Carena

Carena

Ampul IV

Biofarma

Teofilin etilendiamin

Ambalaj: 240mg/10 mLx6 ampul.

Endikasyon: Bronşiyalastım, kronik bronşit ve amfizeme bağlı bronkospazm, sol ventrikülyetmezliğine bağlı akut pulmoner ödem ve paroksismal noktürnal dispnenintedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Herhangibir ksantin müstahzarına karşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.Aktif peptik ülser ve aktif gastritli hastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Çeşitli kardiyak, renal ve hepatikhastalıklarda, hipoksemide, obstrüktif akciğer hastalıklarında,hipertansiyonda ve hipertiroidizmde dikkatle kullanılmalıdır.Yenidoğanlarda, korpulmonale, konjestif kalp yetmezliği olan yaşlıhastalarda, özellikle erkeklerde ve sigara içenlerde, teofilin uygulanırkençok dikkatli olmalıdır. Gebelerde, özellikle doğumdan kısa bir süreönce zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır. Emziren annelerde teofilindikkatle kullanılmalıdır.

Yan Etkileri: Yüksek dozlardave ani IV uygulamada huzursuzluk, taşikardi, ekstrasistoller, palpitasyon,deri kızarıklıkları, ürtiker, hipotansiyon, konvülziyon, bulantı,kusma, baş ağrısı, baş dönmesi, hiperventilasyon, anoreksi ve aşırıderecede susuzluk hissi gibi belirtiler gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Teofilinlebirlikte, troleandomisin, eritromisin, linkomisin, klindamisin,simetidin, influenza aşısı, allopürinol ve tiyabendazol alan hastalardateofilin serum düzeyleri artabilir. Teofilin, efedrin veya diğersempatomimetik ilaçlarla birlikte verildiği zaman toksik sinerjizmgö-rülebilir. Teofilin, furosemid ve rezerpinin etkisini güçlendirirkendijital toksisitesini ve duyarlığını artırabilir. Teofilin, lityumkarbonat, propranolol ve fenitoinin etkisini azaltır. Oral antikoagülanlardiğer ksantin müstahzarlarıyla birlikte kullanılmamalıdır.

Doz Önerisi: %5 dekstroz veya ‰9 sodyum klorür ile dilüe edilerekIV enfüzyon şeklinde uygulanır. Verme hızı 25 mg/dak’ı geçmemelidir.Tedavinin amacı, plazmada 10-20 µg/mL’lik terapö-tik konsantrasyonlarısağlamasıdır. Sürek dozu: İstenen yanıt alınana kadar her 12 saattebir 1.27-1.9 mg/kg aminofilin 30 dakikada IV enfüzyonla uygulanır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.