Doksetil

Doksetil

Flakon IM/IV

Biofarma

Sefotaksim sodyum

Ambalaj: 0.5 gx1 Flakon ve 2 mL’lik çö-zücü

: : 1 gx1Flakon ve 4 mL’lik çö-zücü.

Eşdeğeri: BetaksimFlakon: 0.5 gx1 Flakon, 1 gx1Flakon(Mustafa Nevzat);Claforan Flakon: 0.5 gx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(SanofiAventis);SefagenFlakon: 0.5 gx1 Flakon, 1 gx1Flakon(Bilim);Sefoksim Flakon: 0.5 gx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Fako);SefotakFlakon: 0.5 gx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Eczacıbaşı).

Endikasyon: Duyarlıbakterilerin yol açtığı solunum yolu enfeksiyonları, KBB enfeksiyonları,deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, ürogenital enfeksiyonlar,komplikasyonsuz gonore, bakteriyemi, septisemi, kemik ve eklem enfeksiyonları,merkezi sinir sistemi enfeksiyonları (menenjit, ventrikülit) vecerrahi profilaksisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Sefalosporingrubu antibiyotiklere karşı aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.

Uyarılar: Penisilinlerle sefalosporinler arasında çaprazduyarlık yüksek olduğundan, sefotaksim tedavisi sırasında penisilineaşırı duyarlı olduğu bilinenlerde dikkatli olunmalıdır.

Kreatinin klirensinin 20 mL/dakikanın altınadüştüğü hastalarda normal dozun yarısının verilmesi önerilir.Kesin gerekmedikçe gebelikte kullanılmamalıdır.Sefotaksimanne sütüne geçer. Emziren kadınların kesin gerekmedikçe sefotaksimkullanmaları önerilmez.

Yan Etkileri: En çok gö-rülenyan etkiler enjeksiyon bölgesinde, damar içi uygulamalarda enflamasyon,kas içi uygulamalarda ağrı, endürasyon ve duyarlık nadiren gö-rülebilir.Bazı hastalarda deri dö-küntüleri, kaşıntı, ateş ve eozinofili gibiaşırı duyarlık reaksiyonları bildirilmiştir. Kolit, diyare, bulantıve kusma gibi gastrointestinal yan etkiler, önerilen dozlarda vesürelerde kullanıldığında seyrektir.

İlaç Etkileşimleri: Sefotaksimve aminoglikozidler kombine edildiğinde aditif ya da sinerjik birantibakteriyel etki elde edilmektedir. Bazı sefalosporinler,aminoglikozidlerle kombine edildiklerinde nefrotoksik etki artmaktadır.Kombinetedavi sırasında dikkatli olunmalıdır.

Doz Önerisi: Dozaj ve uygulama şekli, enfeksiyonun ağırlığına,mikroorganizmanın duyarlığına ve hastanın durumuna ve kilosunagö-re ayarlanır. Yetişkinlerde duyarlı bakterilerin etken olduğukomplike olmayan enfeksiyonlarda 12 saatte bir 1 g IM veya IV; ortaşiddetli ve ağır enfeksiyonlarda 8 saatte bir 1-2 g IV; hayatı tehditeden enfeksiyonlarda 4 saatte bir 2 g IV; gonore tedavisinde IM olarak1 g bir kerede uygulanır.Perioperatif profilaksi: ameliyata başlamadan önce 1 gtek doz IV uygulama ö-nerilir. Enfeksiyon tehlikesine gö-re aynı doz12 saatlik aralıklarla tekrarlanabilir. Etkin doku konsantrasyonunaulaşabilmek içinDoksetilameliyattan 30-90 dakika önce verilmelidir. Sezaryenameliyatlarında ilk doz 1 g IV (gö-bek kordonu klampe edildikten hemensonra), ikinci ve üçüncü 1 g’lik dozlar IV olarak ilk dozdan 6 ve 12saat sonra uygulanır.Çocuklar: 0-1 hafta arası: 12 saatte bir 50 mg/kg IV; 1-4 haftaarası 8 saatte bir 50 mg/kg IV; 1 ay12 yaş arası: 50 kg’nin altında olanlaragünde 50-180 mg/kg, 4-6 eşit dozda IM veya IV; 50 kg’nin üzerinde olanlarayetişkin dozu uygulanır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.