Dermikolin

Dermikolin

Pomat

Radyum

Nitrofurazon 0.05g

Ambalaj: 22 g’lik tüp.

Endikasyon: Travmatiklezyonlarda, ameliyat yaralarının enfeksiyonlardan korunmasında(özel-likle anorektal lezyonlara yapılan girişimler ve kolostomidensonra; apse, osteomiyelit, antraks ve paranişilerin cerrahi tedavisindensonra); özellikle diğer antibakteriyel ilaçlara direnç gelişmeolasılığı bulunan ikinci ve üçüncü derece yanıklarda tedaviye ilaveolarak; özellikle geçmişinde dirençli bakteri epidemilerineraslanılan hastanelerde, bakteriyel kontaminasyonun greft reddineyol açabileceği durumlarda da endikedir.

Kontra Endikasyon: Aşırı duyarlıolduğu bilinen kişilerde kontrendikedir.

Uyarılar: Böbrek yetmezliğinde dikkatlekullanılmalıdır. Gebelerde kullanımıyla ilgili yeterli bilgiolmadığından, yarar/risk olasılığı göz önünde tutularak kullanılmasıönerilir. Emziren kadınlarda kesin kullanılması gerekiyorsa emzirmeyeson verilmesi uygun olur.

Yan Etkileri: Seyrek olarakdö-küntü, kaşıntı ve lokal ödem gibi değişik derecelerde kontaktdermatit reaksiyonları gö-rülmüştür.

Doz Önerisi: Doğrudan lezyon üzerine veya gazlı bez üzerinesürülerek uygulanır. Günde 1 kere veya birkaç günde bir kez sürülerekkullanılmalıdır.

Dermikolin

Pudra

Bizmut subgallat 3g, çinko oksit 2 g, borik asit 2 g, alümin. hid. koll. 5 g

Ambalaj: 12 g’lik tüp.

Endikasyon: Piyodermi, vulgar, bulaşıcı akne ve ekzema, sulananyanıklar, pişikler ve cilt yaralanmalarının tedavisinde, yenidoğanbebeklerin gö-bek yaralarının kapanmasında, sünnet, küçük cerrahigirişimler, meme başı çatlak ve yaralarının iyileştirilmesindeetkindir.

Kontra Endikasyon: Aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Lokal irritasyona neden olabilir.

Doz Önerisi: Yara iyice temizlendikten sonraDermikolinbütünsahayı kaplayacak şekilde ekilerek üzerine steril gazlı bez kapatılırve sarılır.Herpansumanda bu tekrar edilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.