Deposilin

Deposilin

Flakon IM

İ.E. Ulagay

Penisilin G benzatin

Ambalaj: 1.200.000 IUx1 Flakon

: : 2.400.000 IUx1 flakon.

Eşdeğeri: BenzapenLA Flakon: 1.200.000 IUx1 Flakon, 2.400.000 IUx1 Flakon(TümEkip);PenadurLAFlakon: 1.200.000 IUx1 Flakon,2.400.000 IUx1 Flakon(Wyeth);PentinLA Flakon: 1.200.000 IUx1 Flakon, 2.400.000 IUx1 Flakon(Bilim).

Deposilin 6.3.3

Flakon IM

Penisilin G benzatin600.000 IU, penisilin G sodyum 300.000 IU, Penisilin G prokain 300.000IU

Ambalaj: 1 flakon.

Eşdeğeri: Benzapen6.3.3 Flakon: 1.200.000 IUx1 Flakon(TümEkip);Penadur 6.3.3 Flakon: 1.200.000 IUx1 Flakon(Wyeth).

Endikasyon: Farenjitgibi üst solunum yolunun hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonlarıve streptokoksal piyodermi; sifilis, frambezi, bejel ve pinta gibizührevi enfeksiyonların tedavisinde endikedir. Ayrıca romatizmalateş ya da chorea nüksünü önlemede Benzatin Penisilin G’nin etkinliğikanıtlanmıştır. Romatizmal kalp hastalığı ve akut glomerülonefritteizleyici profilaktik tedavi olarak da kullanılır.

Kontra Endikasyon: Penisilinlerdenherhangi birine aşırı duyarlık göstermiş olanlar için kontrendikedir.

Uyarılar: Penisilin terapisindeki hastalarda bazen çokciddi ve şiddetli hipersensitivite (anafilaktoid) reaksiyonlarınoluştuğu kaydedilmiştir. Penisilin müstahzarlarının önyankalçadadevamlı aynı bölgeye IM enjeksiyonu, atrofi ve dört başlı femorisfibrozu oluşturduğu rapor edilmiştir. Sinire ya da yakınına enjeksiyonkalıcı nö-rolojik hasar meydana getirir.Penisilin plasentaya hemen geçer;gebelerde kesin gerekmedikçe kullanılmamalıdır. Penisilin G annesütüne geçer; emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.

Yan Etkileri: Makülopapülererupsiyondan eksfoliatif dermatite kadar varan deri kızartıları;ürtiker; larenjeal ödem; titreme, ateş, ödem, artralji ve dayanıksızlıkdahil serum hastalığı reaksiyonları gö-rülebilir. Bazan gözlemlenentek reaksiyon ateş ya da eozinofili olabilir. Hemolitik anemi, lö-kopeni,trombositopeni, nö-ropati ve nefropati seyrek gö-rülen reaksiyonlardırve genellikle yüksek dozlarda parenteral penisilin ile bağlantılıdır.Sifilisin diğer reaksiyonlarında gö-rülen JarischHerx-heimer reaksiyonurapor edilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Bakteriyostatik bir antibiyotikolan tetrasiklin, penisilinin bakterisid etkisini antagonizeettiğinden, bu iki ilaç aynı anda kullanılmamalıdır. Penisilinlerinitrah hızı, probenesidle uygulanmaları sonucu azalır. Probenesid,penisilinlerin kandaki düzeylerini artırır ve uzatır.

Doz Önerisi: Deposilin Flakon: Üstsolunum yolunun A grubu streptokok enjeksiyonları(örn. farenjit): erişkinler için 1.200.000, çocuklar için 900.000 üniteliktek enjeksiyon halinde. Bebekler ve 27 kg’nin altındaki çocuklar için300.000-600.000 ünitelik tek enjeksiyon halinde uygulanır.Sifiliz: Primer, sekonder ve latent: 2.4MU tek doz. Late (tersiyer ve nö-rosifiliz): 2.4 MU tek doz 7 gün ara ileüç kez. Konjenital: 2 yaşın altındaki çocuklar için, 50.000 ünite/kg(vücut ağırlığı), 2-12 yaş arasındakiler için doz erişkinlerin dozajtablosuna gö-re ayarlanır.Yaws, bejel ve pinta: 1.2 MU tek bir enjeksiyon halinde uygulanır.Profilaksi: akut eklem romatizması ve glomerülonefritiçin; akut bir nö-betin ardından ayda bir kez 1.200.000 ünite veya heriki haftada bir 600.000 ünite verilebilir.

Pnö-mokok enfeksiyonlar (pnö-mokoksik menenjitdışında): BirdozDeposilin6.3.32 veya 3gün aralıklarla tekrarlanır. Bu tedaviye hastanın vücut sıcaklığınormale döndükten 48 saat sonrasına kadar devam edilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.