Demoksil

Demoksil

Süspansiyon

Deva

Amoksisilin trihidrat

Ambalaj: 125 mg/5 mLx80 mL

: : 250 mg/5 mLx80 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: AmoksinaOral Süspansiyon: 125 mg/5mLx 80 mL, 250 mg/5 mLx80 ml(MustafaNevzat);AtoksilinOral Süspansiyon: 250 mg/5mLx80 mL’lik şişe(Atabay);Largopen Oral Süspansiyon: 125 mg/5 mLx80 mL, 250 mg/5 mLx80 ml-(Bilim);MoksilinOral Süspansiyon: 250 mg/5mLx80 mL şişe(İlsan);Remoxil Süspansiyon: 250 mg/5 mLx80 mL(İ.E.Ulagay).

Demoksil

Tablet

Amoksisilin trihidrat

Ambalaj: 500 mgx16 tablet.

Eşdeğeri: AlfoxilTablet: 500 mgx16 Tablet(Abfar);AmoksilinKapsül: 500 mgx16 kapsül(Nobel);AmoksinaTablet: 500 mgx16 Tablet(Mustafa Nevzat);AtoksilinTablet: 500 mgx16 Tablet(Atabay);LargopenTablet: 500 mgx16 Tablet(Bilim);MoksilinTablet: 500 mgx16 tablet(İlsan);RemoxilTablet: 500 mgx16 Tablet(İ.E.Ulagay);TopramoxinFilm Tablet: 500 mgx16Tablet(Toprak).

Endikasyon: Duyarlımikroorganizmaların etken olduğu tonsillit, orta kulak iltihabı,sinüzit, farenjit, akut ve kronik bronşit, pnö-moni gibi üst ve alt solunumyolu enfeksiyonları; sistit, üretrit, piyelonefrit, adneksit, puerpealenfeksiyonlar, septik abortus, gonore, prostatit gibi ürogenitalsistem enfeksiyonları; selülit, abse, impetigo, akne gibi derive yumuşak doku enfeksiyonlaryla sepsis ve bakteriyel menenjitintedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Penisilinalerjisi olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Penisilin tedavisi uygulanan hastalarda ciddihatta ölümle sonuçlanabilen anafilaktik aşırı duyarlık reaksiyonlarıbildirilmiştir. Gebelikte güvenirliği henüz kesinlik kazanmamıştır.Amoksisilin süte az miktarda geçer, emziren annelerde kullanıldığındabu özelliği unutulmamalıdır.

Yan Etkileri: Alerjikreaksiyonlar gö-rülebilir. Bulantı kusma ve diyare, eritematözmakülopapüler dö-küntüler ve ürtiker gö-rülebilir. Penisilinlerletedavi sırasında anemi, trombositopeni, trombositopenik purpura,eozinofili, lö-kopeni ve agranülositoz bildirilmiştir. Seyrekolarak geri dö-nüşlü hiperaktivite, ajitasyon, anksiyete, uykusuzluk,konfüzyon, davranış bozuklukları ve/veya sersemlik hali kaydedilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Amoksisilin,digoksin veya allopurinolle birlikte kullanıldığında bu ilaçlarınabsorpsiyonlarını artırabilir. Allopurinolle beraber alındığındaciltte kızarıklıkların oluşması insidansı artar.Kumarin ile kullanılması halindeamoksisilinin kan düzeyi yükselir.

Doz Önerisi: Çocuklar içinSüspansiyonformu tercih edilmelidir. 20kg’nin üstündeki çocuklara yetişkin dozu uygulanır. Doz yetişkinlerde8 saatte bir 250 mg’dir. ağır ve kısmen dirençli enfeksiyonlarda yetişkinlere8 saatte bir 500 mg verilir. Gonorede ve akut, basit anogenital veüretral enfeksiyonlarda (kadınerkek) yetişkinlerde olağan doztek doz halinde 3 g amoksisilindir. Bakteriyel menenjitte yetişkinlerdegünlük doz kg başına 150-200 mg olarak hesaplanır. Bu doz 8 veya 6 eşitkısma bö-lünerek 3 veya 4 saat ara ile verilir. amoksisilin iletedavi, semptomlar kaybolduktan sonra en az 48-72 saat daha sürdürülmelidir.Hemolitik streptokokların neden olduğu enfeksiyonlarda nükslerinve komplikasyonların önlenebilmesi için tedavinin en az 10 günsürdürülmesi ö-nerilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.