Darob

Darob

Darob nedir ne için kullanılır, Darob nasıl kullanılır, Darob ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Tablet

Sotalol HCl

Ambalaj:

 80 mgx50 tablet.

Endikasyon:

 Semptomatikve tedavi gerektiren taşikardik supraventriküler kalp aritmileri: AV kavşak taşikardisi, paroksismal atriyal fibrilasyon ve Wolf Parkinson White sendromuna eşlik eden supraventriküler taşikardiler ve ağır semptomatik ventriküler taşikardik kalp aritmilerinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Dekompanse Kalp yetmezliği, şok, 2. ve 3. derece atriyoventriküler blok, sinoatrial blok, sinoatrial düğüm sendromu, bradikardi (<50 vuru/dk), preeksistan QT uzaması, hipopotasemi, hipotansiyon, geç dönemde periferik dolaşım bozuklukları, obstrüktif akciğer hastalıkları, metabolik asidoz, diltiazem ve verapamil tipi kalsiyum antagonistlerinin kullanımlarında (yoğun bakım tedavisi dışında) ve sotalol duyarlı hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Koroner kalp hastası ve/veya kalp aritmileri olan hastalarda tedavinin kesilmesi kademeli olarak yapılmalıdır.Motorlu araç veya makine kullanma yeteneği azalabilir. Gebelik Sırasında ancak çok gerekli görülürse ve doktor kontrolünde yarar/zarar oranı göz önünde tutularak dikkatle verilmelidir. Yeni doğan bebeklerde nabzın zayıflaması, hipotansiyon, hipoglisemi ve solunum depresyonu riski nedeniyle beklenen doğum tarihinden 48-72 saat öncesinde tedavi kesilmelidir. Emzirilen bebekler bloker etkiler yö-nünden gözlem altında tutulmalıdır.

Yan Etkileri:

 Nadiren Yorgunluk, baş dönmesi, baş ağrısı, uyuşukluk, parestezi ve ekstremitelerde soğuma meydana gelebilir. Mide ve bağırsak şikayetleri, obstrüktif solunum yetmezliği, alopesi, konjonktivit, uyku bozuklukları,kalp yetmezliğinin şiddetlenmesi, bradikardi, atriyoventriküler ileti bozuklukları ve hipotansiyon, daha nadir görülen olaylar arasındadır.

İlaç Etkileşimleri:

 Sotalol tedavisi sırasında kalsiyum antagonistlerinin uygulamasından (yoğun bakım dışında) kaçınılmalıdır. Sınıf 1 antiaritmik ilaçlarla kombine tedavide QRS kompleksini genişleten müstahzarlar (özellikle kinidin gibi) kullanılmamalıdır. Ciddi QTuzama riskinden dolayı sotalolun diğer Sınıf 3 antiaritmikler kombine kullanımı sakıncalıdır. Trisiklik antidepresanlar, barbitüratlar,fenotiyazin ve narkotikler, antihipertansifler, diüretikler ve vazodilatörler tedavi sırasında sotalol kullanılması kan basıncı daha fazla düşürebilir.Sotalol, narkotikler ve antiaritmiklerin kardiyo depresif etkileri aditif olabilir. Tübokürarin kaynaklı nöromusküler blokaj adrenerjik reseptörlerin inhibisyonu ile şiddetlenebilir. Sotalolun rezerpin, kloridin, alfametildopa,guanfasin ve kalp glikozitleriyle bir arada kullanılması kalp frekansının düşmesine ve normal kalp iletisinin yavaşlamasına neden olabilir.Diüretiklerle kullanıldığında potasyum düzeyinin izlenmesi özellikle önemlidir.

Doz Önerisi:

 Hipertansiyon ve anjina pektoriste günlük ortalama doz 2x80 veya 1x160 mg’dir. Aritmilerde 160-240 mg olarak kullanılır. Tirotoksikozda 1x160 mg, akut miyokard infarktüsünde profilaktik amaçla enfarktüsten 5-14 gün sonra 320 mg kullanılır. Maksimum günlük doz 480 mg’dir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...