Demeprazol

Demeprazol

Kapsül

Deva

omeprazol

Ambalaj: 20 mgx14 kapsül.

Eşdeğeri: ErbolinMikropellet Kap--sül: 20 mgx14kapsül(Biofarma);Omeprazid MikropelletKapsül: 20 mgx14 kapsül(Nobel);OmeprolKapsül: 20 mgx14 kapsül(İlsan);ProsekEnterik Kapsül: 20 mgx14kapsül(Eczacıbaşı).

Endikasyon: Gastrikülser, duodenal ülser, reflü özofajit, Zollinger Ellison sendromuve H2reseptör antagonistleriyle tedaviye yanıt vermeyeninatçı ülser olgularının tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Omeprazolekarşı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Etki ve güvenirliği belirlenmediğindengebelerde ve emzirenlerde kullanılmaz.

Yan Etkileri: Nadirengö-rülebilen yan etkiler baş ağrısı, diyare, karın ağrısı, bulantı,gaz, baş dönmesi, parestezi, halsizlik, ağız kuruluğu, ciltte dö-küntüdürve genellikle hafif ve geçicidir.

İlaç Etkileşimleri: Diazepam,varfarin ve fenitoin gibi ilaçların etkilerini uzatabilir. Siklosporinve disulfiram ile etkileşmeler bildirilmiştir. Ketokonazol, ampisilinesterleri, demir tuzları gibi ilaçların emilimini etkileyebilir.

Doz Önerisi: Günlük doz gastrik ülser ve reflu özofajitte 1x1Kapsül, tedaviye yanıt vermeyen olgularda 1x2 Kapsüldür. Duodenalülser tedavisinde iki hafta süreyle 1x1 Kapsül uygulanır. Gerektiğindetedavi süresi 2 hafta daha uzatı-lır. Zollinger Ellison sendromundagünde 1x3 Kapsül uygulanır. Maksimum günlük doz 180 mg’dir. 80 mg’ninüzerindeki dozlar ikiye bö-lünerek verilmelidir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.