Ciproxin IV

Ciproxin IV

Ciproxin IV nedir ne için kullanılır, Ciproxin IV nasıl kullanılır, Ciproxin IV ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

İnfüzyon Solüsyonu

Ambalaj: 200 mg/100 mL x 1 Flakon

: : 400mg/200 mLx1 flakon.

Endikasyon: 

Duyarlı Mikroorganizmaların neden olduğu, solunum yolları enfeksiyonlarında,orta kulak ve paranazal sinüslerin enfeksiyonlarında; göz enfeksiyonlarında;böbrek ve/veya üriner sistem enfeksiyonlarında; gonore, adneksit,prostatit dahil genital organların enfeksiyonlarında; abdominal enfeksiyonlarda (tifo dahil gastrointestinal sistem ve safra yollarının bakteriyel enfeksiyonları, peritonit vb.); deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında; kemik ve eklem enfeksiyonlarında; septisemide;immün sistemi zayıflamış hastaların enfeksiyonlarında veya enfeksiyon riskinin yüksek olduğu durumlarda profilaktik olarak; immünosüpresif lerle tedavi gören hastaların selektif intestinal dekontaminasyonunda endikedir.XR Modifiye Salım Tableti İse 18 yaş üstü yetişkinlerde, komplike olmayan, akut üriner sistem enfeksiyonlarında endikedir.

Kontrendikasyon:

 Siprofloksasin Veya diğer kinolon türü kemoterapötiklere aşırı duyarlık gösteren kişilerde kullanılmamalıdır. Siprofloksasin, büyüme çağındaki çocuklarda, juvenil lerde, gebelerde ve emziren kadınlarda, bugruplarda kullanım emniyeti ile ilgili yeterli kanıt bulunmadığı için kullanılmamalıdır.

Uyarılar:

 Siprofloksasin alan hastalar iyi hidrate edilmelive aşırı alkali idrardan kaçınılmalıdır. Renal fonksiyon bozukluğunda ya da renal ve hepatik fonksiyon bozukluğu birlikte görüldüğünde,doz azaltılmasına dikkat edilmelidir. Motorlu taşıt veya makine kullanma yeteneğini azaltabilir; bu durum özellikle, birlikte alkol alındığında söz konusudur.

Yan Etkileri:

Bulantı,ishal, kusma, sindirim bozuklukları, abdominal ağrı, gaz, iştahsızlık,baş dönmesi, baş ağrısı, yorgunluk, ajitasyon, titreme, döküntü, kaşıntı ve ilaç ateşi gibi deri reaksiyonları, peteşi, hemorajik bül ve vasküler tutulmayı gösteren (vaskülit) kabuklu papüller, Erythema Nodosum, Erythema exsudativum multiforme (minör), Stevens Johnson sendromu, Lyell sendromu, interstisyel nefrit, hepatit, taşikardi,eklem ağrıları, eklemde şişmeler, eozinofili, lökositopeni,granülositopeni, trombositopeni, anemi gö-rülebilir. Ender durumlarda aşırı duyarlılık reaksiyonları ilk siprofloksasin uygulamasında görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: 

Siprofloksasin Ve teofilin birlikte kullanımı, teofiline bağlı yan etkileri artırabilir. Siprofloksasin ve siklosporin birlikte verildiğinde,serum kreatinin konsantrasyonunun geçici olarak yükseldiği gözlenmiştir.Siprofloksasin Ve varfarin birlikte verilmesi, varfarinin etkisini artırabilir.Siprofloksasin ve glibenklamidin birlikte kullanılması, glibenklamidinetkisini artırıp hipoglisemiye yol açabilir. Probenesid, siprofloksasininrenal ekskresyonunu etkileyebileceğinden, serum konsantrasyonundaartışa neden olabilir.

Doz Önerisi: 

Ciproxin IV Enfüzyon: Yetişkinler için günlük doz, İV yoldan, akut, komplikasyonsuz üriner sistem enfeksiyonlarında 2x100 mg; kadınlarda (menopoz öncesi)sistit tek doz 100 mg; genital bölge dışındaki gonorede 2x100 mg;akut, komplikasyonsuz gonore tek doz 100 mg; komplikasyonlu üriner sistem enfeksiyonlarında ve enfeksiyöz diyarede 2x200 mg; solunum sistemi enfeksiyonlarında ve diğer enfeksiyonlarda 2x200-400 mg,özellikle ağır ve yaşamsal tehlike söz konusu olan enfeksiyonlarda,örneğin; streptokokal pnömoni, kistik fibrozis tekrarlayan enfeksiyonlar,kemik ve eklem enfeksiyonları, septisemi ve peritonitte, özellikle,pseudomonas, stafilokok veya streptokokların varlığında 3x400 mg.Yaşı ilerlemiş hastalara, hastalığın şiddeti ve kreatinin klirensi göz önüne alınarak olabildiğince düşük dozlar uygulanmalıdır. Tedavi Süresi hastalığın ciddiyetine, klinik seyrine ve mikrobiyolojik sonuçlara bağlıdır. Esasen, tedaviye ateşin düşmesi veya klinik semptomların kaybolmasından sonra 3 gün daha devam edilmelidir. Ortalama Tedavi süreleri, akut komplikasyonsuz gonore ve sistit için 1 gün;böbrek, idrar yolları ve karın içi enfeksiyonlarda 7 güne kadar; immün sistemi zayıflamış hastalarda tüm nötropenik dönem; osteomyelit maksimum 2 ay ve diğer enfeksiyonlarda 7-14 gündür.Chlamydia Ve geç komplikasyon riskinden ötürü streptokok enfeksiyonlarında tedavi en az 10 gün sürmelidir.IV olarak başlanan tedaviye daha sonra oral olarak devam edilebilir.Uygulama Şekli: Ciproxin infüzyon ile 60 dakikalık bir sürede uygulanmalıdır. Geniş bir vene yavaş infüzyon, hastanın rahatsızlığını minimize eder ve venöz irritasyon riskini azaltır. Enfüzyon solüsyon doğrudan veya serum fizyolojik, ringer ve laktatlı ringer, %5 ve%10’luk glukoz, %10 fruktoz, ‰225 sodyum klorür veya ‰45 sodyum klorür içeren %5’lik glukoz Solüsyonları İle karıştırılarak verilebilir.

Ciproxin XR Modifiye Salım Tableti: 

Günde tek doz 500 veya 1000 mg uygulanır.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...