Doksin

Doksin

Kapsül

MustafaNevzat

Doksisiklin

Ambalaj: 100 mgx8 kapsül.

Endikasyon: Duyarlımikroorganizmaların etken olduğu ürogenital, solunum sistemi,yumuşak doku, gastrointestinal, oftalmik ve diğer enfeksiyonlarıntedavisinde kullanılır.

Kontra Endikasyon: Herhangibir tetrasikline duyarlık gösteren hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: Tetrasiklin sınıfı ilaçlarındiş oluşumu sırasında kullanılması (gebeliğin ikinci yarısında,bebeklik ve 8 yaşına kadar olan çocuklukta) diş renginin daimi olarakbozulmasına (sarı, gri, kahverengi) neden olabilir. Tetrasiklinalan bazı hastalarda aşırı güneş yanığı reaksiyonu şeklinde ortayaçıkan fotosensitivite gö-rülmüştür. Tetrasiklinler gebeliğinson yarısında, doğacak çocuğun dişleri üzerindeki muhtemel olumsuzetkileri düşünülerek kullanılmaz.Tetrasiklin anne sütüne geçer. Emziren kadınlardakullanılması gerektiğinde bu durum dikkatle değerlendirilmelidir.

Yan Etkileri: Anoreksi,bulantı, kusma, diyare, glossit, disfaji, enterokolit, anogenitalbölgede enflamatuvar lezyonlar gibi gastrointestinal yan etkilergö-rülebilir. Makülopapüler ve eritematöz dö-küntüler, fotosensitivitereaksiyonları, nadir olarak eksfoliyatif dermatit gö-rülebilir.Ürtiker, anjiyonö-rotik ödem, anafilaksi, anafilaktoid purpura,perikardit, sistemik lupus eritematozus nüksleri hipersensitivitesiolan olgularda gö-rülebilir. Hemolitik anemi, trombositopeni,nötropeni ve eozinofili gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Penisilinleberaber tetrasiklin verilmemesi önerilir. Absorpsiyonunu etkileyebilmelerinedeniyle tetrasiklinlerle birlikte alüminyum, kalsiyum ve magnezyumiçeren antasitler verilmemelidir.Antikoagülan tedavi gö-ren hastalarda ilaç dozununazaltılması gerekebilir.

Doz Önerisi: Doksin Kapsüloral yoldan uygulanır. Bol miktarda su (veya diğersıvı içecekler) ile birlikte içilmelidir.erişkinler: Başlangıç dozu olarak 12 saattebir 100 mg. Sürek tedavi için günde tek doz 100 mg ö-nerilmektedir.Ciddi enfeksiyonların tedavisindesürek dozlar iki katına çıkarılabilir.N. gonorrhoea’nın oluşturduğu epididimoorşittedavisinde 10 gün süre ile günde 100 mg tek doz uygulanabilir.Komplike olmayan gonore tedavisinde 7 gün süreyle günde 200 mg, bö-lünmüşiki eşit doz olarak uygulanabilir. Primer ve sekonder sifilizde300 mg günlük doz bö-lünmüş dozlar halinde en az 10 gün süreyle uygulanmalıdır.C. trachomaticenfeksiyonlarındagünlük 100 mg dozlar 7 gün süre ile uygulanmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.