Dostinex

Dostinex

Tablet

Pfizer

Kabergolin

Ambalaj: 0.5 mgx2 ve 8 tablet.

Endikasyon: İdiyopatikveya hipofiz adenomuna bağlı hiperprolaktinemilerin tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Herhangibir ergot alkaloidine karşı aşırı duyarlılık durumlarında kontrendikedir.

Uyarılar: Ciddi karaciğer bozukluğu olan hastalarda (ChildPughskoru C ), karaciğer yetmezliğinin şiddetine göre dozun düşürülmesigerekmektedir. Ciddi kardiyovasküler hastalığı, Raynaud sendromu, peptik ülserya da gastrointestinal kanama ve özellikle de psikotik mental hastalığı olankişilerde dikkatle kullanılmalıdır. Kan basıncını düşürdüğü bilinen diğerilaçlarla birlikte alındığında dikkatli kullanılmalıdır. Gebe kalmak isteyenkadınlar kabergolini bıraktıktan en az bir ay sonra gebeliği düşünmeliler.Laktasyonu önlediğinden, bebeklerini emzirmek isteyen annelereverilmemelidir.

Yan Etkileri: Başdönmesi, baş ağrısı, mide bulantısı ve abdominal ağrı bildirilmiş, ayrıca,seyrek olarak palpitasyonlar, epigastrik ağrı, uyku hali, epistaksis ve geçicihemianopsi gözlenmiştir. Vazospazm ve bacak krampları seyrek olarakbildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Uzunsüreli tedavide diğer ergot alkaloidleri ile birlikte kullanımı önerilmez.Prolaktin düşürücü etkisini azaltabilecek dopamin antagonisti etkinliği olanilaçlarla (fenotiyazinler, butirofenonlar, tioksantenler, metoklopramid)birlikte kullanılmamalıdır. Sistemik biyoyarlık ve advers etkilerartabileceğinden, makrolid antibiyotiklerle (örn. eritromisin) birliktekullanılmamalıdır.

Doz Önerisi: DostinexTablet'in yiyeceklerle birlikteverilmesi tavsiye edilir. Laktasyon inhibisyonu sağlamak için, postpartum ilkgünde verilmelidir. Önerilen terapötik doz 1 mg olup, tek doz olarak verilir.Oluşmuş laktasyonun supresyonunu sağlamak için ise, önerilen terapötik dozajrejimi, iki gün (toplam doz 1 mg) süreyle her 12 saatte bir 0.25 mg'dir. Hiperprolaktinemikbozuklukların tedavisindeDostinexiçin önerilen başlangıç dozu, bir hafta için toplam 0.5mg'dir. Bu doz, haftada bir defa tek doz olarak ya da haftada iki defa (örn.pazartesi ve perşembe) 0.25 mg olarak verilebilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.