Calcium Leucovorin DBL

Calcium Leucovorin DBL

Calcium Leucovorin DBL nedir ne için kullanılır, Calcium Leucovorin DBL nasıl kullanılır, Calcium Leucovorin DBL ilacının yan etkileri nelerdir?

Calcium Leucovorin DBL Ampul/Flakon

Kalsiyum folinat

Ambalaj: 

  • 15 mg/2 mLx1 ampul
  • 50 mg/5 mLx1 Flakon
  • 100mg/10 mLx1 Flakon
  • 300 mg/30 mLx1 Flakon.

Endikasyon: 

Metotreksatgibi folik asit antagonistleriyle yapılan sitotoksik kemoterapinin ardından antidot olarak kullanılır. Ayrıca, folat eksikliğine bağlı megaloblastik anemilerin tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon:

B12 vitamini eksikliği nedeniyle oluşan pernisyöz anemi ya da diğer megaloblastik anemilerin tedavisinde kullanılmamalıdır.

Calcium Leucovorin DBL Uyarılar: 

Yüksek doz metotreksat tedavisiyle birlikte folinikasit uygulaması, antitümör kemoterapi konusunda deneyimli uzman hekimlerce yapılmalıdır. Kesin gerekmedikçe gebelerde kullanılmamalıdır. Anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziren annelerde kesin gerekmedikçe kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri:

 Ender olarak alerjik reaksiyonlar(ürtiker, pruritus, deride kızarıklıklar vb.) ortaya çıkabilir.

İlaç Etkileşimleri:

Folinikasit klinik toksisiteyi azaltmak ya da korumak amacıyla folik asitantagonistleriyle aynı zamanda kullanılmamalıdır (metotreksatınaşırı dozundan kuşkulanıldığı durumlar hariç). Folik asidin yüksekmiktarları fenobarbital, fenitoin ve primidon gibi antiepileptiklerinetkilerini azaltabilir ve özellikle çocuklarda epilepsi nö-betlerininsıklığını artırabilir. Folinik asit florourasilin toksisitesiniartırabilir.Yaşlı hastalarda birlikte kullanıldığında budurum daha da önem kazanır.

Calcium Leucovorin DBL Doz Önerisi:

  • Doz her hastanın gereksinimine göre ayarlanır.
  • Erişkin ve çocuklarda IM enjeksiyon veya IV enfüzyon şeklinde parenteral verilebilir.

 

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...