Calcium Sandoz

Calcium Sandoz

Calcium Sandoz nasıl kullanılır, Calcium Sandoz ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Calcium Sandoz Ampul

 • Kalsiyum glubiyonat

Calcium Sandoz Efervesan Tablet

 • Kalsiyum glukonolaktat 2.94 gr
 • Kalsiyum karbonat 0.3 g

Calcium Sandoz Ambalaj: 

 • 1.375 g/10 mLx5 ampul.
 • Calcium Sandoz Forte
 • Efervesan Tablet

Calcium Sandoz Ambalaj: 

 • 10 Efervesan tablet.
 • Calcium Sandoz Ampul

Calcium Sandoz Endikasyon: 

Değişik Kaynaklı osteoporoz larda (postmenopozal, yaşlılık, kortikosteroid kullanımına bağlı, gastrektomi veya hareketsizlik sonucu) sıklıkla tamamlayıcı tedaviyle kombine olarak, pre ve postmenopozal kemik demineralizasyonu nun önlenmesi, raşitizm ve osteomalazi tedavisine ek olarak, gizli tetani (akut durumların tedavisi için düşük dozlar),kadınların gebelik ve emzirme dönemleriyle çocukların büyüme ve gelişme devrelerinde artan kalsiyum gereksiniminin karşılanmasında,alerjik durumlarda (destekleyici tedavi olarak) kullanılır.

Calcium Sandoz Kontrendikasyon:

 İlaca Aşırı duyarlılık, hiperkalsemi (örn. Hiperparatiroidizm, aşırı dozda D vitamini alımı, plazmasitoma gibi dekalsifiye tümörler, kemik metastazları), şiddetli hiperkalsemi, ağır renal yetmezlik durumlarında kontrendikedir.

Calcium Sandoz Ampul Uyarılar: 

Hiperkalsiüri Li hastalarda, böbrek fonksiyon bozukluğu ya da üriner taş olgusu geçmişi bulunanlarda idrarda kalsiyum atılımının izlenmesi gereklidir. Üriner taş oluşumuna eğilimli hastaların bol miktarda sıvı almaları önerilir. Kalsiyum Tedavisi süresince, yüksek doz D vitamini alınmasından kaçınılmalıdır.

Calcium Sandoz Yan Etkileri: 

Nadir olgularda hafif gastrointestinal rahatsızlıklar(şişkinlik, kabızlık ve diyare) oluşabilir.

İlaç Etkileşimleri: 

Kalsiyum oral tetrasiklinler ve florür müstahzarlarının emilimini azaltabilir. Bunlarla birlikte kullanıldığında 3 saatlik bir ara bırakılmalıdır. D vitaminiyle birlikte kullanıldığında, kalsiyumun absorpsiyonunda artış görülür.Kalsiyumun gastrointestinal kanaldan absorpsiyonu, bazı gıdalarla(örn. Ispanak, tahıl, süt ve süt ürünleri) birlikte alınmasıyla azalır.D vitaminiyle birlikte yüksek dozda alındığında, kalsiyum, verapamil ve olasılıkla diğer kalsiyum antagonistlerinin etkisini azaltabilir.Dijitalize hastalarda yüksek doz oral kalsiyum kullanımı, kardiyakaritmi riskini artırabilir.

Calcium Sandoz Ampul Doz Önerisi: 

Calcium Sandoz Ampul: 

 • Erişkinlerde günde 1-3 Ampul IV veya IM olarak, çocuklarda günde 1 Ampul İV olarak uygulanır.

Calpol 6 Plus Süspansiyon: 

 • Günlük doz 6-12 yaş arası çocuklarda 5-10 mL 4 er saat arayla tekrarlanabilir. 
 • 12 yaşından büyük çocuklarda ve yetişkinlerde 500 mg 1 g lik doz, her 4 saatte bir tekrarlanabilir.
 • Maksimum günlük doz 4 g yi aşmamalıdır.

Endikasyon:

 İrinotekan,ileri evre kolorektal kanserli hastaların tedavisinde endikedir: Daha önce ileri evre kolorektal kanser için kemoterapi almış hastalarda 5-FU ve folinik asitle kombine olarak, 5-FU içeren tedavi rejimleriyle yanıt alınamayan hastalarda tek ajan olarak kullanılır.

Kontrendikasyon: 

İltihaplı kronik bağırsak hastalıklarında; önceden ilacın ilk kullanımı süresinde görülmüş alerji olgularında; irinotekan veya ürünün bileşimindeki maddelerden herhangi birine duyarlılığı olanlarda; gebelik ve laktasyonda; bilirubin düzeyi normal üst sınırın 1.5 katından yüksek olan hastalarda; ciddi kemik iliği yetmezliği olan hastalarda; WHO performans statüsü 2’den büyük olan hastalarda.

Uyarılar: 

İrinotekan, sitotoksik kemoterapi uygulaması konusunda uzman ünitelerde ve mutlaka antikanser kemoterapi konusunda uzman bir hekim gözetiminde uygulanmalıdır.Her irinotecan tedavi küründen önce antiemetikler profilaktik tedavi önerilir.Bulantı ve kusma sıklıkla bildirilmiştir.Geç diyare nedeniyle kusması olan hastalar mümkün olduğu kadar çabuk hastaneye yatırılmalıdır. İrinotekanın embriyotoksik, fetotoksikve teratojen olduğu tavşan ve sıçanlarda gösterildiğinden, gebeliktekullanılmamalıdır. Meme emen bebekler üzerinde advers etki potansiyeli nedeniyle irinotekan tedavisi sırasında emzirmeye ara verilmelidir.Hastalar irinotecan uygulaması sonrası 24 saat içinde baş dönmesi ve görme bozuklukları olabileceği konusunda uyarılmalı ve semptomlar meydana geldiğinde araç ve makine kullanmaları salık verilmelidir.

Yan Etkileri: 

Diyare, psödomembranöz kolit,bulantı ve kusma, dehidratasyon, konstipasyon, bağırsak obstrüksiyonu,ileus veya gastrointestinal hemoraji, intestinal perforasyon,anoreksi, abdominal ağrı, mukozit, nötropeni, enfeksiyöz atıklar,anemi, trombositopeni, erken diyare, abdominal kramplar, konjunktivit,rinit, hipotansiyon, vazodilatasyon, terleme, titreme, kırıklık,baş dönmesi, görme bozuklukları, lakrimasyon, miosis, salivasyon artışı, dispne, müsküler kontraksiyon veya kramplar, parestezi, asteni,alopesi, hafif kutanöz reaksiyonlar, allerji ve enjeksiyon yerinde reaksiyon, ender böbrek yetmezliği, hipotansiyon ve dolaşım yetmezliği olguları görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 İrinotekan ve nöromusküler bloker ajanlar arasındaki etkileşme göz ardı edilemez. İrinotekanınantikolinesteraz aktivitesi olduğu bilindiğine gö-re, antikolinesterazaktivitesi olan ilaçlar süksametonyumun nö-romusküler bloker etkisiniuzatabilir ve nondepolarizan ilaçların nöromusküler bloğunu antagonize edebilirler.

Doz Önerisi: 

Sadece yetişkinlerde kullanılır.Monoterapide önerilen doz, üç haftada bir 30-90 dakikalık IV enfüzyon halinde 350 mg/m2’dir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...