Dorfan

Dorfan

Şurup

Akdeniz

Dekstrometorfan 10mg, psö-doefedrin HCI 20 mg, klorfeniramin maleat 2 mg/5 mL

Ambalaj: 100mL’lik şişe.

Eşdeğeri:

Benical Şurup: 100 mL(Bayer);Triatüs Şurup: 100 mL(Koçak).

Endikasyon: Üst solunum yolu konjesyonununeşlik ettiği kuru öksürüklerde, üst solunum yolu enfeksiyonları(nezle), sinüzit veya alerjik rinite bağlı burun akıntısı, hapşırmave nazal konjesyon gibi yakınmaların geçici olarak giderilmesiiçin kullanılır.

Kontra Endikasyon: Bileşimdeki maddelerden herhangibirine karşı duyarlığı olanlar ile ciddi hipertansiyon, ciddi koronerarter hastalığı, epilepsisi olanlarda ve MAO inhibitö-rü ilaç tedavisigö-ren hastalarda kullanılmamalıdır. Astma ile ilişkili veya aşırısalgının eşlik ettiği öksürüklerde, ayrıca solunum yetmezliğiveya bunu geliştirme riski olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Hafif atropin benzeri etkisindendolayı, bronşiyal astma, amfizem, kronik akciğer hastalığı olanlardakullanılırken dikkatli olunmalıdır. Özellikle çocuklarda eksitabiliteyeyol açabilir. Araç sürme, makine kullanma gibi potansiyel olaraktehlikeli işlerin performansı için gerekli zihinsel ve fizikselyetenekleri etkileyebilir. Alkol ve diğer SSS depresanları (hipnotikler,sedatifler, trankilizanlar) ile olası aditif etkiler hakkında dahastalar uyarılmalıdır. Kesin gerekmedikçe gebelere verilmemelidir.Bebekler üzerinde olası riskleri nedeniyle emzirme dö-neminde emzirmeninmi yoksa ilacın mı kesileceği konusunda karar verilmelidir.

Yan Etkileri: İştahsızlık, tansiyonda yükselme,çarpıntı, sinirlilik, idrar yapmada zorluk (daha çok prostat hipertrofisiolanlarda), uyuşukluk, baş dönmesi, burunda kuruluk gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: MAO inhibitörleriyle tedaviedilen hastalara verilmemelidir. Sempatomimetikler metildopa,rezerpin, veratrum alkaloidleri ve metamilaminin antihipertansifetkilerini azaltabilir. Alkol ve diğer sedatif ilaçlar klorfeniramininsedatif etkilerini artırabilir. Kardiyovasküler sistem üzerindekombine etkileri hastaya zararlı olabileceğinden, diğer sempatomimetiklerlebirlikte verildiğinde dikkatli olunmalıdır.

Doz Önerisi: Günlük doz erişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda3-4 kez 1-2 ölçek, 3-6 aylık bebeklerde 3 kez ¼ ölçek, 6-12 aylık bebeklerde4 kez ¼ ölçek, 1-2 yaş arası çocuklarda 3 kez ½ ölçek, 2-3 yaş arası çocuklarda3 kez ½ ölçek, 3-6 yaş arası çocuklarda 3-4 kez ½ ölçek, 6-9 yaş arasıçocuklarda 3-4 kez ½-1 ölçek ve 9-12 yaş arası çocuklarda ise 3-4 kez 1ölçektir.

Dorfan CF

Tablet

Akdeniz

Parasetamol 200mg, klorfeniramin maleat 2 mg, dektrometorfan 10 mg, efedrin 5 mg

Ambalaj: 20 tablet.

Endikasyon: Soğuk algınlığı ve gripal enfeksiyonlarda gö-rülenöksürük, nazal konjesyon, burun akıntısı, aksırık, nezleye bağlıateş ve baş ağrısı, basit ağrılar ve saman nezlesi gibi semptomlarınetkili bir şekilde geçici olarak giderilmesi amacıyla kullanılır.

Kontra Endikasyon: Bileşimdeki maddelerden herhangi birine karşıaşırı duyarlık hallerinde, ağır karaciğer yetmezliği ve böbrek hastalığıolanlarda, son iki hafta içinde MAO inhibitö-rü alanlarda kullanılmamalıdır

Uyarılar: 7 günden fazla süreyle kullanılmamalıdır.Ateş 3 günden fazla sürer, 5 gün içinde yakınmalar iyileşmez, yenilerieklenir veya yakınmalara ateş eşlik ederse durum yeniden değerlendirilmelidir.İlaç, baş dönmesine veya bazı durumlarda eksitabiliteye yol açabilir.Kesin gerekli gö-rülmedikçe kalp hastalığı, tiroid hastalığı, diyabet,astma, glokom veya kan basıncı yüksekliği olanlarda kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Nadiren ürtiker, kaşıntılı makülopapülerkızarıklık gibi duyarlık reaksiyonları ile yüksek doz ve uzun sürelikullanımlarda trombositopeni; lö-kopeni ve pansitopeni yapabilir.Çok nadir olarak nötropeni, trombositopenik purpura ve agranülositozbildirilmiştir. Sedasyon ve antimuskarinik etkiler ortaya çıkabilir.Baş dönmesi ve gastrointestinal bozukluklar görülebilir. Uyku bozukluklarıgibi santral sinir sistemi eksitasyon semptomları oluşabilir. Nadirenhalüsinasyonlar bildirilmiştir. İrritasyonun eşlik edip etmediğideri dö-küntüleri, özellikle prostat büyümesi olanlarda üriner retansiyonlaroluşabilir.

İlaç Etkileşimleri: Parasetamol yüksek dozda veuzun süreli kullanımda antikoagülan ilaçların etkisini artırmaktadır.Uzun süreli ve yüksek dozlarda alınan parasetamol; kumarin, indandiontürevleri ile fenotiyazinlerle etkileşebilir.

Doz Önerisi: Büyüklere günde 3 kez 1-2 Tablet verilir. Çocuklarahekim önerisine gö-re verilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.