Cabaser

Cabaser

Tablet

Pfizer

Kabergolin

Ambalaj: 1 mgx20 tablet

: 2 mgx20 tablet.

Endikasyon: ParkinsonHastalığı semptomlarının tedavisinde endikedir. Yeni teşhis edilmiş hastalardamonoterapi olarak veya levodopa/karbidopa ile tedavi altındaki hastalardaekleme tedavi olarak uygulanır.

Kontra Endikasyon: Kabergoline, formülde bulunan diğer maddelere ya da ergotalkaloidlerine karşı aşırı duyarlılık durumlarında kontrendikedir.

Uyarılar: Kabergolinin, özellikle de Parkinson Hastalığı olankişilerde, uyku hali ve ani uyku atağı nöbetleriyle bağlantılı olduğu görülmüştür.Ciddi karaciğer yetmezliği olan Parkinson hastalarında doz ayarlanmalıdır.Raynaud sendromu, peptik ülseri ya da gastrointestinal kanaması olan veya ciddipsikotik bozukluk hikayesi olan kişilerde kabergolin dikkatle kullanılmalıdır.Gebe kalmak isteyen kadınlar fetüsün ilaca maruz kalma olasılığına engel olmakiçin kabergolin tedavilerini en azından bir ay öncesinden kesmelidir.Kabergolin tedavisi gören kadınların emzirmemeleri tavsiye edilmelidir.Tedavinin ilk günlerinde araç veya makine kullanımı ve özel dikkat gerektirenaktiviteler sırasında özellikle dikkatli olunmalıdır.

Yan Etkileri: Kabergolin başdönmesine nedenolabilir. Bazı durumlarda aşırı gündüz uykusu ve aniden uykuya dalma olgularıile bağlantılı olduğu görülmüştür. Diskinezi, hiperkinezi, halusinasyon,konfüzyon, bulantı, kusma, dispepsi ve/veya gastrit, hipotansiyon, solunumsistemi ile ilgili etki, plevral efüzyon/pulmoner fibrozis bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Kabergolin ve diğer ergotalkoloidlerinin uzun süreli tedavi sırasında birlikte kullanımı tavsiyeedilmemektedir. Dopamin antagonisti etkiye sahip ilaçlar (fenotiazinler,butirofenonlar, tioksantenler, metoklopramid gibi) ile birliktekullanılmamalıdır. Kabergolin ile birlikte makrolid grubu antibiyotikler (ör: eritromisin) verilmemelidir.

Doz Önerisi: Cabaser'in yemekle birlikte alınması önerilmektedir.Cabaser, kronik ve uzun süreli tedavi içinendikedir. Yeni tanı konulan hastalarda 0.5 mg'lik, halen diğer dopaminagonistleri ile tedavi altında olan hastalarda 1 mg'lik günlük dozlarlatedaviye başlanması önerilir. Levodopa alan hastalarda optimum dengeyeulaşıncaya kadar,Cabaser'in dozu artırılırken levodopanın dozu tedricenazaltılabilir. İlacın uzun vadeli kinetiği açısından, eğer gerekiyorsa, günlükdoz optimum doza ulaşılana kadar (ilk birkaç hafta boyunca) haftada bir ya daiki kere 0.5-1 mg artırılabilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.