Deponit

Deponit

flaster

Adeka

Nitrogliserin

Ambalaj: 16 mgx10 ve 30 flaster.

Endikasyon: Anjina pektoristetek başına veya birbblokerile ve/veya kalsiyum antagonistleri gibi diğer antianjinal ilaçlarlabirlikte kullanılır. Konjestif kalp yetmezliğinde dijital veyadiğer pozitifinotrop ilaçlar ve diüretiklerle tedaviye yeterli yanıtvermeyen hastalarda ek tedavi olarak kullanılır.

Kontra Endikasyon: Nitrogliserinve benzeri organik nitrat bileşiklerine karşı aşırı duyarlığıolanlarda, belirgin hipotansiyonun eşlik ettiği akut dolaşım yetmezliği,intrakraniyel basıncın artması ile ilgili durumlar ve obstrüksiyonabağlı miyokard yetmezliğinde kontrendikedir. Nitrogliserin sildenafilile birlikte kullanılmamalıdır, çünkü sildenafil nitrogliserininvazodilatör etkilerini artırabilir ve şiddetli hipotansiyonoluşabilir.

Uyarılar: Transdermal müstahzarlar, kardiyoversiyon veyaDC defibrilasyonundan veya diatermi tedavisinden önce çıkarılmalıdır.Yeni geçirilmiş miyokard enfarktüsü veya akut kalp yetmezliği durumlarında,transdermal nitrogliserin tedavisi ancak sıkı tıbbi gö-zetim ve/veyahemodinamik kontrol altında sürdürülmelidir. Nitrogliserin özellikletedavinin başında hastanın araba sürme veya makine kullanma gibireaksiyonlarını bozabilir. Nitrogliserin gebelerde, ancak anneiçin potansiyel yararları fetüs üzerine riskinden daha önemli olduğundakullanılmalıdır.Anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.Anne için sağlanacak yarar çocuğa gelebilecek olası zarara karşıdeğerlendirilmelidir.

Yan Etkileri: Baş ağrısınaneden olabilir. Ender olarak, olasılıkla refleks taşikardi ile ilgiliolarak yüzde kızarıklık, sersemlik, halsizlik hissi veya baş dönmesive postural hipotansiyon bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Diğer vazodilatörler,kalsiyum antagonistleri, ACE inhibitörleri,bblokerler, diüretikler, antihipertansifler,trisiklik antidepresanlar ve majör trankilizanlar ile birlikte tedavive alkol tüketimi nitrogliserinin kan basıncını düşürücü etkisiniartırabilir. Nitrogliserin ile birlikte kullanımı dihidroergotamininbiyoyararlanımını artırabilir.Koroner arter hastalığı olanlarda bu konuya özeldikkat gösterilmelidir.Asetilsalisilik asit ve nonsteroidal antiromatizmalilaçlar, nitrogliserine verilen terapö-tik yanıtı azaltır.

Doz Önerisi: Koruyucu folyeden ayrıldıktansonra göğüste az kıllı, kuru ve temiz bir cilt alanı üzerine yapıştırılırve uygulamadan 24 saat sonra çıkartılarak yeni flaster başka bircilt alanına uygulanır. Ortalama olarak etkili madde serbestleşmesi24 saatte 5 mg.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.