Dilatrend

Dilatrend

Tablet

Roche

Karvedilol

Ambalaj: 6.25mgx30 tablet

: 12.5 mgx30tablet

: 25 mgx30tablet.

Endikasyon: Hipertansiyon,koroner kalp hastalığı; iskemik ya da iskemik kökenli olmayan stabil, hafif,orta ve ağır kronik kalp yetmezliği tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Karvedilolekarşı aşırı duyarlılık, stabil olmayan/dekompanse kalp yetmezliği, klinikolarak belirgin karaciğer disfonksiyonu, 2. ve 3. derece AV bloğu (kalıcıpacemaker yerleştirilmediyse), ağır bradikardi, hasta sinüs sendromu, ağırhipotansiyon, kardiyojenik şok, bronkospazm ya da astım öyküsü olan hastalardakullanılmamalıdır.

Uyarılar: Konjestif kalp yetmezliği olanhastalarda, karvedilolün doz artırımı sırasında kalp yetmezliğinde kötüleşme yada sıvı retansiyonu görülebilir. Konjestif kalp yetmezliği ile birlikte düşükkan basıncı, iskemik kalp hastalığı ve yaygın damar hastalığı ve/veya alttayatan böbrek yetmezliği olan hastalarda karvedilol tedavisiyle renal fonksiyonlardageri dönüşlü kötüleşme saptanmıştır. Bronkospazm gözlenen kronik obstrüktifakciğer hastalığı (KOAH) bulunan ve oral ya da inhalasyon yolu ile ilaç almayanhastalarda karvedilol ancak potansiyel yarar potansiyel riskten daha fazlaysakullanılmalıdır. Akut hipogliseminin erken belirti ve semptomlarınınmaskelenebilmesi ya da azalabilmesi nedeniyle diabetes mellitus hastalarındakarvedilol kullanımında dikkatli olunmalıdır. Genel cerrahi uygulananhastalarda, karvedilol ve anestezik ilaçların sinerjistik negatif inotropiketkileri nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Karvedilol bradikardiye nedenolabilir. Özellikle iskemik kalp hastalığı olanlarda, karvedilol tedavisibirdenbire kesilmemelidir. Gebelik sırasında, ancak potansiyel yarar potansiyelriskten fazla ise kullanılmalıdır. Karvedilol uygulanması sırasında emzirmetavsiye edilmez. Kişiden kişiye değişiklik gösteren reaksiyonlar (başdönmesi,yorgunluk) nedeniyle araba ve makine kullanma ya da yardımsız çalışma yeteneğibozulabilir.

Yan Etkileri: Baş dönmesi, baş ağrısı, yorgunluk,asteni, bradikardi, postural hipotansiyon, hipotansiyon, ödem (genel,periferik, bağımlı ve genital ödem, bacaklarda ödem, hipervolemi ve sıvıyükünde artış), senkop, mide bulantısı, diyare, kusma, vücut ağırlığında artış,hiperkolesterolemi, görme bozuklukları görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Digoksinve karvedilolün birlikte uygulanmasında digoksinin konsantrasyonları %15 kadarartar.bbloker etkili ilaçlar, insülin veoral hipoglisemiklerin kan şekerini düşürücü etkisini artırabilirler. Rifampisinkarvedilol plazma konsantrasyonlarını yaklaşık %70 azaltır. Verapamil,diltiazem ve diğer antiaritmikler karvedilolle kombinasyon halinde AV iletimbozuklukları riskini artırabilir. Klonidininbbloker ilaçlarla birlikte uygulanması kan basıncını vekalp atım hızını düşürücü etkilerini potansiyalize edebilir.

Doz Önerisi: Dilatrendtedavisi uzun süreli bir terapidir. Tedavi birdenbirekesilmemeli ve haftalar içinde gittikçe azaltılarak kesilmelidir.Esansiyel Hipertansiyon: Tedavinin başlangıcında ilk 2 güniçin önerilen doz günde bir kez 12.5 mg’dir. Bundan sonrası için önerilen dozgünde bir kez 25 mg’-dir. Gerekirse doz, en az 2 haftalık aralıklarlaartırılarak günde bir kez ya da ikiye bölünerek günlük maksimum doz olan 50mg’ye çıkarılabilir.Koroner Kalp Hastalığı: Tedavinin başlangıcında ilk 2 güniçin önerilen doz günde iki kez 12.5 mg’dir. Bundan sonrası için önerilen dozgünde iki kez 25 mg’dir. Gerekirse doz, en az 2 haftalık aralıklarlaartırılarak günlük maksimum doz olan 100 mg’-ye çıkarılabilir (günde iki kez).Semptomatik, stabil, kronikkalp yetmezliği: Dozaj kişiye göre ayarlanmalı ve dozun artırılmasısırasında bir hekim tarafından yakından izlenmelidir. Tedavi başlangıcındaönerilen doz, 2 hafta boyunca günde iki kez 3.125 mg’dir. Bu doz tolere ediliyorsadoz, en az iki haftalık aralıklarla önce günde iki kez 6.25 mg, sonra gündeiki kez 12.5 mg ve sonra da günde iki kez 25 mg’ye çıkarılabilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.