Danitrin Forte

Danitrin Forte

Tablet

Deva

Pentaeritritol tetranitrat20 mg, meprobamat 200 mg

Ambalaj: 50 tablet.

Endikasyon: -Anginapektoriste ve koroner spazm ile beraber gö-rülen kalp hastalıklarındaendikedir.

Kontra Endikasyon: Bütünnitritler gibi pentaeritritol tetranitrat da intraoküler basıncıarttırdığından glokomda; ileri derecede anemi gö-rülen hastalarda,serebral hemoraji veya kafa travması varlığında; hepatik ve renalyetersizliklerde, akut intermitan porfirya nö-betleri gö-rülebilenlerdeve ilaç bağımlılığına (alkol dahil) yatkınlığı olanlarda kontrendikedir.Koroner trombozun hemen ardından kullanılmaz.

Uyarılar: Pentaeritritol tetranitrata karşı tolerans oluşabileceğinden,ilacın uzun süre kullanılmasından sonra kesilmesi halinde anginaataklarının artabileceği akılda tutulmalıdır. Önerilen dozun üstündeuzun süre kullanıldığında, özellikle ilaç bağımlılığına (alkol dahil)yatkınlığı olanlarda alışkanlık yapabilir. Bu kombinasyonu kullananlardauykuya eğilim artabileceğinden, hastalar dikkat gerektiren araçve makine kullanmamaları konusunda uyarılmalıdır. Gebeliktegüvenirliğini gösteren yeterli araştırmalar bulunmadığından, zorunluhaller dışında gebelere verilmemelidir.

Yan Etkileri: Pentaeritritoltetranitrat baş ağrısı, hipotansiyon, baş dönmesi, bulantı ve deridö-küntüsü gibi yan etkilere yol açabilmektedir. Meprobamat kullanımıile ataksi, görme bozukluğu, uyku hali, kusma, nadiren trombositopeni,eozinofili ve lö-kopeni gö-rülebilir. Meprobamata karşı aşırı duyarlığıolanlarda kaşıntı, deri dö-küntüsü, eritem, titreme, ateş, bazan hipotansiyonve kollaps, nadiren anjiyonö-rotik ödem, bronkospazm, StevensJohnsonsendromu, oligüri, anüri gibi belirtilere yol açan aşırı duyarlıkreaksiyonları gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Pentaeritritoltetranitrat antihipertansiflerin, alkol ise pentaeritritol tetranitratınbazı etkilerini artırabilir. Meprobamat, SSS depresanlarının(alkol dahil) etkisini artırabilir. Sistemik steroidler (oralkontraseptifler dahil), fenitoin, griseofulvin, rifampisin, fenotiyazinler(örneğin klorpromazin) ve trisiklik antidepresanlar gibi karaciğerdemetabolize olan ilaçların metabolizasyonunu artırarak bu ilaçlarınkan düzeylerini ve biyoyararlığını etkileyebilir.

Doz Önerisi: Günlük ortalama doz, aç karnınaalınan 4x1 Tablettir. Ağrı geceleri de gö-rüldüğünde, son doz yatmadanönce alınmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.