Cezol

Cezol

Cezol nedir? Cezol Flakon IM ne için kullanılır, Cezol nasıl kullanılır, Cezol ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Cezol Flakon IM

Ambalaj: 

  • 250 mgx1 Flakon ve 2 mL'lik  5 lidokain ampül
  • 500 mg 1 Flakon ve 2 mL'lik 5 lidokain ampül
  • 1 gx1 Flakon ve 4 mL lik 5 lidokain ampul.

Endikasyon:

 Duyarlı bakterilerin etken olduğu akut ve subakut bronşit, bronşektazi, bronkopnömoni,pnömoni, akciğerin cerahatlı hastalıkları (akciğer absesi), piyotoraks,prezi, kronik solunum yolu hastalıklarına bağlı sekonder enfeksiyonlar,farenjit, larenjit, tonsillit, kolanjit, kolesistit, peritonit,lenfanjit, lenfadenit, septisemi, subakut bakterielli endokardit,pyelonefriitti pelit, sistit, üretrit, osteomyelit, artrit, folikülit,panaris, fronkül, fronküloz, antraks, erizipel, abse, ülser, flegmon,ameliyat sonrası yara enfeksiyonları, yanıklar, dekübitis, bartolinit(bartolin absesi), servisit, endometrit, parametrit, pelviperitonit,doğum sonrası enfeksiyonları, mastit, orta kulak iltihabı, sinüzit,parotit, kulak ve burun fronkülü, arpacık, panoftalmi gibi enfeksiyonların tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Sefalosporin Grubu antibiyotiklere karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinenler kontrendikedir.

Cezol Uyarılar: 

Sefalosporin, penisilin ya da diğer ilaçlara karşı alerjisi olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda sefazolin dozu azaltılarak verilmelidir. Gebelikte tıbbi gereklilik olmadıkça kullanılmamalıdır.Emziren annelere uygulanması halinde dikkatli olunmalıdır.

Cezol Yan Etkileri: 

Diyare,oral kandidiyazis, bulantı, kusma, karın ağrıları, anoreksi, psödomembranöz kolit semptomları görülebilir. Bulantı ve kusma nadiren bildirilmiştir.Anafilaksi, eozinofili, kaşıntı, ilaç ateşi, cilt döküntüsü, nötropeni,lökopeni, trombositopeni görülebilir. Renal ve hepatik yetmezliğe bağlı olmaksızın SGOT, SGPT, BUN ve alkalen fosfataz düzeylerinde geçici artışlar bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Probenesid Sefalosporin Lerle birlikte kullanıldığında, bunların etkilerini daha uzun zaman devam etmesine yol açar.

Cezol Doz Önerisi:

  • Olağan erişkin dozu, orta ve ağır şiddetteki enfeksiyonların tedavisinde 6-8 saatte bir 500 mg 1 g; duyarlı Gram Pozitif kokların etken olduğu hafif enfeksiyonlarda 8 saatte bir 250-500 mg olarak uygulanır.
  • Akut, komplikasyonsuz üriner sistem enfeksiyonlarında 12 saatte bir 1 g;
  • pnömokoksik pnömoni tedavisinde 12 saatte bir 500 mg; ağır, yaşamı tehdit eden enfeksiyonlarda (endokardit, septisemi gibi) 6 saatte bir 1 g 1.5 g olarak verilir.
  • Postoperatif enfeksiyonlar profilaksisinde cerrahi girişimden önce 1 g; 2 saat veya daha uzun süren ameliyatlarda, ameliyat süresi içinde 500 mg veya 1 g; postoperatif olarak 24 saat süreyle 6-8 saatte bir 500 mg 1 g uygulanır.
  • Enfeksiyon oluşmasının özellikle tehlikeli olduğu ameliyatlarda, ameliyattan sonra 3-5 gün daha sefazolin tedavisi sürdürülebilir.
  • Çocuklarda kullanım: Hafif ve orta şiddetli enfeksiyonların tedavisinde günlük doz 25-50 mg/kg olarak hesaplanır ve bu doz 3-4 eşit kısma bölünerek eşit aralıkla uygulanır. Daha şiddetli enfeksiyonlarda günlük 100 mg/kg’ye kadar arttırılabilir

 

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...