Diamicron

Diamicron

Tablet

Servier

gliklazid

Ambalaj: 80 mgx20, 60 ve 100 tablet.

Eşdeğeri: BetanormTablet: 80 mgx20, 60 ve 100 tablet(aris);GlumikronTablet: 80 mgx20, 60 ve 100tablet(Berksam);Oramikron Tablet: 80 mgx20, 60 ve 100 tablet(Koçak).

Diamicron MR

Tablet

Gliklazid

Ambalaj: 30 mgx30 tablet.

Endikasyon: Beslenmeeksikliği olmayan bütün diyabet şekillerinde: Olgunluk çağı diyabeti,obezite diyabeti, yaşlılık diyabeti ve vasküler komplikasyonlarlabirlikte gö-rülen diyabetlerde kullanılır. Gliklazid, insülin tedavisigö-ren hastalarda insülin tedavisiyle birlikte kullanılabilir,fakat bu gibi olgularda devamlı tıbbi gözlem ve biyolojik kontrolşarttır.

Kontra Endikasyon: Ciddi renalve hepatik yetmezliği olanlarda ve gebelikte kontrendikedir. Gençlerdeve çocuklarda gö-rülen diyabetler, beslenme eksikliğiyle gö-rülenağır diyabet olguları, asidoketoz, prekoma veya koma, sadece gliklazidletedavi edilmez, başka tedbirler ve insülinle glisemik dengenin tekrarsağlanması şarttır.

Uyarılar: Biyolojik kontrolü sıklaştırmakşartıyla gliklazid, antikoagülan tedaviyle birlikte verilebilir.Böbrek yetersizliğinde, dozajı azaltmak veya oral tedaviyi tamamendurdurmak gerekebilir.

Yan Etkileri: Başlıcayan etkisi hipoglisemidir. Nadiren hepatik üre düzeyinde azalma,hepatitis gö-rülebilir. Bulantı, kusma, dispepsi, diyare ve konstipasyonoluşabilir. Kan tablosunda bozukluk, anemi lö-kopeni, trombositopenive granülositopeni gö-rülebilir. İlaca bağlı olarak cilt reaksiyonları,baş ağrısı ve mide bağırsak yakınmaları gibi etkilerin gö-rüldüğübildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Antibakteriyelsülfonamidler, fenilbutazon, salisilatlar, probenesid, dikumarolve MAO inhibitörleriyle birlikte verilmesi halinde bu ilaçlar gliklazidinetkisini artırabilirler; doz ayarlaması yapılmalıdır. Keza propranololgibi kardiyoselektif olmayanbblokerlerle birlikte kullanımında hipoglisemiketkiyi artırırlar. Kortikosteroidler, oral kontraseptifler,tiyazit diüretikleri, fenotiyazin türevleri, tiroid hormonu velaksatif kullanımı etkilerini azaltabilir.

Doz Önerisi: Diamicron Tablet: Dozaj, glisemi normal düzeye gelinceye kadar,diyabetin önem derecesine gö-re belirlenir. Yetişkinlerde günlüktotal doz 40-320 mg arasında değişebilir. Tedaviye ortalama 40-80mg ile başlanır. Kontrol altına alınana kadar doz artırılabilir.Ancak bir kerede alınacak maksimum doz 160 mg’yi aşmamalıdır. Doz artırılmakistenirse bö-lünerek iki kerede verilmelidir.

Diazem Kapsül: Anksiyolitik olarak oral yoldangünde 2 veya 4 kez 2-10 mg; sedatif hipnotikakut alkol yoksunluğunda,oral olarak ilk 24 saatte 2 veya 4 kez 10 mg, daha sonra gerekirse dozgünde 2 veya 4 kez 5 mg’ye düşürülebilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.