Copaxone

Copaxone

Flakon

Medİlaç

Kopolimer 1 20 mg

Ambalaj: Her biri 7 Flakon içeren 4 kutuda toplam 28 Flakonve 1 mL’lik enjeksiyonluk su içeren 28 Ampul, 28 adet 3 cc şırınga, 28adet enjeksiyon iğnesi, 28 adet mix-ject Flakon/Ampul adaptö-rü, 56adet alkollü temizleme bezinden oluşan kendi kendine kullanım kitiile birlikte.

Endikasyon: Disabiliteninilerlemesini yavaşlatmada ve nüksedenremitan multipl sklerozluhastalardaki nükslerin sıklığını azaltmada endikedir.

Kontra Endikasyon: Kopolimer 1’e karşı aşırı duyarlığı olan-lardave gebelikte kontrendikedir.

Uyarılar: Kopolimer 1’in tek önerilen uygulamayolu subkutandır. IV yoldan uygulanmamalıdır. Kopolimer 1 kullananhastalarda enjeksiyon sonrası birkaç dakika içinde vazodilatasyonveya palpitasyonlu gö-ğüs sıkışması, gerginlik ve/veya dispne şeklindebir reaksiyon oluşabilir. Bu reaksiyonların çoğu 15 dakika içerisindekendiliğinden geçer. Ancak reaksiyonların bazıları 1 saattenfazla da sürebilir. Reaksiyonların ciddi olduğu gö-rülürse, uygunbir tedavi yapılmalıdır. Kopolimer 1 veya metabolitlerinin insansütüne geçme derecesiyle ilgili veri yoktur. Emziren kadınlardaönlem alınmalı, ilacın anne ve çocuk üzerindeki relatif riski ve yararıdikkate alınmalıdır.

Yan Etkileri: En sık gözlenen istenmeyen etkilokal enjeksiyon bölgesindeki reaksiyonlardır. Bu lokal reaksiyonlarınen yaygınlarından bazıları; eritema, ağrı, enflamasyon, pruritus,sertleşme ve kütle oluşumudur.

Doz Önerisi: Yetişkinlerde önerilen günlük doz, günde 1 kez20 mg’lik SC enjeksiyondur. Bu, enjeksiyonluk su ile rekonstitüeolan 1 Flakon steril liyofilize toza karşılık gelir. Optimal terapö-tikdoz tam olarak saptanamamıştır.Copaxonetedavisine başlama, bir nö-rolog veya MS tedavisindedeneyimli bir hekim gö-zetiminde yapılmalıdır. İlaç uzun süreli tedaviiçin amaçlanmıştır ancak, tedavinin süresi ilacın uygulandığı hastanınverdiği tepkiye bağlı olarak tedaviyi yürüten hekim tarafındanbelirlenmelidir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.