Durapan

Durapan

Tablet

Münir Şahin

Parasetamol

Ambalaj: 500 mgx20 tablet.

Eşdeğeri: Asetam Tablet: 500 mgx20 tablet(Saba);Minoset Tablet: 500 mgx20 tablet(Roche);Noral Tablet: 500 mgx20 tablet(İ.E.Ulagay);Parasedol Tablet: 500 mgx20 tablet(Koçak);Parol Tablet: 500 mgx20 tablet(Atabay);Sedalon Tablet: 500 mgx20 tablet(Günsa);Setamol Tablet: 500 mgx20 tablet(Yeniİlaç);Tamol Tablet: 500 mgx20 tablet(İlsan);Tempo Tablet: 500 mgx20 tablet(Akdeniz);Termacet Tablet: 500 mgx20 tablet(Toprak);Tylol Tablet: 500 mgx20 tablet(Nobel);Volpan Tablet: 500 mgx20 tablet(HüsnüArsan).

Endikasyon: Baş ağrısı,migren, adet sancıları, diş ağrısı, soğuk algınlığı ve gripal enfeksiyonlarabağlı ağrı, nevralji, nevrit, siyatik, lumbago, kas ve eklem ağrıları,orta kulak ağrıları, sinüzit ve cerrahi operasyonlara veya yaralanmalarabağlı ağrılar ile adet zorluklarından kaynaklanan ağrılarda endikedir.Asetilsalisilikasite duyarlığı olan hastalarda alternatif ilaç olarak kullanılır.

Kontra Endikasyon: İleri derecedeböbrek ve karaciğer rahatsızlığı olan hastalarda kullanılmamalıdır.Parasetamole aşırı duyarlığı olanlarda ve daha önce anemisi olanlardakullanılması sakıncalıdır.

Uyarılar: Parasetamolün 20 gramdan fazlaalınmasında fatal risk vardır. Aktif alkolizm, viral hepatit, karaciğerhastalığı ve ağır böbrek fonksiyon bozukluğu olanlarda dikkatlekullanılmalıdır. Kronik alkoliklerde terapö-tik dozları takibenhepatotoksisite ve karaciğer yetmezliği gelişir. Kronik alkolbağımlılarında güvenli doz saptanamadığından, günde 2 g veya dahadüşük dozlar önerilir. Alışılmış terapö-tik dozlarda kısa süreliolmak şartıyla gebeliğin tüm dö-nemlerinde kullanılabilir. Yüksekdozlarda devamlı kullanımı annede anemiye, yeni doğan bebekte isefatal böbrek hastalığına neden olabilir.

Yan Etkileri: Derideprüritik makülopapüler dö-küntüler, ürtiker, methemoglobinemive bazı gastrointestinal belirtiler gibi yan etkiler gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Barbitüratlarve diğer antikonvülzanlar, kloramfenikol, desipramin, doksorubisin,mide boşalma süresini etkileyen ilaçlar ve uzun süreli tedavilerdeantikoagülan ilaçlarla etkileşme olasılığı vardır. Alkol parasetamolünhepatotoksik etkisini artıracağından birlikte kullanılmamalıdır.

Doz Önerisi: Erişkinlerde günlük doz 3-4x1-2 ve çocuklarda3-4x¼-½ Tablettir. Maksimum erişkin dozu 4 g ve çocuk dozu 1.2 g’dir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.