dFlor

dFlor

Damla

Berko

Florür 0.02 mg, D3vitamini 1.66 mcg (66.66 IU)/damla (=0.04mL)

Ambalaj: Kendinden damlalıklı, 30 mL’lik plastik şişe.

dFlor

Tablet

Florür 0.25 mg, D3vitamini 5 mcg (200 IU)

Ambalaj: 30 tablet.

dFlor 500

Tablet

Florür 0.25 mg, D3vitamini 12.5 mcg (500 IU)

Ambalaj: 30 tablet.

Endikasyon: Dişlerin mineralizasyonu sırasında kullanılan florür, dişminesinin direncini arttırır, çürüklere dirençli diş minesi oluşumunu sağlar.Flor antiplak etkisi ile dental plakgelişimine neden olan bakterileri engeller. Vitamin D bağırsaklarda kalsiyum vefosfat emilimini arttırır ve kemikte mineralizasyonu uyarır. Florürün vevitamin D’nin birlikte kullanılması gerektiği, 6-18 ay arası bebeklerde veçocuklarda diş çürüklerinin ve vitamin eksikliğine bağlı raşitizminönlenmesinde kullanılır.

Uyarılar: Ürünün içerdiği maddelere karşı aşırıduyarlığı olanlar, hiperkalsemi, hiperkalsiüri ve böbrekte kalsiyum taşıoluşumu durumlarında kullanılmamalıdır. Ayrıca doz aşımı riski nedeniyle florüriçeren başka ürünlerle birlikte kullanılmamalıdır. Hastanın başka vitamin D veflorür içeren ürünler kullanıp kullanmadığı mutlaka araştırılmalıdır. Önerilendoz aşılmamalıdır. Yüksek doz uzun süreli florür kullanımı, dental florosissebebi olabilir, bu nedenle kullanım sırasında dişler aralıklı olarak kontroledilmelidir.

Doz Önerisi:

Endikasyon: Endometriyozisve buna bağlı infertilite, kro-nik kistik mastitis, vajinal memehiperplazileri, mazosplazi ve mastodini gibi iyi huylu meme hastalık-ları,menoraji, jinekomasti, primer konstitüsyonel erken puberte gibihas-talıkların tedavisiyle herediter anjiyonö-rotik ödemin profilaksisindeen-dikedir.

Kontra Endikasyon: Gebelerdekullanılmamalıdır. Tedavi sırasında gebe kalınırsa tedavi hemenkesilmelidir.

Uyarılar: Hastalar ilacın virilizasyonbelirtileri hakkında uyarılmalıdır. Değişik derecelerde sıvıretansiyonuna neden olabileceğinden epilepsi, migren, kardiyakve renal bozukluğu olan hastalar gö-z ö-nünde bulundurulmalıdır.Ayrıca karaciğer bozukluğu olan hastalar da kontrol altında tutulmalıdır.

Yan Etkileri: Akne,ödem, gö-ğüslerde küçülme, sesin kalınlaşması, kilo kaybı, terleme,kaşınma ve yanma ile birlikte vajinit, deride dö-küntü, kızarma,baş dönmesi, bulantı ve sırt ağrısı gibi yan etkiler gö-rülebilir.

Doz Önerisi: Günlük doz endometriyozis ve buna bağlı kısırlıklarda200-800 mg’dir.Tedaviye günde 200-400 mg gibi düşük dozla başlanmalıdır.Semptomlar 30-60 gün içinde kaybolmadığı takdirde doz 800 mg’ye kadaryükseltilmelidir.Tedavi süresi 3-6 aydır. Gerekirse 9 aya kadaruzatılabilir. İyi huylu meme hastalıklarında günde 100-400 mg dozuygulanıp semptomlar 30-60 gün içinde kaybolmadığı takdirde dozaj800 mg’ye kadar yükseltilmelidir. Tedavi süresi 3-6 aydır. Gerekirse9 aya kadar uzatılabilir. Menorajide 12 hafta süreyle genelliklegünde 200 mg (bazı olgularda 400 mg) uygulanır. Bütün bu endikasyonlardatedaviye menstürasyon sırasında başlanmalı ve ayrıca hastanıngebe olup olmadığı saptanmalıdır. Jinekomastide günlük doz hastanınyaş ve vücut ağırlığına bağlı olarak 200-800 mg arasındadır. Herediteranjiyonö-rotik ödemde başlangıçta günde 400 mg ve 2 aylık bir atak gö-rülmeyendö-nemden sonra günde 300 hafta 200 mg uygulanır.Primer konstitüsyonel erken pubertedegünlük doz 100-400 mg arasındadır. Bütün bu endikasyonlarda günlükdoz iki eşit miktarda uygulanmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.