Desyrel

Desyrel

Tablet

Çınay

Trazodon HCI

Ambalaj: 50 mgx30 Tablet

: 100 mgx30 tablet.

Endikasyon: Anksiyeteylebirlikte olan veya olmayan değişik tipte depresyonlar (endojen, envolusyonel,organik, nö-rotik, psikoreaktif, atipik sekonder vs.), psikosomatikbozukluklar ile yaşlıların emosyonel affektif bozuklukları ve organikbeyin sendromlarında endikedir.

Kontra Endikasyon: Trazodonaaşırı duyarlığı olanlarda, miyokard enfarktüsünün başlangıç iyileşmesafhalarında kontrendikedir.

Uyarılar: İntihar fikirlerinin depresyoniyice düzelinceye kadar devam edeceği göz önünde tutulmalıdır. Hasta,makine ve araç kullanma gibi tehlikeli işleri yapmak için gereklizihinsel ve fiziksel yeteneğinin ilacın etkisiyle azalabileceğikonusunda uyarılmalıdır. Hastalar nedensiz veya olağandan uzun sürelipenis ereksiyonu (priapizm) olduğu takdirde, ilacı kesip hemen doktorabaşvurmaları konusunda uyarılmalıdır. Gebelerde, ancak beklenenyarar fetüse olası risklerden önemli bulunursa kullanılmalıdır.Trazodonun hayvanlarda sütegeçtiği bilindiğinden, emziren annelerde dikkatle uygulanmalıdır.

Yan Etkileri: Ağız kuruluğu,görme bulanıklığı, bağırsak hareketlerinde bozulma, idrar akımındagecikme, göz içi basıncı artması görülebilir. Baş ağrısı, baş dönmesi,sersemlik, yorgunluk, asteni, konsantrasyon zaafı, sinirlilik, öfke,uykusuzluk, konfüzyon, oriyantasyon bozukluğu, hafıza zaafı bildirilmiştir.Eksitasyon, ajitasyon, hipomani, tonikklonik nö-betler, kabus, tremor,parestezi, akatizi nadiren bildirilmiştir. Sindirim sistemindeishal, bulantı, kusma, ağızda kö-tü tat, mide ve karında sıkıntı hissi;kardiyovasküler sistemde hipotansiyon, hipertansiyon, ortostatikhipotansiyon, taşikardi, çarpıntı, nefes darlığı, senkop ve uzunsüreli tedavilerde bradikardi; seksüel sistemde libido azalması,retrograd ejakülasyon bildirilmiştir. Ayrıca cilt dö-küntüsü, kaşıntı,kilo alma veya verme, kulak çınlaması, nazal konjesyon, konuşmagüçlüğü, aritmi, lö-kopeni nadiren gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Alkol, diğerpsikotrop ve SSS depresanlarının etkisini artıracağı; hipotansifajanların etkisini artırabileceği hesaba katılmalıdır. MAO inhibitörleriylebirlikte kullanılmaması, MAO inhibitö-rü tedavisi kısa süre öncekesilenlerde trazodon tedavisine az dozla başlayıp tedricen artırılmasıuygundur. ECT tedavisiyle birlikte kullanılmamalıdır. Serum digoksinve fenitoin konsantrasyonunu artırıcı etkisi dikkate alınmalıdır.Genel anestetiklerleetkileşimi konusu az bilindiğinden, cerrahi girişimlerden öncetrazodon tedavisinin kesilmesi uygundur.

Doz Önerisi: Günde 2-3’e bö-lünmüş dozlar halinde, tercihen yemeklerdensonra alınmalıdır. Sedatif etki yö-nünden günlük dozun önemli bir bö-lümüveya hepsi yatma zamanı verilebilir. Başlangıç dozu genellikle50-150 mg arasındadır. Doz, hastalığın ciddiyetine, hastanın geneldurumu, yaş ve kilosuna gö-re tedricen artırılır. Endojen depresyonlardave ciddi diğer depresyonlarda günde 300-600 mg; psikojen ve orta derecedeciddi depresyonlarda günde 150-300 mg; hafif anksiyeteli depresyonlarve psikosomatik bozukluklar ve geriartride günde 100-150 mg. Semptomatikiyileşme ilk haftada; optimal antidepresan etki ikinci haftada gö-rülür.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.