Cynt

Cynt

FilmKaplı Tablet

Lilly

Moksonidin

Ambalaj: 0.2 mgx30 tablet

: 0.4 mgx30 tablet.

Endikasyon: Primerveya esansiyel hipertansiyon tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Moksonidine karşı aşırı duyarlılık, hasta sinüs send-romu,şiddetli aritmiler, şiddetli bradikardi, şiddetli böbrek yetmezliği(glomerüler filtrasyon düzeyi 30 mL/dak'ın altında, serum kreatinin düzeyi>160 mol/L), anjiyonörotik ödem. Konuyla ilgili klinik verilerinyetersizliği nedeniyle aşağıdaki durumlarda kullanılmaması önerilir: İntermitanklaudikasyon, Raynaud hastalığı, Parkinson hastalığı, epilepsi, glokom,depresyon, gebelik ve emzirme, 16 yaşın altındaki çocuklar.

Uyarılar: Orta derecede böbrek yetmezliği (glomerüler filtrasyondüzeyi 30 mL/dak'ın üzerinde ve 60 mL/dak'ın altında) olan hastalardaCynt'inhipotansif etkisi özellikle tedavinin başlangıcında yakından kontroledilmelidir. İlacın uygulanmasının aniden durdurulmaması önerilir. Uyuşukluk vedayanıksızlık meydana geldiğinden, araç ve makine kullananlarda bu durumdikkate alınmalıdır.

Yan Etkileri: Tedavininbaşlangıcında en sık görülen yan etkiler ağız kuruluğu, yorgunluk ve başağrılarıdır. Daha az sıklıkla, sinirlilik, uyku bozuklukları ve bacaklardagüçsüzlük hissi gözlenmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Diğer antihipertansif bileşiklerle eşzamanlı uygulamaCynt'inhipotansif etkisini arttırır. Bir beta bloker ile kombinasyon sırasındatedaviye ara verilmesi gerekiyorsa ilk önce beta bloker, sonraCyntkesilmelidir.

Doz Önerisi: Tedaviye günlük 0.2 mg ile başlanmalıdır. Üç haftasonunda terapötik sonuçlar yetersiz olduğunda doz 0.4 mg moksonidineçıkarılabilir. Doz bir seferde veya gün içinde bölünmüş dozlar şeklinde uygulanabilir.Hiç bir zaman tek doz 0.4 mg'yi veya günde 0.6 mg'yi aşmamalıdır. Öğünlerdenönce, sonra veya öğün sırasında alınabilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.