Drisentin

Drisentin

Kaplı Tablet

Sanovel

Dipiridamol

Ambalaj: 75mgx50 ve 90 kaplı Tablet.

Eşdeğeri:

Kardisentin Draje: 75 mgx50 draje(İlsan);Tromboliz Draje: 75 mgx50 draje(Koçak).

Endikasyon: Kronik anginapektorisin uzun dö-nemli tedavisinde etkilidir. Ayrıca trombositlerinagregasyonunu önleyici etkisi dolayısıyla romatizmal kalp hastalığı,kapakçık protezleri ve diğer yüzeylerde trombus oluşmasının önlenmesindekullanılır.

Kontra Endikasyon: Bilinenbir kontrendikasyonu yoktur.Duyarlı kişilerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Dipiridamol, akut anjinal ataklarıönlemede etkili değildir, fakat dipiridamol tedavisi sırasındaanjina pektoris nö-betleri azalır veya tamamen kaybolur. Aspirinlebirlikte kullanılmamalıdır. Aşırı dozda periferal vazodilatasyonyapabileceğinden hipotansiflerle birlikte kullanılmamalıdır.Hipotansiyonu olanlarda kullanılmamalıdır. Gebelerde kesin gereksinmedurumun-da kullanılmalıdır. Süte geçer, emziren annelerde dikkatlekullanılmalıdır.

Yan Etkileri: Özellikleyüksek dozlarda, gastrointestinal bozukluklarda baş ağrısı, bulantı,kusma, ciltte dö-küntü, hipotansiyon, vertigo ve bazan senkop gibiyan etkiler gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: oral antikoagülanlarınve heparinin etkinliğini artırabilir. Antasitlerle birliktealındığında etkisi azalabilir.

Doz Önerisi: Ortalama doz günde 225-300 mg’dir (3-4 Tablet). Tercihenyemeklerden 1 saat önce alınmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.