Dolven

Dolven

Pediyatrik Şurup

Eczacıbaşı

İbuprofen

Ambalaj: 100 mg/5 mLx120 mL’lik şişe.

Endikasyon: Romatoidartrit, osteoartrit, ankilozan spondilit ve diğer nonromatoid (seronegatif)artropatilerin tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: İbuprofenekarşı aşırı duyarlığı olanlarda ve Aspirin ile diğer nonsteroidalantienflamatuvar ajanlara karşı bronkospastik, anjiyoödem, burunpolipi sendromu şeklinde reaksiyon gösteren kişilerde kontrendikedir.Ciddi gastrointestinal kanama ve peptik ülser rahatsızlığı öyküsübulunanlara verilmemelidir.

Uyarılar: İbuprofen kullanımı sırasında görmede bulanıklık,skotomada ve renk belirlemesinde karışıklık gö-rüldüğünde tedaviyeson verilmeli ve hasta göz hekimi tarafından kontrol edilmelidir.Gebelikte, mümkünse, ibuprofen uygulamasından kaçınılmalıdır.Gebeliğin geç dö-nemlerinde uygulanmasındankaçınılmalıdır. Anne sütünde çok düşük konsantrasyonlarda bulunmaktadırve emzirilen çocuklarda olumsuz etki beklenmez.

Yan Etkileri: Nadirenciltte kızarıklık, deri dö-küntüsü ve ödem gibi alerjik reaksiyonlarve görme bozukluğuna neden olduğuna dair raporlar vardır. Renalpapiler nekroz, kardiyovasküler aritmi, dispepsi, gastrointestinalintolerans, kanama, trombositopeni, işitme kaybı gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Tiyazit grubudiüretik kullanan hastalara dikkatle uygulanmalıdır. Kumarin tipiantikoagülanlarla birlikte kullanıldığında etkileşme olabileceğindendikkat edilmelidir.

Doz Önerisi: Antipiretik olarak erişkinlere 4-6 saat aralıklarla400 mg verilir. 6 ay12 yaş arası çocuklara 39°C’den düşük ateşlerde 5mg/kg, üstündeki ateşlerde 10 mg/kg hesabıyla verilir. Jüvenil artrittegünlük doz 30-40 mg/kg’dir ve üç veya dörde bö-lünerek verilir. Romatoidartrit, osteoartrit ve diğer kronik hastalıkların alevlenme dö-nemlerindeerişkinlerde gün-de 1200-3200 mg önerilir ve 3 veya 4 eşit doza bö-lünerekverilmelidir. Hafif ve orta şiddetteki ağrılarda erişkinlere 4-6saat aralıklarla 400 mg verilir. Dismenorede belirtiler başlarbaşlamaz 4 saat aralıklarla 400 mg verilir. Günlük toplam doz 40mg/kg’yi aşmamalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.