Duricef

Duricef

Duricef nedir ne için kullanılır, Duricef nasıl kullanılır, Duricef ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Kapsül

Sefadroksil monohidrat

Ambalaj:

 500 mgx14 kapsül.

Endikasyon:

 Duyarlı Bakterilerin neden olduğu üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları: Tonsillit, farenjit, sinüzit, otitis media, bronşit, pnömoni, akciğer absesi, ampiyem ve plörezi.Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: Fronküloz,apseler, selülit, lenfanjit, dekübit ülserleri, mastit ve erizipel.Ürogenital sistem enfeksiyonları: Sistit, piyelonefrit, adneksit,endometrit ve prostatit. Diğer enfeksiyonlar: Osteomiyelit, septik artrit, peritonit ve puerperal sepsis tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Sefalosporin Grubu antibiyotiklere aşırı duyarlı hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Penisilinlere aşırı duyarlı oldukları bilinen lerde sefalosporin antibiyotikler ihtiyatla kullanılmalıdır.Böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Gebelik Döneminde ancak gerekli olduğu zaman kullanılmalıdır. Emziren Annelerde kullanım sırasında dikkatli olunmalıdır.

Yan Etkileri:

 Tedavi süresince psödomembranöz kolit is belirtilerine rastlanabilir. Bulantı ve kusma çok seyrek olarak görülür. İlacın gıdalarla beraber alınması yakınmaları azaltabilir. Bazı hallerde diyare görülebilir.Alerjik etkiler (deri döküntüleri, kaşıntı, ürtiker ve anjioödem)görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Alkol, kolistin,oral antikoagülanlar ve aminoglikozidlerle birlikte kullanılmamalıdır.

Doz Önerisi:

 oral yoldan gıdalarla birlikte, gıdalardan etkilenmeden verilebilir. Büyükler ve 40 kg’nin üstündeki çocuklarda grup A Hemolitik streptokokların neden olduğu farenjit ve tonsilit enfeksiyonlarında günde 1 kez 1 g’lik tek doz veya eşit bölümlerde 12 saatlik aralıklarla (2x500 mg) en az 10 gün süreyle verilmelidir. Diğer üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarında orta dereceli enfeksiyonlarda genellikle 1 g’lik doz eşit dozlara bölünerek verilir (500 mg her 12 saatte). Daha ciddi enfeksiyonlarda günde 2 kg’lik doz iki eşit bölümde verilir (1g her 12 saatte).Deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında genellikle günde 1 g’lik tek doz uygulanır veya eşit bölümlerde 12 saatlik aralıklarla (500 mg her 12 saatte) verilir.Komplike olmayan alt üriner sistem enfeksiyonlarında(sistit) günde 1-2 g’lik dozlar tek olarak veya eşit bölümlerde 12 saatlik aralıklarla verilir.Diğer ürogenital sistem enfeksiyonlarında günde 2 kg’lik dozlar eşit bölümlerde 12 saatlik aralıklarla verilir (1 g her 12 saatte bir).40 kg’nin altındaki çocuklar için önerilen günlük doz kg başına 25-50 mg’lik dozlar eşit bölümlerde 12 saatlik aralıklarla veya tek dozla verilebilir.A grubu hemolitik streptokokların neden olduğu enfeksiyonlarda tedaviye en az 10 gün devam edilmelidir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...