolin tedavilerini en azından bir ay öncesinden kesmelidir.Kabergolin tedavisi gören kadınların emzirmeleri tavsiye edilmelidir.Tedavinin ilk günlerinde araç veya makine kullanımı ve özel dikkat gerektiren aktiviteler sırasında özellikle dikkatli olunmalıdır.

Yan Etkileri:

 Kabergolin baş dönmesine neden olabilir. Bazı durumlarda aşırı gündüz uykusu ve aniden uykuya dalma olguları ile bağlantılı olduğu görülmüştür. Diskinezi, hiperkinezi, halüsinasyon,konfüzyon, bulantı, kusma, dispepsi ve/veya gastrit, hipotansiyon, solunum sistemi ile ilgili etki, plevral efüzyon/pulmoner fibrozis bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Kabergolin ve diğer ergotalkoloidlerinin uzun süreli tedavi sırasında birlikte kullanımı tavsiye edilmemektedir. Dopamin antagonisti etkiye sahip ilaçlar (fenotiazinler,butirofenonlar, tiyoksantenler, metoklopramid gibi) ile birlikte kullanılmamalıdır. Kabergolin ile birlikte makrolid grubu antibiyotikler (ör: eritromisin) verilmemelidir.

Doz Önerisi: 

Cabaser'in yemekle birlikte alınması önerilmektedir.Cabaser, kronik ve uzun süreli tedavi için endikedir. Yeni tanı konulan hastalarda 0.5 mg lik, halen diğer dopamin agonistleri ile tedavi altında olan hastalarda 1 mg lik günlük dozlar tedaviye başlanması önerilir. Levodopa alan hastalarda optimum denge ulaşıncaya kadar,Cabaser'in dozu artırılırsa levodopanın dozu tedricen azaltılabilir. İlacın uzun vadeli kinetiği açısından, eğer gerekiyorsa, günlük doz optimum doza ulaşana kadar (ilk birkaç hafta boyunca) haftada bir yada iki kere 0.5-1 mg artırılabilir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...