Dilticard

Dilticard

Tablet

İlsan

Diltiazem HCI

Ambalaj: 30 mgx50 Tablet

: : 60 mgx50 tablet.

Endikasyon: Esansiyelhipertansiyon tedavisinde ve koroner arter spazmının neden olduğuanjina pektoris ile efor ile oluşan kronik ve inatçı anjina pektorisinprofilaktik tedavisinde kullanılır.

Kontra Endikasyon: Ventrikülerpacemaker kullanılmayan hasta sinüs sendromu olan hastalarda,ventriküler pacemaker kullanılmayan II. veya III. derece atrioventrikülerbloku olan hastalarda, sistolik kan basıncı 120 mmHg’nin altında olanhipotansif hastalarda ve aşırı bradikardili hastalarda, diltiazemekarşı aşırı duyarlığı olanlarda ve röntgen yardımıyla akut miyokardenfarktüsü ve pulmoner konjesyonu olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Karaciğer ve böbrek hastalıkları olan bireylerdedikkatli kullanılmalıdır. Gebelerde ve emzirme süresinde kullanmagüvenliği kanıtlanmamıştır. Endikasyona gö-re bu risk faktö-rü daimagöz önünde bulundurulmalıdır.

Yan Etkileri: Bulantı,ödem, artimi, baş ağrısı, yüz kızarması, çarpıntı, bradikardi, hipotansiyon,senkop, kalp yetmezliği, baş dö-nmesi, sersemlik, sinirlilik, depresyon,halsizlik, uykusuzluk, konfüzyon, halüsinasyon, dispepsi, kusma,diyare ya da kabızlık, pirosiz, ürtiker, prurit, fotosensitivite,poliüri, noktüri, parestezi ve osteoartiküler ağrılar gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Diltiazeminbblokerler ve dijital müstahzarlarıylabirlikte kullanımı, ilacın kardiyak kondüksiyonu üzerindeki etkisiniartırır.

Doz Önerisi: Günlük doz antianjinal tedavi başlangıcında3x30 mg’dir. Daha sonra uygun yanıt alımına bağlı olarak 1-2 günlükaralarla doz arttırımına gidilebilir. Maksimum günlük doz 360mg’dir. Antihipertansif tedavilerde doz günde 20x60-120 mg arasındaolmalıdır. Antianjinal tedavilerde 8 saat arayla aç karnına kullanılmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.