Desyrel

Desyrel

Desyrel nedir ne için kullanılır, Desyrel nasıl kullanılır, Desyrel ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Tablet

Trazodon HCL

Ambalaj:

 50 mgx30 Tablet

: 100 mgx30 tablet.

Endikasyon:

 Anksiyete İle Birlikte olan veya olmayan değişik tipte depresyonlar (endojen, envolusyonel,organik, nörotik, psikoreaktif, atipik sekonder vs.), psikosomatik bozukluklar ile yaşlıların emosyonel affektif bozuklukları ve organikbeyin sendromlarında endikedir.

Kontrendikasyon:

 Trazodona Aşırı duyarlılığı olanlarda, miyokard enfarktüsünün başlangıç iyileşme safhalarında kontrendikedir.

Uyarılar:

 İntihar fikirlerinin depresyon iyice düzelinceye kadar devam edeceği göz önünde tutulmalıdır. Hasta,makine ve araç kullanma gibi tehlikeli işleri yapmak için gerekli zihinsel ve fiziksel yeteneğinin ilacın etkisiyle az olabileceği konusunda uyarılmalıdır. Hastalar nedensiz veya olağandan uzun sürelipenis ereksiyonu (priapizm) olduğu takdirde, ilacı kesip hemen doktora başvurmaları konusunda uyarılmalıdır. Gebelerde, ancak beklenen yarar fetüse olası risklerden önemli bulunursa kullanılmalıdır.Trazodonun hayvanlarda süte geçtiği bilindiğinden, emziren annelerde dikkatle uygulanmalıdır.

Yan Etkileri:

 Ağız kuruluğu,görme bulanıklığı, bağırsak hareketlerinde bozulma, idrar akımında gecikme, göz içi basıncı artması görülebilir. Baş ağrısı, baş dönmesi,sersemlik, yorgunluk, asteni, konsantrasyon zaafı, sinirlilik, öfke,uykusuzluk, konfüzyon, oryantasyon bozukluğu, hafıza zaafı bildirilmiştir.Eksitasyon, ajitasyon, hipomani, tonik klonik nöbetler, kabus, tremor,parestezi, akatizi nadiren bildirilmiştir. Sindirim sisteminde ishal, bulantı, kusma, ağızda kötü tat, mide ve karında sıkıntı hissi;kardiyovasküler sistemde hipotansiyon, hipertansiyon, ortostatik hipotansiyon, taşikardi, çarpıntı, nefes darlığı, senkop ve uzun süreli tedavilerde bradikardi; seksüel sistemde libido azalması,retrograd ejakülasyon bildirilmiştir. Ayrıca cilt döküntüsü, kaşıntı,kilo alma veya verme, kulak çınlaması, nazal konjesyon, konuşma güçlüğü, aritmi, lökopeni nadiren görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Alkol, diğerpsikotrop ve SSS depresanlarının etkisini artıracağı; hipotansifajanların etkisini artırabileceği hesaba katılmalıdır. MAO inhibitörleriyle birlikte kullanılmaması, MAO inhibitörü tedavisi kısa süre önce kesilenlerde trazodon tedavisine az dozla başlayıp tedricen artırılması uygundur. ECT tedavisiyle birlikte kullanılmamalıdır. Serum digoksin ve fenitoin konsantrasyonunu artırıcı etkisi dikkate alınmalıdır.Genel anesteziklerle etkileşimi konusu az bilindiğinden, cerrahi girişimlerden önce trazodon tedavisinin kesilmesi uygundur.

Doz Önerisi:

 Günde 2-3’e bölünmüş dozlar halinde, tercihen yemeklerden sonra alınmalıdır. Sedatif etki yönünden günlük dozun önemli bir bölümü veya hepsi yatma zamanı verilebilir. Başlangıç dozu genellikle 50-150 mg arasındadır. Doz, hastalığın ciddiyetine, hastanın genel durumu, yaş ve kilosuna göre tedricen arttırılır. Endojen depresyon dave ciddi diğer depresyonlarda günde 300-600 mg; psikojen ve orta derecede ciddi depresyonlarda günde 150-300 mg; hafif anksiyeteli depresyon ve psikosomatik bozukluklar ve geriartride günde 100-150 mg. Semptomatik İyileşme ilk haftada; optimal antidepresan etki ikinci haftada görülür.

 

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...