Diclomec

Diclomec

IM

Ampul

Abdiİbrahim

Diklofenak sodyum

Ambalaj: 75 mg/3mLx4 ve 10 ampul.

Eşdeğeri:

DeflamatIM Ampul: 75 mg/3 mLx4 ve 10 ampul(TriPharma);Dikloron IM Ampul: 75 mg/3 mLx4 ve 10 ampul(Deva);Miyadren IM Ampul: 75 mg/3 mLx4 ve 10 ampul(Fako);VoltarenIM Ampul: 75 mg/3 mLx4 ve 10 ampul(Novartis Pharma).

Diclomec SR

Yavaş SalımlıTablet

Diklofenak sodyum

Ambalaj: 100 mgx10 ve 20 tablet.

Eşdeğeri: DikloronRetard Tablet: 100 mgx10tablet(Deva);Miyadren Retard Tablet: 100 mgx10 tablet(Fako);Voltaren Retard Tablet: 100 mgx10tablet(Novartis Pharma).

Endikasyon: Romatizmanınenflamatuvar ve dejeneratif şekilleri (romatoid artrit, jüvenilromatoid artrit, ankilozan spondilit, osteoartrit ve spondil artrit);vertebral kolonun ağrılı sendromları; eklemdışı romatizma; akutgut atakları; ağrılı posttravmatik ve postoperatif enflamasyon veşişme; jinekolojide ağrılı ve/veya enflamatuvar durumlar (örn.primer dismenore veya adneksit); kulak, burun, boğazdaki örneğinfaringotonsillit, otit gibi şiddetli ağrılı enflamatuvar hastalıklardayardımcı olarak (genel tedavi prensiplerine uygun olarak esas hastalığıtedavi için uygun önlemler alınmalıdır) endikedir.Tek başına ateş, bir endikasyondeğildir.

Kontra Endikasyon: Peptik ülser,etkin maddeye karşı bilinen aşırı duyarlık durumlarında kontrendikedir.Astım atakları, ürtiker veya akut rinitleri asetilsalisilik asitveya diğer prostaglandin sentetaz inhibitörleri tarafından alevlendirilenhastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Peptik ülseri düşündüren birhikayesi olan, ülseratif kolit veya Crohn hastalığı gibi gastrointestinalhastalıkları olanlarda veya hepatik fonksiyonu şiddetle azalmışolan hastalarda kesin teşhis ve dikkatli bir takip gereklidir. Renalkan akımının sürdürülmesinde prostaglandinlerin önemi nedeniyleyaşlı hastalar kadar kardiyak veya renal fonksiyon yetersizliğiolan, diüretikler alan ve herhangi bir nedenle, örneğin büyük bir ameliyatve sonrasında ekstraselüler hacim eksikliği olan hastalarda daözel bir dikkat gerekir. Diklofenak, ilk kez verilen hastalarda bileanafilaktik/anafilaktoid reaksiyonlar da dahil alerjik reaksiyonlarıbaşlatabilir. Diklofenak tedavisi sırasında sersemlik veya santralsinir sistemiyle ilgili diğer bozukluklar gö-rülen hastalar, araçve makine kullanmamaları konusunda uyarılmalıdır. Özellikle gebeliğin1. üç aylık dö-neminde kesin gereksinme olmadıkça kullanılmamalıdır.Gebeliğin üçüncü üç aylık dö-neminde verilmemelidir. Emziren annelerdekullanılması önerilmez.

Yan Etkileri: Epigastrikağrı, bulantı, kusma, diyare, abdominal kramplar, dispepsi, gaz veiştahsızlık gibi gastrointestinal semptomlar, baş ağrısı, sersemlik,baş dönmesi, deri dö-küntüleri gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Digoksinve lityumun plazma konsantrasyonlarını yükseltebilir. Potasyum tutucudiüretiklerle birlikte tedavi uygulandığında serum potasyum düzeyleriyükselebilir. Tek tük olgularda diklofenak ve antikoagülanlarıbirlikte alan hastalarda kanama riskinin arttığı bildirilmiştir.Diklofenak ile tedavi sırasında antidiyabetik ilacın dozunuayarlamayı gerektirecek hipoglisemik ve hiperglisemik reaksiyonlarbildirilmiştir. Nonsteroidal ilaçların metotreksat ile tedaviden24 saatten daha az bir zaman önce veya sonra verilmemesine dikkatedilmelidir. Nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar siklosporininnefrotoksisitesini artırabilir.

Doz Önerisi:

Diclomec Ampul: Erişkinler için günde 1 Ampul uygulanır. Enjeksiyon,üst dış kadrana, intragluteal olarak derine yapılır. Kolik ve benzeridurumlarda, her bir kalçaya bir kez olmak üzere günde 2 Ampul uygulanabilir.Eğer gerekirserenal kolikte ilk IM Ampulden 30 dakika sonra 2. Ampul uygulanabilir.Toplam günlük doz 150 mg diklofenak sodyumu geçmemelidir. İki gündenfazla süreyle uygulanmamalıdır. 1 yaşın üzerindeki çocuklardagünde 1-3 mg/kg dozunda kullanılır.

Diclomec SR Yavaş Salınımlı Tablet: Erişkinler için genelde önerilen dozgünde 1 tablettir. Bu dozun gece alınması, hastanın geceyi rahat geçirmesinive sabah rahat olarak uyanmasını sağlayacaktır. Tabletler, mümkün olabildiğinceyemek sırasında alınmalıdır.

Diclomec

Jel

Diklofenak dietilamonyum11.6 mg/ g

Ambalaj: 50 g’lik tüp.

Eşdeğeri: DikloronJel: 10 mg/gx50 g(Deva);RomatimJel: 10 mg/gx50 g(Kurtsan);VoltarenEmulgel: 10 mg/gx50 g(Novartis CH).

Endikasyon: Enflamasyonabağlı şişmeyi azaltmak ve hareket sırasındaki ağrıyı dindirmekamacıyla lokal tedavi için kullanılır. Periferik eklem osteoartrozu,romatizmal hastalıklar ve omur-gaya ilişkin osteoartroz; kas, eklem,tendon ve ligamentlerin travmaya bağlı enflamasyonları; yumuşakdoku romatizmasının lokalize olmuş biçimleri başlıca kullanımalanlarıdır.

Kontra Endikasyon: Diklofenak, salisilik asit ve diğer nonsteroidalantienflamatuvar ilaçlara karşı önceden oluşmuş aşırı duyarlıkdurumlarında kontrendikedir.

Uyarılar: Kesik ve açık yara üzerine sürülmemeli, gö-ze vemukoz membranlara uygulanmamalıdır.Gebelerde kullanımı önerilmez.

Yan Etkileri: Ender hallerde kaşıntı, kızarıklıkve yanma hissi oluşturabilir.

Doz Önerisi: Günde 3-4 kez ağrılı ve enflamasyonlu bölgeyeovularak sürülür.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.