Doksura

Doksura

Tablet

Fako

Doksazosin mesilat

Ambalaj: 2 mgx20 Tablet

: : 4 mgx 20 tablet.

Eşdeğeri: CarduraTablet: 2 mgx20 tablet, 4 mgx20tablet(Pfizer);Kardozin Tablet: 2 mgx20 tablet, 4 mgx20 tablet(Deva);Tendura Tablet: 2 mgx20 tablet; 4 mgx20 tablet(Adeka).

Endikasyon: Hipertansiyontedavisinde, hastaların büyük çoğunluğunda kan basıncını kontroldeilk ajan olarak kullanılabilir. Tek antihipertansif ajan ile yeterliderecede kontrol altına alınamayan hastalarda kalsiyum antagonisti,tiyazit diüretik,bbloker veyaanjiyotensin dö-nüştürücü enzim inhibitö-rü gibi diğer bir ajanile birlikte kullanılabilir. Aynı zamanda, benign prostat hiperplazisinin(BPH) veya BPH'ye eşlik eden idrar çıkışındaki azalmanın klinik semptomlarınıntedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Kinazolinlereaşırı duyarlı hastalarda kont-rendikedir.

Uyarılar: Doksazosin insuline duyarlığı bozulmuş olan hastalardainsulin duyarlığını artırır. Baş dönmesi ve halsizlik veya nadiren bilinç kaybıile kendini gösteren postüral hipotansiyon, özellikle tedavinin başlangıcındabildirilmiştir. Karaciğer fonksiyon bozukluğu belirtileri gösteren hastalardadikkatli kullanılmalıdır. Gebelik veya emzirme dö-neminde doksazosiningüvenirliği henüz saptanmadığından, gebelik ve emzirme döneminde sadecepotansiyel yararları olası risklerinden fazla ise kullanılmalıdır. Özellikletedavinin başlangıcında, makine kullanma veya motorlu araç kullanmaaktivitelerinde bozulma görülebilir.

Yan Etkileri: Hipertansiyonluhastalarla en sık raslanan yan etkiler postüral tipte (nadiren senkop ilebirlikte görülen) veya nonspesifik reaksiyonlardır. BPH'de yapılan kontrollüklinik çalışmalar, hipertansiyondakine benzer yan etki profili gösterir.

Doz Önerisi: Hipertansiyonda olağan günlük doz sınırları günde1-16 mg’dir. Tedavinin 1 veya 2 hafta süreyle günde bir kez verilen 1mg ile başlatılması önerilmektedir. Daha sonraki 1 veya 2 haftadadoz günde 1 kez verilen 2 mg’ye çıkarılabilir. Olağan dozaj gündetek doz olarak 2-4 mg’dir. BPH’de başlangıç dozu günde 1 kez 1 mg’dir, 2mg’ye, 4 mg’ye ve önerilen en yüksek doz olan 8 mg’ye kadar çıkarılabilir.Önerilen dozaj günde tek doz olarak 2-4 mg’dir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.