Darob

Darob

Tablet

Abbott

Sotalol HCl

Ambalaj: 80 mgx50 tablet.

Eşdeğeri: Talozin Tablet: 80 mgx50 tablet(Adeka).

Endikasyon: Semptomatikve tedavi gerektiren taşikardik supraventriküler kalp aritmileri: AV kavşak taşikardisi, paroksismal atriyal fibrilasyon veyaWolfParkinsonWhite sendromuna eşlik eden supraventriküler taşikardilerve ağır semp-tomatik ventriküler taşikardik kalp aritmilerinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Dekompansekalp yetmezliği, şok, 2. ve 3. derece atriyoventriküler blok, sinoatrialblok, sinoatrial düğüm sendromu, bradikardi (<50 vuru/dak), preeksistanQT uzaması, hipopotasemi, hipotansiyon, geç dö-nemde periferikdolaşım bozuklukları, obstrüktif akciğer hastalıkları, metabolikasidoz, diltiazem ve verapamil tipi kalsiyum antagonistlerininIV kullanımlarında (yoğun bakım tedavisi dışında) ve sotalola duyarlıhastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: Koroner kalp hastası ve/veya kalp aritmileri olanhastalarda tedavinin kesilmesi kademeli olarak yapılmalıdır.Motorlu araç veya makine kullanma yeteneği azalabilir. Gebeliksırasında ancak çok gerekli gö-rülürse ve doktor kontrolünde yarar/zararoranı göz önünde tutularak dikkatle verilmelidir. Yeni doğan bebeklerdenabzın zayıflaması, hipotansiyon, hipoglisemi ve solunum depresyonuriski nedeniyle beklenen doğum tarihinden 48-72 saat öncesinde tedavikesilmelidir. Emziliren bebeklerbblokeretkiler yö-nünden gözlem altında tutulmalıdır.

Yan Etkileri: Nadirenyorgunluk, baş dönmesi, baş ağrısı, uyuşukluk, parestezi ve ekstremitelerdesoğuma mey-dana gelebilir. Mide ve bağırsak şikayetleri, obstrüktifsolunum yetmezliği, alopesi, konjunktivit, uyku bozuklukları,kalp yetmezliğinin şiddetlenmesi, bradikardi, atriyoventrikülerileti bozuklukları ve hipotansiyon, daha nadir gö-rülen olgulararasındadır.

İlaç Etkileşimleri: Sotalol tedavisi sırasında kalsiyum antagonistlerininIV uygulamasından (yoğun bakım dışında) kaçınılmalıdır. Sınıf 1antiaritmik ilaçlarla kombine tedavide ORS kompleksini genişletenmüstahzarlar (özellikle kinidin gibi) kullanılmamalıdır. Ciddi QTuzama riskinden dolayı sotalolun diğer Sınıf 3 antiaritmiklerlekombine kullanımı sakıncalıdır. Trisiklik antidepresanlar, barbitüratlar,fenotiyazin ve narkotikler, antihipertansifler, diüretikler vevazodilatörlerle tedavi sırasında sotalol kullanılması kan basıncınıdaha fazla düşürebilir.Sotalol, narkotikler ve antiaritmiklerin kardiyodepresifetkileri aditif olabilir. Tübokürarin kaynaklı nö-romusküler blokajbadrenerjik reseptörlerin inhibisyonuile şiddetlenebilir. Sotalolun rezerpin, kloridin, alfametildopa,guanfasin ve kalp glikozitleriyle bir arada kullanılması kalp frekansınındüşmesine ve normal kalp iletisinin yavaşlamasına neden olabilir.Diüretiklerle kullanıldığında potasyum düzeyinin izlenmesiözellikle önemlidir.

Doz Önerisi: Hipertansiyon ve anjina pektoriste günlük ortalamadoz 2x80 veya 1x160 mg’dir. Aritmilerde 160-240 mg olarak kullanılır. Tirotoksikozda1x160 mg, akut miyokard enfarktüsünde profilaktik amaçla enfarktüsten5-14 gün sonra 320 mg kullanılır. Maksimum günlük doz 480 mg’dir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.