Ciprasid

Ciprasid

Ciprasid nedir? Ciprasid ne için kullanılır, Ciprasid nasıl kullanılır, Ciprasid ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Ciprasid Film Tablet

Ambalaj: 

 • 500 mgx14 tablet.

Ciprasid Endikasyon:

 Duyarlı Mikroorganizmaların neden olduğu, solunum yolları enfeksiyonlarında,orta kulak ve paranazal sinüslerin enfeksiyonlarında; göz enfeksiyonlarında;böbrek ve/veya üriner sistem enfeksiyonlarında; gonore, adneksit,prostatit dahil genital organların enfeksiyonlarında; abdominal enfeksiyonlarda (tifo dahil gastrointestinal sistem ve safra yollarının bakteriyel enfeksiyonları, peritonit vb.); deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında; kemik ve eklem enfeksiyonlarında; septisemide;immün sistemi zayıflamış hastaların enfeksiyonlarında veya enfeksiyon riskinin yüksek olduğu durumlarda profilaktik olarak; immünosüpresif lerle tedavi gören hastaların selektif intestinal dekontaminasyonunda endikedir.

Kontrendikasyon:

 Siprofloksasin Veya diğer kinolon türü kemoterapötiklere aşırı duyarlık gösteren kişilerde kullanılmamalıdır. Siprofloksasin, büyüme çağındaki çocuklarda, jüvenil lerde, gebelerde ve emziren kadınlarda kullanım emniyeti ile ilgili yeterli kanıt bulunmadığı için kullanılmamalıdır.

Ciprasid Uyarılar: 

 • Siprofloksasin alan hastalar iyi hidrate edilmelive aşırı alkali idrardan kaçınılmalıdır.
 • Renal fonksiyon bozukluğunda ya da renal ve hepatik fonksiyon bozukluğu birlikte görüldüğünde,doz azaltılmasına dikkat edilmelidir.
 • Motorlu taşıt veya makine kullanma yeteneğini azaltabilir; bu durum özellikle, birlikte alkol alındığında söz konusudur.

Ciprasid Yan Etkileri: 

Bulantı,ishal, kusma, sindirim bozuklukları, abdominal ağrı, gaz, iştahsızlık,baş dönmesi, baş ağrısı, yorgunluk, ajitasyon, titreme, döküntü, kaşıntı ve ilaç ateşi gibi deri reaksiyonları, peteşi, hemorajik bül ve vasküler tutulmayı gösteren (vaskülit) kabuklu papüller, Erythema Nodosum, Erythema exsudativum multiforme (minör), Stevens Johnson sendromu, Lyell sendromu, interstisyel nefrit, hepatit, taşikardi,eklem ağrıları, eklemde şişmeler, eozinofili, lökositopeni,granülositopeni, trombositopeni, anemi gö-rülebilir. Ender durumlarda aşırı duyarlılık reaksiyonları ilk siprofloksasin uygulamasında görülebilir.

Ciprasid İlaç Etkileşimleri:

 • Siprofloksasin Ve teofilin birlikte kullanımı, teofiline bağlı yan etkileri artırabilir.
 • Siprofloksasin ve siklosporin birlikte verildiğinde,serum kreatinin konsantrasyonunun geçici olarak yükseldiği gözlenmiştir.
 • Siprofloksasin Ve varfarin birlikte verilmesi, varfarinin etkisini artırabilir.Siprofloksasin ve glibenklamidin birlikte kullanılması, glibenklamidinetkisini artırıp hipoglisemiye yol açabilir.
 • Probenesid, siprofloksasininrenal ekskresyonunu etkileyebileceğinden, serum konsantrasyonundaartışa neden olabilir.

Ciprasid Doz Önerisi:

 • Komplike olmayan üriner sistem enfeksiyonlarında günde 2 kez 250 mg.
 • Ciddi üriner sistem enfeksiyonlarında günde 2 kez 500 mg.
 • Solunum yolları enfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, kemik ve eklem enfeksiyonlarında 12 saatte bir 500 mg, çok ciddi ve komplike enfeksiyonlarda 12 saatte bir 750 mg verilebilir.
 • Enfeksiyöz diyarede önerilen doz 12 saatte bir 500 mg’dir.Gonorede 250 mg lik tek doz yeterlidir.
 • Tedavinin süresi enfeksiyonu ciddiyetine bağlıdır. Genellikle enfeksiyon belirtileri ve semptomları bitmesinden sonra tedaviye 2 gün daha devam edilir.
 • Ortalama tedavi süresi 7-14 gündür.
 • Kemik ve eklem enfeksiyonlarında süre 4-6 hafta veya daha fazla, enfeksiyöz diyarede 5-7 gündür.
 • Yemeklerden 2 saat sonra bol su ile alınması önerilir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...