Diprolene

Diprolene

Krem

ScheringPlough

Betametazon dipropionat%0.05

Ambalaj: 15 g’lik tüp.

Diprolene

Pomat

Betametazon dipropionat%0.05

Ambalaj: 15 g’lik tüp.

Endikasyon: Kortikosteroidlereyanıt veren dirençli ve ciddi dermatozların, özellikle psö-riazisve atopik dermatitlerin tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Betametazon dipropionata ve diğer kortikosteroidlerekarşı aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Uygulama sırasında irritasyon veya duyarlıkoluşursa tedavi kesilmeli ve uygun bir tedaviye başlanmalıdır.Vücut yüzeyinin büyük kısmına topikal kortikosteroid uygulanmasısistemik emilimi artırır. Bu durumlarda yenidoğanlar ile çocuklardauzun süreli kullanım gerektiğinde, uygun önlemler alınmalıdır.Uzun süreli kortikosteroid tedavileriçocukların büyüme ve gelişmelerini etkileyebilir. Bu grup ilaçlarıngebelerde, büyük miktarlarda ve uzun süreli kullanımı önerilmemektedir.Emzirenannelere uygulandığında dik-kat gerekmektedir.

Yan Etkileri: En fazla bildirilen yan etkileri,deride yanmaiğnelenme hissi, kuruluk, kaşıntı ve irritasyondur.Nadiren deride karıncalanma, iğnelenme hissi, gerilme veya çatlama,sıcaklık hissi, tabaka halinde ve lezyon çevresinde pullanma,folliküler dö-küntü, atrofi, eritem ve telenjiektazi gibi yan etkilerde bildirilmiştir.

Doz Önerisi: Diprolene Krem: Günde 2 kez, sabah ve akşam, hastabölgeyi tamamen kaplayacak şekilde ince bir tabaka halinde kullanılır.

BeyazTablet: Estradiol valerat 2 mg,

MaviTablet: Estradiol valerat 2 mg, medroksiprogestoron 10 mg

Ambalaj: 21 Tablet (11 beyaz10 mavi).

Endikasyon: Estrojeneksikliğine bağlı olan klimakterik rahatsızlıkların tedavisinde;osteoporozun engellenmesinde, siklik düzensizliklerde, dişi cinsiyethormonunun “yerine konması” gerektiğinde (yumurtalıkların operasyonlaalınması gibi) kullanılır.

Kontra Endikasyon: Gebelik, serebrovasküler bozukluklar, tromboembolikolgular, orak hücre anemisi, akut ve kronik karaciğer hastalıkları,gebeliğe bağlı ikter ve hepatoz, DubinJohnson ve Rotors hastalıkları,meme ve endometriyal karsinomalar, gebelik herpesi, gebelikte artanotoskleroz ve endometriyoziste kontrendikedir.

Uyarılar: Gebelikten korunmak amacıylakullanılamaz. Estrojen tedavisi, ameliyat öncesi kesilmelidir.Epilepsi, migren, astım, hipertansiyon, kalp ve böbrek fonksiyon bozukluklarında,diyabet ve hipertiroidizm gibi endokrin düzensizliklerinde, ödemgibi semptomlarda ve depresyon geçirmiş olanlarda estrojen negatifetki göstereceğinden kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Bulantı, gö-ğüste baskı hissi,baş ağrısı, görme bozuklukları, yorgunluk, libido ve ruh hali değişmesi,ara kanamayla normal klinikkimyasal parametrelerde değişikliklergö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Barbitüratlar, hidantoin, rifampisin,ampisilin ve tetrasiklinle uzun süre birlikte kullanılması estradiol/medroksiprogestorenkombinasyonu içeren müstahzarların estrojenik etkisini azaltabilirken;antikoagülanlar, antidiyabetikler ve bazı antihipertansiflerlebirlikte verilmesi bu ilaçların etkisinin azalmasına neden olabilir.

Doz Önerisi: 11 gün beyaz Tablet, günde 1 Tablet olmak üzere ve10 gün mavi Tablet, günde 1 Tablet olmak üzere uygulanır. 21 günlüktedaviden sonra 7 günlük ara verilir. Menopoz sonrası hastalar tedaviyehemen başlayabilirken, menopoz öncesi hastaların siklusun 5. günüDivinaTablet kullanmaya başlamasıönerilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.