Diyaben

Diyaben

Tablet

Adeka

glibenklamid

Ambalaj: 3.5mgx30 ve 120 çentikli tablet.

Endikasyon: Genel olarak40 yaşından sonraki olgun tip diyabetin başlangıcında diyetle tedavininsağlanamadığı durumlarda kullanılır. Bu amaçla: Hafif veya ortaşiddetteki (40 üniteden az insülin miktarının denge sağlayabildiği),stabil yetişkin tipteki diyabetli hastalarda; diğer sülfonilüretürevlerine dirençli veya tahammül edemeyen diyabetli hastalardakullanılır.

Kontra Endikasyon: Glibenklamideduyarlığı olanlarda ve koma ile birlikte olan ve olmayan diyabetikketoasidoz durumlarında kullanılmamalıdır. Diyabetik ketoasidozinsülinle tedavi edilmelidir.

Uyarılar: Kilo kaybı diyetle iyi tedaviedilebilen şişman hastalarda kullanılmamalıdır. Jüvenil diyabetlilerde,diyabet asidozunda, labil ve inatçı tip diyabetlilerde, ateş, travma,gangren, ağır yaralanma gibi komplike durumu olan diyabetlilerde,cerrahi girişimlerde, ciddi tiroid ve adrenal fonksiyon rahatsızlıklarında,gebelikte, akut şiddetli enfeksiyon geçiren hastalarda kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Nadir olarakbulantı, kusma, epigastrik ağrı, yorgunluk, zayıflık, baş ağrısıolabilir. Duyarlığa bağlı olarak da ateş, deri dö-küntüleri, sarılık,kan değişiklikleri (eozinofili, lö-kopeni, agranülositoz gibi)gö-rülebilir.Yüksek dozlarda alındığında hipoglisemi oluşabilir.

İlaç Etkileşimleri: Siklofosfamid, dikumarol grubuantikoagülanlar, MAO inhibitö-rü ilaçlar, probenesid, fenilbutazon,salisilatlar, propranolol ve diğerbadrenerjik blokerler, kloramfenikol ve bazısülfonamid grubu ilaçlarla beraber alındığında, glibenklamidinhipoglisemik etkisi artar. Adrenalin, kortikosteroidler,tiyazit grubu diüretik, tiroid hormonu, yüksek dozda nikotinamidgibi ilaçlarla beraber alındığında ise glibenklamidin hipoglisemiketkisi azalır.Glibenklamid kullanıldığı dö-nemde hastalar alkolalmamalıdır.

Doz Önerisi: Doz, metabolizmanın durumuna (kan ve idrar şekeritahlilleri) gö-re ayarlanır ve günde ½-1 Tablet alınır. Gerekli olduğutakdirde doz, kontrol altında günde 3 (bazı nadir durumlarda 4) tabletekadar yükseltilebilir. Tabletler çiğnenmeden bir bardak suyla, tercihensabah kahvaltıdan önce alınır. İlacın zamanında alınması unutulmuşise, daha geç bir saatte daha yüksek doz alınarak -kompanse edilmeyeçalışılmamalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.