Desferal

Desferal

Desferal nedir ne için kullanılır, Desferal nasıl kullanılır, Desferal ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Flakon

Deferoksamin

Ambalaj:

 500mgx10 flakon.

Endikasyon:

 Kronik demir birikiminin tedavisinde; transfüzyonel hemosiderozis, özellikle talasemi majör, sideroblastik anemi, otoimmün hemolitik anemi ve diğer kronik anemilerde, flebotomiyi engelleyen hastalıkların(örn. şiddetli anemi, hipoproteinemi) eşlik ettiği idiopatik hemokromatozis,porfiria kutanea tarda ile ilgili demir birikiminde. Akut demir zehirlenmesi tedavisinde. Terminal böbrek yetmezliği olan (sürek diyalizi uygulanan)hastalardaki kronik alüminyum birikimi tedavisi; alüminyum ileilgili kemik hastalığı ve/veya diyaliz ensefalopatisi ve/veya alüminyum ile ilgili anemi. Ayrıca demir ve alüminyum birikimin tanısı için kullanılır.

Kontrendikasyon:

 Duyarsızlaştırma Yapılabilen durumlar hariç, aktif maddeye karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Demir birikimi hastalığı olanlarda, deferoksamin enfeksiyonları (septisemi dahil), özellikle de Yersinia enterocolitica veYersiniapseudotuberculosise bağlı enfeksiyonları artırabileceği bildirilmiştir. Deferoksamin İle uzun süreli tedavide, özellikle önerilenden daha yüksek dozlarda kullanıldığında ve/veya dozlar, düşük serum ferritin veya alüminyum düzeylerine ayarlanmadığında, görme ve işitme bozuklukları gözlenmiştir.Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli olunmalıdır,çünkü metal kompleksinin yaklaşık yarısı böbrekler yoluyla atılır.Gebelik sırasında, özellikle ilk 3 ayda zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır.Anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Her durumda, anneye yararları çocuk üzerindeki risklerine karşı değerlendirilerek kullanılmalıdır.

Yan Etkileri:

 Alerjik deri reaksiyonları, anafilaktik reaksiyonlar, görme ve işitme bozuklukları,lensin opasitesi, gastrointestinal rahatsızlıklar, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozuklukları, trombositopeni, hipotansiyon,kardiyak aritmiler, sersemlik, konvülsiyonlar, bacaklarda kramplar ender olarak ortaya çıkar.

İlaç Etkileşimleri:

 Deferoksamin ve fenotiyazin türevi proklorperazin birlikte kullanımı geçici bilinç bozukluklarına neden olabilir. Deferoksamin tedavisine başladıktan sonra hastaya,1-2 hafta geçinceye kadar C vitamini verilmemelidir.

Doz Önerisi:

 %10’luk Solüsyon halinde kullanılır. Miktar önerileri yetişkinlerde ve çocuklarda aynıdır.Patolojik olarak birikmiş demirin atılması;tedavi birkaç ay sürdürülür. Tedaviden alınan cevabın değerlendirilmesi için, idrarla atılan demir miktarı, başlangıçta her gün ve daha sonraları 1-2 haftada bir kontrol edilmelidir. Uygulamalarda İV veya SC yol önerilmektedir. 12 saat süresince uygulanacak doz miktarı 1.5-4 g’dir. Bazı olgularda bu doz 24 saatte kullanılabilir.IM günlükdoz başlangıçta 0.5-1 g’dir.Daha sonra alınan cevaba göre ayarlama yapılır.Akut demir zehirlenmesi: Oral uygulamalarda, henüz sindirim sisteminden emilmemiş demiri bağlamak için 5-10 g’lik preparat içme suyu ile Solüsyon Haline getirilerek veya IM yoldan her 3-12 saatte bir 1-2 g uygulanır.Ağır olgularda ve şok durumunda her 12 saatte bir 1.5-4 g IV yolla uygulanır.Maksimum günlük doz 16 g’dir. IV yoldan sadece yavaş infüzyon şeklinde yapılmalıdır.

 

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...