Diameprid

Diameprid

Tablet

Abdi İbrahim

Glimeprid

Ambalaj: 1 mgx30 tablet

: : 2 mgx30 tablet

: : 3 mgx30tablet

: : 4 mgx30 tablet.

Eşdeğeri: AmarylÇentikli Tablet: 1 mgx30Tablet, 2 mgx30 Tablet, 3 mgx30 tablet, 4 mgx30 tablet(SanofiAventis);GlimaxÇentikli Tablet: 1 mgx30Tablet, 2 mgx30 Tablet, 3 mgx30 tablet(aris);GliridÇentikli Tablet: 1 mgx30 Tablet, 2 mgx30 Tablet, 3 mgx30 tablet(Eczacıbaşı).

Endikasyon: Kan şekeridüzeylerinin tek başına diyet, fiziksel egzersiz ve kilo kaybı ileyeterince kontrol edilemediği insüline bağımlı olmayan (tip II)diyabet olgularında kullanılır.

Kontra Endikasyon: İnsüline bağımlı diyabet, diyabetik koma, ketoasidoz,şiddetli böbrek ya da karaciğer fonksiyon bozukluğu, glimepirid, diğersülfonilüreler veya sülfonamidlere karşı aşırı duyarlık durumlarındakullanılmamalıdır. Şiddetli böbrek ya da karaciğer fonksiyon bozukluğunda,insüline geçiş gereklidir.Gebelik ve laktasyonda kontrendikedir.

Uyarılar: Oral hipoglisemik ilaçların uygulanmasının,tek başına diyet ya da diyet artı insülinle tedaviye kıyasla kardiyovaskülermortalitede artışla bağıntılı olduğu bildirilmiştir. Optimal kan şekerikontrolünü sağlamak için; doğru beslenme, düzenli ve yeterli fizikselegzersiz ve eğer gerekli ise kilo kaybı, en az düzenli glimepiridalımı kadar önemlidir.Hipo veya hiperglisemiye bağlı olarak dikkatve reaksiyon bozulabilir; taşıt veya makine kullanım yeteneğietkilenebilir.

Yan Etkileri: Bağışıklık sistemi bozuklukları, kanve lenfatik sistem bozuklukları, metabolizma ve beslenme bozuklukları, gözbozuklukları, gastrointestinal bozukluklar, hepatobiliyer bozukluklar, cilt vesubkutan doku bozuklukları görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Fenilbutazon, azapropazon,oksifenbutazon, insülin ve diğer oral antidiyabetikler, metformin, salisilatlarve paraaminosalisilik asit, anabolik steroitler ve erkek seks hormonları,kloramfenikol, kumarin antikoagülanlar, fenfluramin, fibratlar, ACEinhibitörleri, fluoksetin, sülfinpirazon, belirli uzun etkili sülfonamidler,tetrasiklinler, MAO inhibitörleri, kuinolon antibiyotikler, probenesid,mikonazol, yüksek doz parenteral pentoksifilin, tritokualin, allopurinol,sempatolitik, siklo, tro ve ifosfamidler glimepridin hipoglisemik etkisiniartırabilir. Estrojenler ve progestojenler, salüretikler, tiyazit diüretikler,tiroid sitümile eden ajanlar, glukokortikoitler, fenotiyazin türevleri,klorpromazin, adrenalin ve sempatomimetikler, yüksek dozlarda nikotinik asit venikotinik asit deriveleri, (uzun süreli kullanılan) laksatifler, fenitoin,diazoksit, glukagon, barbitüratlar ve rifampisin, asetazolamid. H2antagonistleri, betablokerler, klonidin ve rezerpin kan şekerini düşürücüetkinin artmasına ya da zayıflamasına yol açabilir. Alkol alımı, glimepridinkan şekerini düşürücü etkisini önceden tahmin edilemeyen bir biçimdeartırabilir ya da zayıflatabilir. Glimepirid, kumarin türevlerinin etkisiartabilir ya da azalabilir.

Doz Önerisi: Alışılmış başlangıç dozu, günde bir kez 1 mgglimepriddir (2 mg'ı geçmemelidir). Eğer gerekli ise günlük doz arttırılabilir.Artış düzenli kan şekeri izlemelerine dayandırılmalı ve kademeli olarak örneğinbir ila iki hafta gibi aralıklarla ve şu doz basamaklarına göre 1 mg2 mg3mg4 mg6 mg ve istisnai durumlarda 8 mg yapılmalıdır. İyi kontrol edilendiyabetli hastalarda doz sınırları: İyi kontrol edilen diyabetli hastalardaalışılmış doz aralığı günde 1 ila 4 mg glimepriddir. Sadece bazı hastalar 6mg'den daha yüksek günlük dozlara gereksinim duyabilirler.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.