Desferal

Desferal

Flakon

NovartisPharma

Deferoksamin

Ambalaj: 500mgx10 flakon.

Endikasyon: Kronik demirbirikiminin tedavisinde; transfüzyon hemosiderozu, özellikletalasemi majör, sideroblastik anemi, otoimmün hemolitik anemi vediğer kronik anemilerde, flebotomiyi engelleyen hastalıkların(örn. şiddetli anemi, hipoproteinemi) eşlik ettiği idyopatik hemokromatozi,porfiria kutanea tarda ile ilgili demir birikiminde. Akut demir zehirlenmesinintedavisinde. Terminal böbrek yetmezliği olan (sürek diyalizi uygulanan)hastalardaki kronik alüminyum birikimi tedavisi; alüminyum ileilgili kemik hastalığı ve/veya diyaliz ensefalopatisi ve/veyaalüminyum ile ilgili anemi. Ayrıca demir ve alüminyum birikimin tanısıiçin kullanılır.

Kontra Endikasyon: Duyarsızlaştırmayapılabilen durumlar hariç, aktif maddeye karşı aşırı duyarlığıolanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Demir birikimi hastalığı olanlarda, deferoksamininenfeksiyonları (septisemi dahil), özellikle deYersinia enterocoliticaveYersiniapseudotuberculosise bağlıenfeksiyonları artırabileceği bildirilmiştir. Deferoksaminile uzun süreli tedavide, özellikle önerilenden daha yüksek dozlarkullanıldığında ve/veya dozlar, düşük serum ferritin veya alüminyumdüzeylerine ayarlanmadığında, görme ve işitme bozuklukları gözlenmiştir.Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli olunmalıdır,çünkü metal kompleksinin yaklaşık yarısı böbrekler yoluyla atılır.Gebelik sırasında, özellikle ilk 3 ayda zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır.Anne sütünegeçip geçmediği bilinmemektedir. Her durumda, anneye yararlarıçocuk üzerindeki risklerine karşı değerlendirilerek kullanılmalıdır.

Yan Etkileri: Alerjik derireaksiyonları, anafilaktik reaksiyonlar, görme ve işitme bozuklukları,lensin opasitesi, gastrointestinal rahatsızlıklar, karaciğer veböbrek fonksiyon bozuklukları, trombositopeni, hipotansiyon,kardiyak aritmiler, sersemlik, konvülziyonlar, bacaklarda kramplarender olarak ortaya çıkar.

İlaç Etkileşimleri: Deferoksamin ve fenotiyazintürevi proklorperazinin birlikte kullanımı geçici bilinç bozukluklarınaneden olabilir. Deferoksamin tedavisine başladıktan sonra hastaya,1-2 hafta geçinceye kadar C vitamini verilmemelidir.

Doz Önerisi: %10’luk Solüsyon halinde kullanılır. Miktar önerilerierişkinlerde ve çocuklarda aynıdır.Patolojik olarak birikmişdemirin atılması;tedavi birkaç ay sürdürülür. Tedaviden alınancevabın değerlendirilmesi için, idrarla atılan demir miktarı, başlangıçtahergün ve daha sonraları 1-2 haftada bir kontrol edilmelidir. UygulamalardaIV veya SC yol önerilmektedir. 12 saat süresince uygulanacak dozmiktarı 1.5-4 g’dir. Bazı olgularda bu doz 24 saatte kullanılabilir.IM günlükdoz başlangıçta 0.5-1 g’dir.Daha sonra alınan cevaba gö-re ayarlama yapılır.Akut demirzehirlenmesi: Oral uygulamalarda, henüz sindirim sistemindenemilmemiş demiri bağlamak için 5-10 g’lik preparat içme suyu ile Solüsyonhaline getirilerek veya IM yoldan her 3-12 saatte bir 1-2 g uygulanır.Ağır olgularda ve şok durumunda her 12 saatte bir 1.5-4 g IV yolla uygulanır.Maksimum günlük doz 16 g’dir. IV yoldan sadece yavaş enfüzyon şeklindeyapılmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.