Croxilex-BiD

Croxilex-BiD

Croxilex-BiD nedir ne için kullanılır, Croxilex-BiD nasıl kullanılır, Croxilex-BiD ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Film Tablet

Amoksisilin trihidrat,potasyum klavulanat

Ambalaj:

 625 mg (500mg+125 mg)x10 Tablet

: : 1 g (875 mg+125 mg)x10 Tablet.

Endikasyon:

 Duyarlı Mikroorganizmaların neden olduğu; sinüzit, otitis media, tonsilit gibi üst solunum yolları enfeksiyonları, alt solunum yolları enfeksiyonları (akut ve kronik bronşit, lober ve bronkopnömoni vb.), genital ve idrar yolları enfeksiyonları (sistit, üretrit, piyelonefrit gibi), deri ve yumuşak doku enfeksiyonları (selülit, çıban ve apseler, yara enfeksiyonları vb.), kemik ve eklem enfeksiyonları (osteomyelit gibi), diğer enfeksiyonlar (septik abortus,puerperal sepsis, intraabdominal sepsis), uygun bir tedavi rejimi içinde peptik ülserli hastalarda Helicobacter pylori eradikasyonu ile dental enfeksiyonların (örn. denteoalveolar abseler) kısa süreli tedavisinde endikedir: 

Kontrendikasyon:

 Penisilineaşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Penisilin tedavisi uygulanan hastalarda ciddi ve hatta ölümle sonuçlanabilen anafilaktoid tipte aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. Bu tip reaksiyonlar özellikle bir çok alerjen duyarlılığı olan kişilerde ve parenteral uygulamada oral uygulamaya göre daha sık görülmüştür. Böbrek fonksiyon bozukluğu amoksisilin ve potasyum klavulanat atılımını geciktirirse, bozukluk diyaliz geciktirecek kadar şiddetli değilse ilacın dozajını azaltmak gerekmez. Gebelikte sınırlı sayıda hastayaoral yoldan uygulanmışsa da plasentadan kolayca geçtiğinden, zorunlu görülmedikçe gebelerde kullanılması önerilmez. Semisentetik penisilinlersüte geçtiğinden emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.

Yan Etkileri:

 Diyare,psödomembranöz kolit, hazımsızlık, bulantı, kusma ve kandidiyazis bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Probenisid, amoksisilinin renal tübüler sekreksiyonunuazaltır. Allopürinol ve semisentetik penisilinlerin birliktekullanımı halinde, iki ilacı birlikte alan hastalarda, tek başına semisentetik penisilin alan hastalara göre raş insidansı yükselebilir.Disülfiram ile birlikte kullanılmamalıdır.

Doz Önerisi:

 Croxilex-BID Film Tablet: 625 mg’lik form için doz önerisi: Erişkinlerde 12 yaşın üzerindeki çocuklara hafif ve orta şiddette enfeksiyonlarda günde iki kez bir adet 625 mg film tablet önerilir. Tedavi, durum gözden geçirilmeksizin14 günden daha uzun süre sürdürülmemelidir. Dental enfeksiyonlarda (örn.dentoalveolar abse) erişkinler ve 12 yaşın üzerindeki çocuklara 5 gün süreyle günde iki kez bir 625 mg film tablet önerilir.Amoksilav BID 625 mg film tablet 12 yaş ve altı çocuklarda önerilmemektedir.1 g’lik form için doz önerisi: Yetişkinler ve 40 kg ağırlığın üzerindeki çocuklara her 12 saatte bir 1 g önerilir. Böbrek yetmezliğinin şiddetli olmadığı durumlarda genellikle doz ayarlaması gerekmektedir. Glomerüler filtrasyon hızı <30 mL/dak olan hastaların kullanması önerilmez. Gastrointestinal İntolerabilitenin en aza inmesi için, yemek başlangıcında alınmalıdır.

 

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...