Daunomicina

Daunomicina

Flakon İV

Carlo Erba

Daunorubisin HCI

Ambalaj: 20 mgx1 Flakon ve 10 mL serum fizyolojik içeren Ampul.

Endikasyon: Akut myeloblastiklö-semi: Daunorubisin tek başınaveya diğer antiblastik ilaçlarla kombine halde, bu hastalığın hersafhasının tedavisinde endikedir. Daunorubisinin promyelostiklö-semi tedavisinde de tercih edilmesi gerekir.Akut lenfoblastik lö-semi: Daunorubisin bu hastalıkta remisyon sağlamaktaçok etkilidir. Ancak yan etkilerinden ve başka tedavi yollarınınmevcut oluşundan dolayı daunorubisin ancak diğer ilaçlara dirençliolgularda endikedir. Bu hastalığın akut safhalarında vinkristinve prednizolon ile başarılı sonuçlar alınmıştır.Diğer tümörler: Rabdomyosarkomave nö-roblastomada, daunorubisin ile olumlu yanıtlar alınmıştır.

Kontra Endikasyon: Daha öncekalp hastalığı saptanmış olmasının, daunorubisinin kardiyotoksisitesiniartırıcı bir risk faktö-rü olup olmadığı konusunda yeterli verimevcut değildir. Bu nedenle, ağır veya daha önceden saptanmış kalphastalığı varlığında kullanılması önerilmez.Ağır enfeksiyon saptanan hastalarada verilmesi önerilmez.

Uyarılar: Gebe hastayasağlayacağı yarara karşın fetüs ve embriyo üzerinde gösterebileceğitoksik etki iyi değerlendirilmelidir. Daunorubisin uygulandıktansonraki 1-2 gün idrar kırmızı renk alır. Daunorubisin solüsyonu deriveya mukozalar ile temas ettiğinde bu bölge hemen iyice yıkanmalıdır.

Yan Etkileri: En önemliyan etkileri myelosüpresyon ve kardiyotoksisitedir. Alopesi desık gö-rülen bir yan etkidir ancak genellikle reversibldir. Uygulamadan5-10 gün sonra (hastalık nedeniyle zaten mevcut değilse) stomatit gö-rülebilir.Bulantı, kusma, diyare gibi gastrointestinal bozukluklar gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Kardiyotoksisiteye yol açandiğer ilaçlarla birlikte kullanılması, kardiyotoksisitesini artırabilir.

Doz Önerisi: Tek doz 0.5-3 mg/kg arasında değişebilir. 0.5-1mg/kg’lik dozlar en az bir gün arayla tekrarlanabilir. 2 mg/kg’lik dozlaren az 4 gün arayla verilmelidir. 2.5-3 mg/kg’lik dozlar nadiren kullanılır.Bu doz uygulandığında ilaç 7-14 gün arayla verilmelidir. Gerekli enjeksiyonsayısı hastadan hastaya değişebilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.