Crixivan

Crixivan

Kapsül

MSD

İndinavir sülfat

Ambalaj: 400 mgx180 Kapsül.

Endikasyon: Erişkinlerdeki HIv1 enfeksiyonununtedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Aşırı duyarlık gösteren hastalardakontrendikedir.

Uyarılar: İndinavirtedavisi uygulanan hastalarda nadiren karaciğeryetmezliğini içeren hepatit bildirilmiştir. HIV ile enfekte ve proteazinhibitör tedavisi yapılan hastalarda yeni başlayan diabetesmellitus veya hiperglisemi gelişimi veya mevcut diabetes mellitusalevlenmeleri bildirilmiştir. Gebelikte indinavir kullanımı, ancakanneye sağlanacak potansiyel yarar fetusa oluşabilecek potansiyelzarara üstün geliyorsa düşünülmelidir. Anne sütüne geçip geçmediğibilinmemektedir. İndinavirile emzirilen bebeklerde potansiyel istenmeyenreaksiyonlar nedeniyle, indinavirkullanan anneler, emzirmeyi kesme konusundabilgilendirilmelidir.

Yan Etkileri: Asteni, yorgunluk, abdominalağrı, asit regürjitasyonu, diyare, ağız kuruluğu, dispepsi, flatulans,bulantı, kusma, lenfadenopati, sersemlik, baş ağrısı, hipestezi,uykusuzluk, cilt kuruluğu, kaşıntı, dö-küntü ve tat değişikliklerigörülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Rifampin ve indinavirin birlikteuygulanması önerilmemektedir. İndinavirile birlikte uygulandığında rifabutindozunun azaltılması ve indinavirdozunun artırılması gereklidir. İndinavirve ketokonazol birlikte uygulandıklarındaindinavirin plazma konsantrasyonlarında artış olacağından, indinavirdozunda bir azaltma düşünülmelidir. İndinavirve itrakonazol birlikte uygulandıklarındaindinavir dozunda azaltma önerilir. İndinavirve delavirdin birlikte uygulanacağızaman indinavir dozunda bir azaltma düşünülmelidir. İndinavir vedidanosin birlikte uygulandıklarında, aç karnına ve en az bir saatara ile uygulanmalıdırlar. Fenobarbital, fenitoin, karbamazepin,deksametazon gibi ilaçlar indinavirin plazma konsantrasyonunuazaltabileceklerinden, indinavir ile dikkatli kullanılmalıdır.

Doz Önerisi: Kapsüller çiğnenmeden ve açılmadan yutulmalıdır.Crixivantedavisi 2.4 g/gün olarak başlatılmalıdır.Crixivan‘ın tek başına ya da diğer antiretroviralilaçlar ile birlikte kullanılma dozları aynıdır. Optimal emilimiçinCrixivanyemeklerden 1 saat önce ya da 2saat sonra suyla alınmalıdır. Diğer seçenek olarakCrixivanyağsız süt, meyve suyu, kahve veyaçay ile ayrıca hafif bir yemekle örneğin reçelli ekmek, meyve suyu,yağsız şekerli süt ile birlikte alınabilir. Yeterli hidrasyonu sağlamakiçin hastanın 24 saat boyunca en az 1.5 litre sıvı içmesi önerilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.