Detrusitol

Detrusitol

Film Kaplı Tablet

Pfizer

Tolterodin ltartarat

Ambalaj: 1 mgx56 tablet

: 2 mgx28 ve 56 tablet.

Endikasyon: Acilidrara çıkma dürtüsü, sık idrara çıkma veya idrar kaçırma gibi semptomlar ilekendini gösteren hiperaktif mesanenin tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Ürinerretansiyon, kontrol edilemeyen dar açılı glokom, myastenia gravis, tolterodinekarşı bilinen aşırı duyarlılık, ağır ülseratif kolit ve toksik megakolondurumlarında kontrendikedir.

Uyarılar: Tolterodin,idrar retansiyonu riski taşıyan ciddi mesane ağzı obstrüksiyonu,gastrointestinal obstrüktif bozukluklar, örn. pilorik stenoz, böbrekhastalığı, karaciğer hastalığı, otonomik nöropati, hiatus hernisi gibidurumlarda ve eritromisin, klaritromisin, ketokonazol, itrakonazol ve mikonazolgibi ilaçlarla birlikte dikkatli kullanılmalıdır. Doğurganlık yaşındaki kadınlarda,tolterodin tedavisi ancak güvenli doğum kontrol yöntemlerinden birikullanılıyorsa, başlanmalıdır. Emzirme döneminde tolterodin kullanımındankaçınılmalıdır. Tolterodin, araba ve makine kullanma yeteneğini olumsuz yön-deetkileyebilir.

Yan Etkileri: Tolterodin, ağız kuruluğu, disepsi ve gözyaşı salgısındaazalma gibi hafiften orta şiddete kadar antimuskarinik etki/etkilere yolaçabilmektedir.

İlaç Etkileşimleri: Antimuskarinik özelliklere sahip ilaçlarla birliktekullanıldığında terapötik etkinlik ve advers etkiler daha belirginleşebilir.Muskarinik reseptör agonistleri ile birlikte uygulandığında tolterodinin terapö-tiketkisi azalabilir. Gastrointestinal sistem üzerinde metoklopramid ve sisapridgibi prokinetik ajanların etkisi tolterodin ile azalabilir.

Doz Önerisi: Önerilen doz günde 2 kez 2 mg'dir. Ciddi yan etkilerinortaya çıkması durumunda bu doz günde 2 kez 1 mg'ye düşürülerek verilebilir.Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda günde 2 kez 1 mg önerilmektedir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.