Calcium Sandoz

Calcium Sandoz

Ampul

NovartisCH

Kalsiyum glubionat

Ambalaj: 1.375 g/10 mLx5 ampul.

Calcium Sandoz Forte

Efervesan Tablet

Kalsiyum glukonolaktat2.94 g, kalsiyum karbonat 0.3 g

Ambalaj: 10 Efervesan tablet.

Endikasyon: Değişikkaynaklı osteoporozlarda (postmenopozal, yaşlılık, kortikosteroidkullanımına bağlı, gastrektomi veya hareketsizlik sonucu) sıklıklatamamlayıcı tedaviyle kombine olarak, pre ve postmenopozal kemikdemineralizasyonunun önlenmesi, raşitizm ve osteomalazi tedavisineek olarak, gizli tetani (akut durumların tedavisi için düşük dozlar),kadınların gebelik ve emzirme dö-nemleriyle çocukların büyüme vegelişme devrelerinde artan kalsiyum gereksiniminin karşılanmasında,alerjik durumlarda (destekleyici tedavi olarak) kullanılır.

Kontra Endikasyon: İlacaaşırı duyarlık, hiperkalsemi (örn. Hiperparatiroidizm, aşırı dozdaD vitamini alımı, plazmasitoma gibi dekalsifiye tümörler, kemikmetastazları), şiddetli hiperkalsiüri, ağır renal yetmezlik durumlarındakontrendikedir.

Uyarılar: Hiperkalsiürili hastalarda, böbrek fonksiyonbozukluğu ya da üriner taş olgusu geçmişi bulunanlarda idrardakalsiyum atılımının izlenmesi gereklidir. Üriner taş oluşumunaeğilimli hastaların bol miktarda sıvı almaları önerilir. Kalsiyumtedavisi süresince, yüksek doz D vitamini alınmasından kaçınılmalıdır.

Yan Etkileri: Nadir olgularda hafif gastrointestinal rahatsızlıklar(şişkinlik, kabızlık veya diyare) oluşabilir.

İlaç Etkileşimleri: Kalsiyum oral tetrasiklinlerinve florür müstahzarlarının emilimini azaltabilir. Bunlarla birliktekullanıldığında 3 saatlik bir ara bırakılmalıdır. D vitaminiylebirlikte kullanıldığında, kalsiyumun absorpsiyonunda artış gö-rülür.Kalsiyumun gastrointestinal kanaldan absorpsiyonu, bazı gıdalarla(örn. Ispanak, tahıl, süt ve süt ürünleri) birlikte alınmasıyla azalır.D vitaminiyle birlikte yüksek dozda alındığında, kalsiyum, verapamilve olasılıkla diğer kalsiyum antagonistlerinin etkisini azaltabilir.Dijitalize hastalarda yüksek doz oral kalsiyum kullanımı, kardiyakaritmi riskini artırabilir.

Doz Önerisi: Calcium Sandoz Ampul: Erişkinlerde günde 1-3 Ampul IVveya IM olarak, çocuklarda günde 1 Ampul IV olarak uygulanır.

Calpol6Plus Süspansiyon: Günlük doz 6-12 yaş arası çocuklarda5-10 mL 4’er saat arayla tekrarlanabilir. 12 yaşından büyük çocuklardave yetişkinlerde 500 mg1 g’lik doz, her 4 saatte bir tekrarlanabilir.Maksimum günlük doz 4 g’yi aşmamalıdır.

Endikasyon: İrinotekan,ileri evre kolorektal kanserli hastaların tedavisinde endikedir: Daha önce ileri evre kolorektal kanser için kemoterapi almamışhastalarda 5-FU ve folinik asitle kombine olarak, 5-FU içeren tedavirejimleriyle yanıt alınamayan hastalarda tek ajan olarak kullanılır.

Kontra Endikasyon: İltihaplı kronik bağırsak hastalıklarında; öncedenilacın ilk kullanımı süresinde gö-rülmüş allerji olgularında; irinotekanaveya ürünün bileşimindeki maddelerden herhangi birine duyarlığıolanlarda; gebelik ve laktasyonda; bilirubin düzeyi normal üst sınırın1.5 katından yüksek olan hastalarda; ciddi kemik iliği yetmezliğiolan hastalarda; WHO performans statüsü 2’den büyük olan hastalarda.

Uyarılar: İrinotekan, sitotoksik kemoterapi uygulamasıkonusunda uzman ünitelerde ve mutlaka antikanser kemoterapisikonusunda uzman bir hekimin gö-zetiminde uygulanmalıdır.Her irinotekan tedavi küründen önceantiemetiklerle profilaktik tedavi önerilir.Bulantı ve kusma sıklıkla bildirilmiştir.Geç diyare nedeniyle kusması olan hastalar mümkün olduğu kadar çabukhastaneye yatırılmalıdır. İrinotekanın embriyotoksik, fetotoksikve teratojen olduğu tavşan ve sıçanlarda gösterildiğinden, gebeliktekullanılmamalıdır. Meme emen bebekler üzerinde advers etki potansiyelinedeniyle irinotekan tedavisi sırasında emzirmeye ara verilmelidir.Hastalar irinotekan uygulaması sonrası 24 saat içinde baş dönmesive görme bozuklukları olabileceği konusunda uyarılmalı ve busemptomlar meydana geldiğinde araç ve makine kullanmamaları salıkverilmelidir.

Yan Etkileri: Diyare, psö-domembranöz kolit,bulantı ve kusma, dehidratasyon, konstipasyon, bağırsak obstrüksiyonu,ileus veya gastrointestinal hemoraji, intestinal perforasyon,anoreksi, abdominal ağrı, mukozit, nötropeni, enfeksiyöz ataklar,anemi, trombositopeni, erken diyare, abdominal kramplar, konjunktivit,rinit, hipotansiyon, vazodilatasyon, terleme, titreme, kırıklık,baş dönmesi, görme bozuklukları, lakrimasyon, miosis, salivasyonartışı, dispne, musküler kontraksiyon veya kramplar, parestezi, asteni,alopesi, hafif kütanöz reaksiyonlar, allerji ve enjeksiyon yerindereaksiyon, ender böbrek yetmezliği, hipotansiyon ve dolaşım yetmezliğiolguları görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: İrinotekan ve nö-romuskülerbloker ajanlar arasındaki etkileşme göz ardı edilemez. İrinotekanınantikolinesteraz aktivitesi olduğu bilindiğine gö-re, antikolinesterazaktivitesi olan ilaçlar süksametonyumun nö-romusküler bloker etkisiniuzatabilir ve nondepolarizan ilaçların nö-romusküler bloğunu antagonizeedebilirler.

Doz Önerisi: Sadece yetişkinlerde kullanılır.Monoterapide önerilen doz, üç haftada bir 30-90dakikalık IV enfüzyon halinde 350 mg/m2’dir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.