Deposilin

Deposilin

Deposilin nedir ne için kullanılır, Deposilin nasıl kullanılır, Deposilin ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Flakon IM

Penisilin G benzatin

Deposilin Ambalaj:

  • 1.200.000 IU x 1 Flakon
  • 2.400.000 IU x 1 flakon.

Deposilin Endikasyon:

Farenjit Gibi üst solunum yolunun hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonları ve streptokoksik piyodermi; sifilis, frambezi, bejel ve pinta gibi zührevi enfeksiyonların tedavisinde endikedir. Ayrıca romatizmal ateş ya da chorea nüksünü önlemek Benzatin Penisilin G'nin etkinliği kanıtlanmıştır. Romatizmal kalp hastalığı ve akut glomerülonefritte izleyici profilaktik tedavi olarak da kullanılır.

Kontra Endikasyon:

Penisilinlerdenherhangi birine aşırı duyarlık göstermiş olanlar için kontrendikedir.

Deposilin Uyarılar:

Penisilin terapisindeki hastalarda bazen çok ciddi ve şiddetli hipersensitivite (anafilaktoid) reaksiyonlar oluştuğu kaydedilmiştir. Penisilin müstahzarlarının önyankalçadadevamlı aynı bölgeye IM enjeksiyonu, atrofi ve dört başlı femoris fibrozu oluşturduğu rapor edilmiştir. Sinire ya da yakınına enjeksiyonu kalıcı nörolojik hasar meydana getirir.Penisilin plasentaya hemen geçer;gebelerde kesin gerekmedikçe kullanılmamalıdır. Penisilin G anne sütüne geçer; emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.

Deposilin Yan Etkileri:

Makülopapüler Opsiyondan eksfolyatif dermatite kadar varan deri kızarıkları;ürtiker; laringeal ödem; titreme, ateş, ödem, artralji ve dayanıksızlık dahil serum hastalığı reaksiyonları gö-rülebilir. Bazan gözlemlenen tek reaksiyon ateş ya da eozinofili olabilir. Hemolitik anemi, lökopeni,trombositopeni, nöropati ve nefropati seyrek görülen reaksiyonlardır ve genellikle yüksek dozlarda parenteral penisilin ile bağlantılıdır.Sifilizin diğer reaksiyonlarında görülen Jarisch Herx-heimer reaksiyonu rapor edilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

Bakteriyostatik bir antibiyotikolan tetrasiklin, penisilinin bakterisid etkisini antagonizeettiğinden, bu iki ilaç aynı anda kullanılmamalıdır. Penisilinlerinitrah hızı, probenesidle uygulanmaları sonucu azalır. Probenesid,penisilinlerin kandaki düzeylerini artırır ve azaltır.

Deposilin Doz Önerisi:

Deposilin Flakon: Üst Solunum yolunun A grubu streptokok enfeksiyonları(örn. farenjit): erişkinler için 1.200.000, çocuklar için 900.000 üniteliktek enjeksiyon halinde. Bebekler ve 27 kg’nin altındaki çocuklar için 300.000-600.000 ünitelik tek enjeksiyon halinde uygulanır.Sifiliz: Primer, sekonder ve latent: 2.4MU tek doz. Late (tersiyer ve nörosifiliz): 2.4 MU tek doz 7 gün ara ile üç kez. Konjenital: 2 yaşın altındaki çocuklar için, 50.000 ünite/kg(vücut ağırlığı), 2-12 yaş arasındakiler için doz erişkinlerin dozaj tablosuna göre ayarlanır.Yaws, bejel ve pinta: 1.2 MU tek bir enjeksiyon halinde uygulanır.Profilaksi: akut eklem romatizması ve glomerülonefrit için; akut bir nöbetin ardından ayda bir kez 1.200.000 ünite veya her iki haftada bir 600.000 ünite verilebilir.

Pnö-mokok enfeksiyonlar (pnömokoksik menenjit dışında): Birdoz Deposilin6.3.32 veya 3 gün aralıklarla tekrarlanır. Bu tedaviye hastanın vücut sıcaklığı normale döndükten 48 saat sonrasına kadar devam edilir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...