Drovid

Drovid

Drovid nedir ne için kullanılır, Drovid nasıl kullanılır, Drovid ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Film Tablet

Ofloksasin

Ambalaj:

 200 mg x 10 ve 20 film tablet.

Endikasyon:

 Duyarlıbakterilerin neden olduğu akut, kronik veya tekrarlayıcı alt solunum sistemi enfeksiyonları (bronşit), pnömoniler, KBB enfeksiyonları,yumuşak doku ve derinin enfeksiyonları, kemik ve eklem enfeksiyonları,bakteriyel enteritler ve küçük pelvisteki enfeksiyonlar da dahil olmak üzere abdominal enfeksiyonlar, böbrek, idrar yolları ve genital organların enfeksiyonları, gonore, enfeksiyonlara direncin belirgin olarak azaldığı hastalarda (örn. nötropenik durumlar), ofloksasin duyarlı patojenlere bağlı enfeksiyonların önlenmesinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Ofloksasin Ve diğer kinolonlara aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.Epilepsili hastalara verilmemelidir.Serebral travmalar, santral sinir sisteminde iltihabi lezyonlar veya felç gibi konvülsiyon eşiğini düşüren ve daha önceden mevcut olan santral sinir sistemi lezyonlarında kontrendikedir. Çocuklara Ve gelişimini henüz tamamlamamış olan (18 yaşın altındaki) gençlere,gebe ve emziren kadınlara uygulanmamalıdır.

Uyarılar:

 Ofloksasin bazı advers etkileri ile,hastanın konsantrasyon ve reaksiyon gücünü bozabileceğinden,araba kullanmak ve iş makinalarını kullanmak gibi bazı durumları riskli hale getirebilir. Ofloksasin tedavisi sırasında, hastalara şiddetli güneş ışığına ve ultraviyole ışınlarına maruz kalmaya özen göstermeleri bildirilmelidir.

Yan Etkileri:

 Tedavi süresince mide bozuklukları, karın ağrısı, iştahsızlık, bulantı, kusma, ishal gibi belirtilerle karşılaşılabilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Mide asidini azaltıcı ilaçlar (mineral antiasitler), sukralfat veya demir müstahzarların 2 saat önce alınmalıdır. Konvülsiyon eşiğini düşüren ilaçlar (örn.teofilin) veya bazı nonsteroid antienflamatuar ilaçlar (örn. fenbufen)ile birlikte verildiğinde yeni kinolonların serebral konvülsiyon eşiğini düşürdüklerine dair bulgular vardır. Ofloksasin ile birlikteuygulanan glibenklamidin serum konsantrasyonları hafifçe yükselir.Özellikle yüksek doz kinolon tedavisinde, renal tübüler sekresyona uğrayan diğer ilaçlar (probenesid, simetidin, furosemid, metotreksat gibi) da beraber kullanılırsa, kinolonların atılımında bozukluk ve serum düzeyinde yükselme olabilir. Kinolon tedavisi gö-ren kişilerde,kumarin derivelerinin etkisinde artış olabilir.

Doz Önerisi:

 KBB enfeksiyonları dahil olmak üzere solunum sistemi enfeksiyonlarında 12 saatte 1 Tablet olmak üzere günde 2 kez 200 mg. Cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarında 12 saatte 1 Tablet Olmak üzere günde 2 kez 200 mg. İntraabdominal enfeksiyonlarda 12 saatte 1 Tablet olmak üzere günde 2 kez 200 mg. Ürogenital sistem enfeksiyonlarında 12 saatte 1 Tablet olmak üzere günde 2 kez 200 mg.Neisseria Gonorrhoeae’nin neden olduğu akut ve komplike olmayan üretral ve servikal gonore 400 mg’lik tek doz yeterli olmaktadır. Şiddetli Ya da komplike enfeksiyonlarda günlük doz, günde 2 kez 400 mg’ye kadar yükseltilebilir.Drovid Film Tablet Aç karnına ya da yemeklerle birlikte bir miktar sıvı ile birlikte çiğnenmeden yutulmalıdır. Tedavi süresi kişideki klinik ve bakteriyolojik yanıta göre ayarlanmalıdır. Tedavi süresi akut enfeksiyonlarda ve olguların bir çoğunda 7-10 gündür. Komplike Olmayan üriner sistem enfeksiyonlarında 3 günlük tedavi yeterli olmaktadır.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...