Dogmatil

Dogmatil

Tablet

SanofiAventis

Sülpirid

Ambalaj: 200 mgx24 tablet.

Eşdeğeri: MeresaFort Tablet: 200mgx24 tablet(Adeka);Zeprid Tablet: 200 mgx24 Tablet(Nobel).

Endikasyon: Bir nö-roleptikolarak, 600 mg/gün’den daha düşük veya eşit dozlarda genel olarak negatifsemptomlarla, 600 mg/gün’den daha yüksek dozlarda ise pozitif semptomlarlaseyreden akut veya kronik şizofreni ve diğer psikozlarda etkilidir.

Kontra Endikasyon: Sülpiridekarşı aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır. Feokromositomasıolan veya olduğu düşünülen kişilerde kullanılması önerilmez. Alkolve ldopa ile kombinasyonları önerilmez.

Uyarılar: Ciddi duyarlıkları nedeniyleyaşlılarda dikkatle kullanılmalıdır. Böbrek bozukluğunda dozunazaltılması veya tedaviye ara verilmesi önerilir. Mümkünse, gebeliğinsonlarında nö-roleptiğin dozu azaltılmalıdır. Sülpiridin anne sütünekarışma oranı, günlük dozun binde biridir.

Yan Etkileri: Amenore,galaktore, jinekomasti, frijidite ya da impotens, hiperprolaktinemi,kilo artışı gö-rülebilir. Uzun süreli kullanımda tardif diskinezigörülebilir. Ayrıca, uyuşukluk veya somnolans ve ortostatik hipotansiyonda bildirilmişitr.

İlaç Etkileşimleri: Alkol veldopa ile birlikte kullanılmamalıdır. Antihipertansifler ve diğer SSSdepresörleri ile birlikte kullanımı dikkat gerektirir.

Doz Önerisi: Negatif ve/veya pozitif semptomlarla seyredenakut veya kronik şizofreni ve diğer psikozlarda; negatif semptomlardagünde 200-600 mg (1-3 Tablet), pozitif semptomlarda günde 800-1600 mg(4-8 Tablet). Günlük dozlar genellikle günde iki kerede uygulanır.Tabletler bir bardak suyla alınır. Besinler bağırsaktanemilimini azalttığından, aç karnına kullanımı önerilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.