Cezol

Cezol

Flakon IM

Deva

Sefazolin

Ambalaj: 250 mgx1 Flakon ve 2 mL’lik ‰5 lidokain ampulü

: : 500 mgx1Flakon ve 2 mL’lik ‰5 lidokain ampulü

: : 1 gx1 Flakon ve 4 mL’lik ‰5 lidokainampulü.

Eşdeğeri: Cefamezin Flakon: 500 mgx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Eczacıbaşı);CefozinFlakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1Flakon, 1 gx1 Flakon(Bilim);Eqizolin Flakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(TümEkip);İesporFlakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1Flakon, 1 gx1 Flakon(İ.E.Ulagay);Maksiporin Flakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Fako);SefamaxFlakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1Flakon, 1 gx1 Flakon(Nobel);Sefazol Flakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Mustafa Nevzat).

Cezol

Flakon IM/IV

Sefazolin

Ambalaj: 250 mgx1 Flakon ve 2 mL’lik çö-zücü ampul

: : 500 mgx1Flakon ve 2 mL’lik çö-zücü ampul

: : 1 gx1 Flakon ve 4 mL’lik çö-zücüampul.

Eşdeğeri: Cefamezin Flakon: 500 mgx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Eczacıbaşı);CefozinFlakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1Flakon, 1 gx1 Flakon(Bilim);Eqizolin Flakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(TümEkip);İesporFlakon: 250 mgx1 Flakon, 500mgx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(İ.E.Ulagay);Maksiporin Flakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Fako);SefamaxFlakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1Flakon, 1 gx1 Flakon(Nobel);Sefazol Flakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Mustafa Nevzat).

Endikasyon: Duyarlı bakterilerinetken olduğu akut ve subakut bronşit, bronşektazi, bronkopnö-moni,pnö-moni, akciğerin cerahatlı hastalıkları (akciğer absesi), piyotoraks,piorezi, kronik solunum yolu hastalıklarına bağlı sekonder enfeksiyonlar,farenjit, larenjit, tonsillit, kolanjit, kolesistit, peritonit,lenfanjit, lenfadenit, septisemi, subakut bakteriyel endokardit,pyelonefrit, piyelit, sistit, üretrit, osteomyelit, artrit, follikülit,panaris, fronkül, fronküloz, antraks, erizipel, abse, ülser, flegmon,ameliyat sonrası yara enfeksiyonları, yanıklar, dekübitis, bartolinit(bartolin absesi), servisit, endometrit, parametrit, pelviperitonit,doğum sonrası enfeksiyonları, mastit, orta kulak iltihabı, sinüzit,parotit, kulak ve burun fronkülü, arpacık, panoftalmi gibi enfeksiyonlarıntedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Sefalosporingrubu antibiyotiklere karşı aşırı duyarlığı olduğu bilinenlerdekontrendikedir.

Uyarılar: Sefalosporin, penisilin ya dadiğer ilaçlara karşı alerjisi olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda sefazolin dozu azaltılarakverilmelidir. Gebelikte tıbbi gereklilik olmadıkça kullanılmamalıdır.Emziren annelere uygulanması halinde dikkatli olunmalıdır.

Yan Etkileri: Diyare,oral kandidiyazis, bulantı, kusma, karın ağrıları, anoreksi, psö-domembranözkolit semptomları gö-rülebilir. Bulantı ve kusma nadiren bildirilmiştir.Anafilaksi, eozinofili, kaşıntı, ilaç ateşi, cilt dö-küntüsü, nötropeni,lö-kopeni, trombositopeni gö-rülebilir. Renal ve hepatik yetmezliğebağlı olmaksızın SGOT, SGPT, BUN ve alkalen fosfataz düzeylerindegeçici artışlar bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Probenesidsefalosporinlerle birlikte kullanıldığında, bunların etkilerinindaha uzun zaman devam etmesine yol açar.

Doz Önerisi: olağan erişkin dozu, orta ve ağır şiddetteki enfeksiyonların tedavisinde6-8 saatte bir 500 mg1 g; duyarlı Grampozitif kokların etken olduğuhafif enfeksiyonlarda 8 saatte bir 250-500 mg olarak uygulanır. akut,komplikasyonsuz üriner sistem enfeksiyonlarında 12 saatte bir 1g; pnö-mokoksik pnö-moni tedavisinde 12 saatte bir 500 mg; ağır,yaşamı tehdit eden enfeksiyonlarda (endokardit, septisemi gibi) 6saatte bir 1 g1.5 g olarak verilir. Postoperatif enfeksiyonlarınprofilaksisinde cerrahi girişimden önce 1 g; 2 saat veya daha uzun sürenameliyatlarda, ameliyat süresi içinde 500 mg veya 1 g; postoperatif olarak 24saat süreyle 6-8 saatte bir 500 mg1 g uygulanır. Enfeksiyon oluşmasınınözellikle tehlikeli olduğu ameliyatlarda, ameliyattan sonra 3-5 gün dahasefazolin tedavisi sürdürülebilir.Çocuklarda kullanım: Hafif ve orta şiddetli enfeksiyonlarıntedavisinde günlük doz 25-50 mg/kg olarak hesaplanır ve bu doz 3-4 eşitkısma bölünerek eşit aralarla uygulanır. Daha şiddetli enfeksiyonlarda günlük100 mg/kg’ye kadar artırılabilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.