Diltizem

Diltizem

Diltizem nedir ne için kullanılır, Diltizem nasıl kullanılır, Diltizem ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Ampul IV

Diltiazem

Ambalaj:

 25 mgx1 Ampul ve 5 mL’lik çözücü Ampul.

Endikasyon:

 Esansiyel Hipertansiyon tedavisinde ve koroner arter spazmının neden olduğu anjina pektoris ile efor ile oluşan kronik ve inatçı anjina pektorisin profilaktik tedavisinde kullanılır.

Kontrendikasyon:

 Ventriküler Pacemaker kullanılmayan hasta sinüs sendromu olan hastalarda,ventriküler pacemaker kullanılmayan II. veya III. derece atriyoventriküler blok olan hastalarda, sistolik kan basıncı 120 mmHg’nin altında olan hipertansif hastalarda ve aşırı bradikardili hastalarda, diltiazem karşı aşırı duyarlılığı olanlarda ve röntgen yardımıyla akut miyokard enfarktüsü ve pulmoner konjesyonu olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar:

 Karaciğer ve böbrek hastalıkları olan bireylerde dikkatli kullanılmalıdır. Gebelerde ve emzirme süresinde kullanma güvenliği kanıtlanmamıştır. Endikasyona göre bu risk faktörü daima göz önünde bulundurulmalıdır.

Yan Etkileri:

 Bulantı,ödem, artışı, baş ağrısı, yüz kızarması, çarpıntı, bradikardi, hipotansiyon,senkop, kalp yetmezliği, baş dönmesi, sersemlik, sinirlilik, depresyon,halsizlik, uykusuzluk, konfüzyon, halüsinasyon, dispepsi, kusma,diyare ya da kabızlık, pirozis, ürtiker, prurit, fotosensitivite,poliüri, noktüri, parestezi ve osteoartiküler ağrılar görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Diltiazemin Blokerler ve dijital müstahzarları ile birlikte kullanımı, ilacın kardiyak kondüksiyonu üzerindeki etkisini artırır.

Doz Önerisi:

 Diltizem Ampul: Supraventriküler taşiaritmi 0.25 mg/kg’dir. Yeterli yanıt alınamazsa 15 dakika sonra 0.30 mg/kg doz tekrar uygulanabilir. Koroner arter spazmına bağlı akut miyokardiyal iskemi lerde önerilen doz 0.15 mg/kg’dir.Diltizem Tablet: Antianjinal tedavilerde 8 saat arayla aç karnına alınır. Genelde başlangıç dozu olarak günde total 90 mg önerilmektedir 30 mg Tablet günde 3 kez eşit aralıklarla verilir. Bu doz, tedricen 1 yada 2 günlük aralıklarla optimum yanıt alınana kadar artırılarak 360 mg/gün’e kadar çıkarılabilir. Antihipertansif tedavi lerde önerilen günlük doz hastanın ve hastalığın durumuna göre 120-240 mg arasında değişmektedir.Diltizem SR Tablet: Hipertansiyon: Önerilen günlük doz, hastanın ve hastalığın durumuna göre 12 saat arayla günde 2 kez uygulanan 120 mg veya 180 mg ile günde 1 kez uygulanan 240 mg şeklindedir. Kronik Tedavilerde maksimum antihipertansif etki genellikle 14 gün içinde görüldüğünden, tedaviye küçük dozlarla başlanmalı ve gereken doz ayarlamaları bu süre dikkate alınarak yapılmalıdır.Anjina pektoris: Antianjinal tedaviye Diltizem Tablet ile başlanabilir. Genelde Başlangıç dozu olarak 30 mg Tablet günde 3 kez eşit aralıklarla aç karnına verilir. Gerektiğinde bu doz tedricen 1 ya da 2 günlük aralıklarla optimum yanıt alınana kadar artırılabilir.Diltizem SR 240 mg Tablet Antianginal tedavide kullanıldığında 24 asat arayla sabahları aç karnına uygulanmalıdır.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...