Cusimolol

Cusimolol

Göz Damlası

Alcon

Timolol maleat

Ambalaj: %0.5x5 mL’lik plastik şişe.

Eşdeğeri: Timabak Göz Damlası: ‰5x5 mL(Gürel);TimololPOS Göz Damlası: ‰5x5mL(Biem);TimopticOftalmik Solüsyon: ‰5x5 mL(MSD);TimosolGöz Damlası: ‰5x5 mL(Bilim).

Endikasyon: İntraoküler basıncı düşürmedeetkilidir. Oküler hipertansiyon, kronik geniş açılı glokom (afakikhastalar dahil) ve sekonder glokomun belirli durumlarında yükselmişgöz içi basıncını düşürerek etki gösterir.

Kontra Endikasyon: Timolole karşı aşırı duyarlık,bronşiyal astma, ağır kronik obstrüktif pulmoner rahatsızlıklar, sinüzalbradikardiyle ikinci ve üçüncü derece AV blok, belirgin kalp yetmezliği,kardiyak şok durumlarında kontrendikedir.

Uyarılar: Oftalmik timolol kullanımı sonucubblokerlere bağlı sistemik yanetkiler gö-rülebilir. Hasta başka oftalmikbbloker olmayan oftalmik bir antiglokommüstahzarı kullanıyorsa, ilk gün bu ilaç standart olarak kullanılmayadevam edilirken, timolol standart dozda tedaviye eklenir. Ertesigün diğer ilaç tümüyle kesilir ve timolole devam edilir. Gebelerve emziren annelerde güvenli kullanımı henüz kanıtlanmadığından,yarar/zarar ilişkisi çok iyi değerlendirilmelidir. Emziren annelerdekullanım sırasında emzirmeye son verilmelidir.

Yan Etkileri: Ender olarak oküler irritasyon belirtileri, konjunktivit,blefarit, bazı görme değişiklikleri, refraktiviteye ilişkin değişikliklergö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Bazı durumlarda epinefrinle birlikte kullanıldığındamidriyazis oluşabilir. Kalsiyum antagonistleri, sistemikbblokerler ve katekolamin inhibitörlerininetkilerini potansiyelize edebilir.

Doz Önerisi: Erişkinlerde genel olarak günde 2 kez 1’er damlahasta gö-ze uygulanır. Gerektiğinde miyotikler, epinefrin ve karbonikanhidraz inhibitörleriyle kombine kullanılabilir. Timolol ileelde edilen etkinin kararlı hale gelmesi için yaklaşık 4 haftalıkbir süre gerekebilir. Göz içi basıncı değerlendirilirken bu gözönüne alınmalıdır. Göz içi basıncı bu süre sonunda etkin bir biçimdedüşürülebilmişse, hastaların çoğunda günde 1 kez 1 damlalık sürekdozu göz içi basıncını kontrol altında tutmak için yeterli olmaktadır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.