Doksin

Doksin

Doksin nedir ne için kullanılır, Doksin nasıl kullanılır, Doksin ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Kapsül

Doksisiklin

Ambalaj:

 100 mgx8 kapsül.

Endikasyon:

 Duyarlı Mikroorganizmaların etken olduğu ürogenital, solunum sistemi,yumuşak doku, gastrointestinal, oftalmik ve diğer enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

Kontrendikasyon:

 Herhangi Bir tetrasikline duyarlılık gösteren hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Tetrasiklin sınıfı ilaçların diş oluşumu sırasında kullanılması (gebeliğin ikinci yarısında,bebeklik ve 8 yaşına kadar olan çocuklukta) diş renginin daimi olarak bozulmasına (sarı, gri, kahverengi) neden olabilir. Tetrasiklin Alan bazı hastalarda aşırı güneş yanığı reaksiyonu şeklinde ortaya çıkan fotosensitivite görülmüştür. Tetrasiklinler gebeliğin son yarısında, doğacak çocuğun dişleri üzerindeki muhtemel olumsuz etkileri düşünülerek kullanılmaz.Tetrasiklin anne sütüne geçer. Emziren kadınlarda kullanılması gerektiğinde bu durum dikkatle değerlendirilmelidir.

Yan Etkileri:

 Anoreksi,bulantı, kusma, diyare, glossit, disfaji, enterokolit, anogenital bölgede inflamatuvar lezyonlar gibi gastrointestinal yan etkiler gö-rülebilir. Makülopapüler ve eritematöz döküntüler, fotosensitivite reaksiyonları, nadir olarak eksfoliyatif dermatit görülebilir.Ürtiker, anjiyonörotik ödem, anafilaksi, anafilaktoid purpura,perikardit, sistemik lupus eritematozus nüksleri hipersensitivitesi olan olgularda görülebilir. Hemolitik anemi, trombositopeni,nötropeni ve eozinofili gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Penisilinleberaber tetrasiklin verilmemesi önerilir. Absorpsiyonunu etkileyebilmeleri nedeniyle tetrasiklinlerle birlikte alüminyum, kalsiyum ve magnezyum içeren antiasitler verilmemelidir.Antikoagülan tedavi gören hastalarda ilaç dozunun azaltılması gerekebilir.

Doz Önerisi:

 Doksin Kapsüloral yoldan uygulanır. Bol miktarda su (veya diğer sıvı içecekler) ile birlikte içilmelidir.erişkinler: Başlangıç dozu olarak 12 saatte bir 100 mg. Sürek tedavi için günde tek doz 100 mg önerilmektedir.Ciddi enfeksiyonların tedavisinde sürek dozlar iki katına çıkarılabilir.N. gonorrhoea’nın oluşturduğu epididimoorşit tedavisinde 10 gün süre ile günde 100 mg tek doz uygulanabilir.Komplike olmayan gonore tedavisinde 7 gün süreyle günde 200 mg, bölünmüş iki eşit doz olarak uygulanabilir. Primer ve sekonder sifilizde 300 mg günlük doz bölünmüş dozlar halinde en az 10 gün süreyle uygulanmalıdır.C. trachomatis enfeksiyonlarında günlük 100 mg dozlar 7 gün süre ile uygulanmalıdır.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...