Drovid

Drovid

Film Tablet

Drogsan

Ofloksasin

Ambalaj: 200 mgx10 ve 20 film tablet.

Eşdeğeri: GirasidFilm Tablet: 200 mgx10Tablet(Abfar);Menefloks Film Tablet: 200 mgx10 Tablet(Mustafa Nevzat);OfkozinFilm Tablet: 200mgx10 tablet(Koçak);Oflocide Film Tablet: 200 mgx10 Tablet(TriPharma);OfloksFilm Tablet: 200 mgx10tablet(Eczacıbaşı);Tarivid Film Tablet: 200 mgx10 Tablet(SanofiAventis);UrosinFilm Tablet: 200 mgx10tablet(Yeni İlaç).

Endikasyon: Duyarlıbakterilerin neden olduğu akut, kronik veya tekrarlayıcı alt solunumsistemi enfeksiyonları (bronşit), pnö-moniler, KBB enfeksiyonları,yumuşak doku ve derinin enfeksiyonları, kemik ve eklem enfeksiyonları,bakteriyel enteritler ve küçük pelvisteki enfeksiyonlar da dahilolmak üzere abdominal enfeksiyonlar, böbrek, idrar yolları ve genitalorganların enfeksiyonları, gonore, enfeksiyonlara direncin belirginolarak azaldığı hastalarda (örn. nötropenik durumlar), ofloksasineduyarlı patojenlere bağlı enfeksiyonların önlenmesindeendikedir.

Kontra Endikasyon: Ofloksasinve diğer kinolonlara aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.Epilepsili hastalara verilmemelidir.Serebral travmalar, santral sinir sisteminde iltihabi lezyonlarveya felç gibi konvülziyon eşiğini düşüren ve daha önceden mevcutolan santral sinir sistemi lezyonlarında kontrendikedir. Çocuklarave gelişimini henüz tamamlamamış olan (18 yaşın altındaki) gençlere,gebe ve emziren kadınlara uygulanmamalıdır.

Uyarılar: Ofloksasin bazı advers etkileriyle,hastanın konsantrasyon ve reaksiyon gücünü bozabileceğinden,araba kullanmak ve iş makinalarını kullanmak gibi bazı durumlarıriskli hale getirebilir. Ofloksasin tedavisi sırasında, hastalaraşiddetli güneş ışığına ve ultraviyole ışınlarına maruz kalmamayaözen göstermeleri bildirilmelidir.

Yan Etkileri: Tedavi süresincemide bozuklukları, karın ağrısı, iştahsızlık, bulantı, kusma, ishalgibi belirtilerle karşılaşılabilir.

İlaç Etkileşimleri: Mide asidiniazaltıcı ilaçlar (mineral antasitler), sukralfat veya demir müstahzarlarından2 saat önce alınmalıdır. Konvülziyon eşiğini düşüren ilaçlar (örn.teofilin) veya bazı nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar (örn. fenbufen)ile birlikte verildiğinde yeni kinolonların serebral konvülziyoneşiğini düşürdüklerine dair bulgular vardır. Ofloksasin ile birlikteuygulanan glibenklamidin serum konsantrasyonları hafifçe yükselir.Özellikle yüksek doz kinolon tedavisinde, renal tübüler sekresyonauğrayan diğer ilaçlar (probenesid, simetidin, furosemid, metotreksatgibi) da beraber kullanılıyorsa, kinolonların atılımında bozuklukve serum düzeyinde yükselme olabilir. Kinolon tedavisi gö-ren kişilerde,kumarin derivelerinin etkisinde artış olabilir.

Doz Önerisi: KBB enfeksiyonları dahil olmak üzere solunumsistemi enfeksiyonlarında 12 saatte 1 Tablet olmak üzere günde 2kez 200 mg. Cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarında 12 saatte 1 Tabletolmak üzere günde 2 kez 200 mg. İntraabdominal enfeksiyonlarda 12saatte 1 Tablet olmak üzere günde 2 kez 200 mg. Ü-rogenital sistemenfeksiyonlarında 12 saatte 1 Tablet olmak üzere günde 2 kez 200mg.Neisseriagonorrhoeae’nin neden olduğu akut ve komplike olmayan üretralve servikal gonorede 400 mg’lik tek doz yeterli olmaktadır. Şiddetliya da komplike enfeksiyonlarda günlük doz, günde 2 kez 400 mg’ye kadaryükseltilebilir.Drovid Film Tabletaç karnına ya da yemeklerle birlikte bir miktarsıvı ile birlikte çiğnenmeden yutulmalıdır. Tedavi süresi kişidekiklinik ve bakteriyolojik yanıta gö-re ayarlanmalıdır. Tedavi süresiakut enfeksiyonlarda ve olguların bir çoğunda 7-10 gündür. Komplikeolmayan üriner sistem enfeksiyonlarında 3 günlük tedavi yeterliolmaktadır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.