Diazomid

Diazomid

Tablet

SanofiAventis

Asetazolamid

Ambalaj: 250mgx10 tablet.

Endikasyon: Açık açı veyasekonder glokomun tedavisinde kullanılır. Akut konjestif glokomunpreoperatuvar evresinde, konjestif kalp yetersizliği ve ilaçlarlaoluşan sekonder ödemlerin tedavisinde diğer ajanlarla birlikte,epilepsi tedavisinde diğer ajanlarla birlikte yardımcı olarak veakut yükseklik hastalığında semptomların önlenmesi ve iyileştirilmesindekullanılır.

Kontra Endikasyon: İdiyopatik,renal hiperkloremik asidoz, Addison hastalığı, böbrek üstü bezininyetersizliği ve karaciğer hastalığında özellikle hepatik sirozdakullanılmamalıdır.

Uyarılar: Diyabetli hastalarda karbonikanhidraz inhibitörleri; hiperglisemi ve glikozüriye neden olabilir;bu hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.Dikkat isteyen işlerde çalışanhastaların asetazolamid kullanırken uyarılması gerekir. Özellikleilk üç ayda gebelerde kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Sersemleme,uyuşukluk, yüzde ve periferde parestezi gö-rülebilir. Ender olarak,yorgunluk, eksitasyon, gastrointestinal bozukluklar, iştahsızlık,hematüri, kan şekerinde yükselme, glikozüri, aşırı susuzluk haligö-rülebilir. Ateş ve alerjik deri reaksiyonları, kemik iliği depresyonubildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Lityum,asetilsalisilik asit ve salisilatlar, diüretikler, insülin veoral antidiyabetik ajanlar, amfetamin, prokainamid, kinidin veolasılıkla trisiklik antidepresanlar, dijital glikozidleri, kortikosteroidler,kortikotropin ve amfoterisinB ile birlikte kullanılmamalıdır.

Doz Önerisi: Açık açı glokomda günde 1-4x250 mg, sekonder glokomve akut kapalı açı glokomda her 4 saatte 250 mg. Epilepside çocuklardaek tedavi olarak 1-4 kerede bö-lünmüş dozlar olarak 8-30 mg/kg, erişkinlerdebaşlangıçta 1x250 mg.Optimum doz günde 375-1000 mg. Konjestif kalp yetmezliğindekisekonder ödemde sabahları 250-375 mg, akut yükseklik hastalığındagünde 500-1000 mg kullanılır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.