Cytotec

Cytotec

Tablet

aris

Misoprostol

Ambalaj: 200 µgx28 Tablet.

Endikasyon: Nonsteroidantienflamatuvar ilaçlara bağlı ülserler de dahil olmak üzere mideve duodenum ülserlerinin tedavisinde kullanılır. Ayrıca, artritnedeniyle nonsteroid antienflamatuvar ilaç kullanmakta olup,gastroduodenal hasar ortaya çıkma riski yüksek olan hastalarda, builaçlara bağlı ülserlerin önlenmesi amacıyla kullanılır.

Kontra Endikasyon: Uterus tonusunuve kontraksiyonlarını artırdığından, düşük veya düşük tehdidineneden olabileceği için, gebelerde ve gebelik düşünen kadınlardakullanılmamalıdır. Ayrıca prostaglandinlere alerjisi olduğubilinenlerde da kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Hastanın nonsteroid antienflamatuvarilaç ile tedaviye ihtiyacı halinde ve bu ilaçların meydana getirdiğiülserasyon riski yüksek olmadıkça menopoz öncesi dö-nemdeki kadınlardakullanılmamalıdır. Hipotansiyonun ciddi komplikasyonlar yapabileceği,örneğin serebrovasküler hastalık, koroner arter hastalığı veyahipertansiyon da dahil periferik damar hastalıkları gibi durumlardamisoprostol dikkatle kullanılmalıdır. Emzirme dö-neminde kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Nadirenşiddetli ve uzun süreli olan, ilacın kesilmesini gerektirebilecekdiyare gö-rüldüğü bildirilmiştir. Misoprostol tedavisinden sonradispepsi veya diyare ile ilişkili veya onlarla ilişkili olmaksızınkarın ağrısı gö-rülebilir. Bildirilen diğer yan etkiler dispepsi,gaz, bulantı ve kusmadır.Deri dö-küntüleri, seyrek olarak sersemlik bildirilmiştir.Pre ve postmenopozal kadınlarda menoraji, vajinal kanama ve menstruasyonlararası dö-nemlerde kanama bildirilmiştir.

Doz Önerisi: Erişkinlerdeduodenum ülseri, gastrikülser ve nonsteroid antienflamatuvar ilaçların neden olduğu peptikülserin tedavisindegünlük doz 800mg olup, iki veya dörde bö-lünerek sabah kahvaltıve/veya her ana öğünde ve yatarken alınır. Hastaların çoğunda ülserlerdört haftada iyileşir, fakat gerektiğinde tedavi sekiz haftaya kadardevam edebilir. Ülser nüksederse yine tedavi uygulanabilir.Nonsteroid antienflamatuvarilaç ülserlerinin profilaksisi: Ortalama doz günde 2 kez 200mg’dir. Hastanın klinik durumunagö-re doz günde 3 veya 4 kez 200mg’ye çıkarılabilir. Tedavi, gerektiği süreceuygulanır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.