Carena

Carena

Carena nedir ne için kullanılır, Carena nasıl kullanılır, Carena ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Ampul IV

Teofilin etilendiamin

Ambalaj:

 240mg/10 mL x 6 ampul.

Endikasyon:

 Bronşiyal Astım, kronik bronşit ve amfizeme bağlı bronkospazm, sol ventrikül yetmezliğine bağlı akut pulmoner ödem ve paroksismal noktürnal dispnenin tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Herhangibir ksantin müstahzarına karşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.Aktif peptik ülser ve aktif gastritli hastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: 

Çeşitli kardiyak, renal ve hepatikhastalıklarda, hipoksemide, obstrüktif akciğer hastalıklarında,hipertansiyonda ve hipertiroidizmde dikkatle kullanılmalıdır.Yenidoğanlarda, kor pulmonale, konjestif kalp yetmezliği olan yaşlı hastalarda, özellikle erkeklerde ve sigara içenlerde, teofilin uygulanırken çok dikkatli olmalıdır. Gebelerde, özellikle doğumdan kısa bir süre önce zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır. Emziren annelerde teofilin dikkatle kullanılmalıdır.

Yan Etkileri: 

Yüksek dozlarda ve ani İV uygulamada huzursuzluk, taşikardi, ekstrasistoller, palpitasyon,deri kızarıklıkları, ürtiker, hipotansiyon, konvülziyon, bulantı,kusma, baş ağrısı, baş dönmesi, hiperventilasyon, anoreksi ve aşırı derecede susuzluk hissi gibi belirtiler görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Teofilinle Birlikte, troleandomisin, eritromisin, linkomisin, klindamisin,simetidin, influenza aşısı, allopurinol ve tiyabendazol alan hastalarda teofilin serum düzeyleri artabilir. Teofilin, efedrin veya diğer sempatomimetik ilaçlarla birlikte verildiği zaman toksik sinerjizm görülebilir. Teofilin, furosemid ve rezerpinin etkisini güçlendirirken dijital toksisitesini ve duyarlılığı artırabilir. Teofilin, lityum karbonat, propranolol ve fenitoinin etkisini azaltır. Oral antikoagülanlar diğer ksantin müstahzarları ile birlikte kullanılmamalıdır.

Doz Önerisi: 

%5 dekstroz veya ‰9 sodyum klorür ile dilüe edilerek IV infüzyon şeklinde uygulanır. Verme hızı 25 mg/dak’ı geçmemelidir.Tedavinin amacı, plazmada 10-20 µg/mL'lik terapötik konsantrasyonları sağlamasıdır. Sürek dozu: İstenen yanıt alınana kadar her 12 saatte bir 1.27-1.9 mg/kg aminofilin 30 dakikada IV infüzyonla uygulanır.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...