Dermatop

Dermatop

Krem

SanofiAventis

Prednikarbat

Ambalaj: 2.5 mg/gx30 g’lik tüp.

Dermatop

Merhem

Prednikarbat

Ambalaj: 2.5 mg/gx30 g’lik tüp.

Dermatop

Solüsyon

Prednikarbat

Ambalaj: 2.5 mg/gx20 mL’lik şişe.

Endikasyon: Haricikortikoid tedavisi gerektiren bütün enflamatuvar deri hastalıklarınıntedavisinde endikedir. Duyarlı deri bölgelerine dahi uygulanabilir.Küçük çocukların deri hastalıklarında da kullanılabilir.

Kontra Endikasyon: Aşılar,frengi, tüberküloz, mantar hastalıkları veya bakteri ve virüslerden(örn. su çiçeği) ileri gelen deri lezyonları ve aşırı duyarlıktakontrendikedir. Ağız çevresindeki deri iltihaplarında perioraldermatit (roscea tipi dermatit) söz -konusu ise kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Yüze sürülürken gö-ze kaçmamasınadikkat edilmelidir. Topikal kortikoidler (özellikle potent olanlar)ciltte geniş alanlara uygulanırsa, aşırı miktarda tüketilirse veyauzun süre kullanılırsa emilimleri artarak sistemik yan etkilereneden olabilirler.Tıbbi zorunluluk olmadıkça gebelerde kullanılmamalıdır.Kullanılması gerektiğinde fazla miktarda veya uzun süre kullanımdankaçınılmalıdır. Özellikle gebelerde, bebek ve küçük çocuklarda 4haftadan uzun süre kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Bazan sadeceyanma ve nadiren kaşıntı, kızarıklık, sızıntı, sivilce gibi lokalderi lezyonları, kıl foliküllerinin iltihabı gö-rülebilir.

Doz Önerisi: Dermatop Krem: Özellikle akut seyreden ve/veyasulantılı deri lezyonlarının tedavisinde uygundur. Derinin hastaolan kısmına günde 1 kez ince bir tabaka halinde hafifçe ovularaksürülür. Gerekirse günde 2 kez kullanılabilir.Bakteri ve mantardan kaynaklananlokal enfeksiyonlarda ek olarak an-tibakteriyel ve antimikotiktedavi uygulanmalıdır.Dermatop Merhem: Akut ve kronik deri hastalıklarınıntedavisinde uygundur ve derisi nemli, normal ve kuru olan hastalardakullanılabilir. Derinin hasta olan kısmına günde 1 kez ince bir tabakahalinde hafifçe ovuşturularak sürülür. Gerekirse günde 2 kez kullanılabilir.Bakterive mantardan kaynaklanan lokal enfeksiyonlarda ek olarak antibakteriyelve antimikotik tedavi uygulanmalıdır.Dermatop Solüsyon: Mümkünse çok ekonomik bir şekilde damla damla kullanılarakderinin hasta olan kısmına günde 1 kez hafifçe ovuşturularak sürülür.Gerektiğindegünde 2 kez kullanılabilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.