Calcium Leucovorin DBL

Calcium Leucovorin DBL

Ampul/Flakon

Orna

Kalsiyum folinat

Ambalaj: 15 mg/2 mLx1 ampul

: : 50 mg/5 mLx1 Flakon

: : 100mg/10 mLx1 Flakon

: : 300 mg/30 mLx1 Flakon.

Eşdeğeri: KalsiyumfolinatEbewe Flakon: 100 mg/10mLx1 flakon(Liba);Leuco-vorinAtafarm Flakon: 50 mg/5mLx1 Flakon, 100 mg/10 mLx1 Flakon(Atafarm);Leuco-vorin TevaFlakon: 50 mg/5 mLx1 Flakon, 100mg/10 mLx1 Flakon, 300 mg/30 mLx1 flakon(Med İlaç);RescuvolinFlakon: 15 mg/3 mLx1 Flakon, 50mg/10 mLx1 flakon(Medİlaç).

Endikasyon: Metotreksatgibi folik asit antagonistleriyle yapılan sitotoksik kemoterapininardından antidot olarak kullanılır. Ayrıca, folat eksikliğinebağlı megaloblastik anemilerin tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: B12vitamini eksikliği nedeniyle oluşanpernisyöz anemi ya da diğer megaloblastik anemilerin tedavisindekullanılmamalıdır.

Uyarılar: Yüksek doz metotreksat tedavisiyle birlikte folinikasit uygulaması, antitümör kemoterapi konusunda deneyimli uzmanhekimlerce yapılmalıdır.Kesin gerekmedikçe gebelerde kullanılmamalıdır.Anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziren annelerdekesin gerekmedikçe kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Ender olarak alerjik reaksiyonlar(ürtiker, pruritus, deride kızarıklıklar vb.) ortaya çıkabilir.

İlaç Etkileşimleri: Folinikasit klinik toksisiteyi azaltmak ya da korumak amacıyla folik asitantagonistleriyle aynı zamanda kullanılmamalıdır (metotreksatınaşırı dozundan kuşkulanıldığı durumlar hariç). Folik asidin yüksekmiktarları fenobarbital, fenitoin ve primidon gibi antiepileptiklerinetkilerini azaltabilir ve özellikle çocuklarda epilepsi nö-betlerininsıklığını artırabilir. Folinik asit florourasilin toksisitesiniartırabilir.Yaşlı hastalarda birlikte kullanıldığında budurum daha da önem kazanır.

Doz Önerisi: Doz her hastanın gereksinimine gö-re ayarlanır.Erişkin ve çocuklarda IM enjeksiyon veya IV enfüzyon şeklinde parenteralverilebilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.