Duricef

Duricef

Kapsül

BMS

Sefadroksil monohidrat

Ambalaj: 500 mgx14 kapsül.

Eşdeğeri: Cefradur Kapsül: 500 mgx14 kapsül(Eczacıbaşı).

Duricef

Süspansiyon

Sefadroksil monohidrat

Ambalaj: 250 mg/5 mLx60 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: Cefradur Oral Süspansiyon: 250 mg/5 mLx60 mL(Eczacıbaşı).

Endikasyon: Duyarlıbakterilerin neden olduğu üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları: Tonsillit, farenjit, sinüzit, otitis media, bronşit, pnö-moni, akciğerabsesi, ampiyem ve plö-rezi.Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: Fronküloz,abseler, selülit, lenfanjit, dekübitus ülserleri, mastit ve erizipel.Ürogenital sistem enfeksiyonları: Sistit, piyelonefrit, adneksit,endometrit ve prostatit. Diğer enfeksiyonlar: Osteomiyelit, septikartrit, peritonit ve puerperal sepsisin tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Sefalosporingrubu antibiyotiklere aşırı duyarlı hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: Penisilinlere aşırı duyarlıoldukları bilinenlerde sefalosporin antibiyotikler ihtiyatla kullanılmalıdır.Böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Gebelikdö-neminde ancak gerekli olduğu zaman kullanılmalıdır. Emzirenannelerde kullanım sırasında dikkatli olunmalıdır.

Yan Etkileri: Tedavi süresincepsö-domembranöz kolitis belirtilerine raslanabilir. Bulantı vekusma çok seyrek olarak gö-rülür. İlacın gıdalarla beraber alınmasıbu yakınmaları azaltabilir. Bazı hallerde diyare gö-rülebilir.Alerjik etkiler (deri dö-küntüleri, kaşıntı, ürtiker ve anjiyoödem)gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Alkol, kolistin,oral antikoagülanlar ve aminoglikozidlerle birlikte kullanılmamalıdır.

Doz Önerisi: oral yoldan gıdalarla birlikte, gıdalardan etkilenmedenverilebilir. Büyükler ve 40 kg’nin üstündeki çocuklarda grup Abhemolitik streptokokların nedenolduğu farenjit ve tonsilit enfeksiyonlarında günde 1 kez 1 g’liktek doz veya eşit bö-lümlerde 12 saatlik aralıklarla (2x500 mg) en az10 gün süreyle verilmelidir. Diğer üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarındaorta dereceli enfeksiyonlarda genellikle 1 g’lik doz eşit dozlarabö-lünerek verilir (500 mg her 12 saatte). Daha ciddi enfeksiyonlardagünde 2 g’lik doz iki eşit bö-lümde verilir (1 g her 12 saatte).Deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarındagenellikle günde 1 g’lik tek dozuygulanır veya eşit bö-lümlerde 12 saatlik aralıklarla (500 mg her12 saatte) verilir.Komplike olmayan alt üriner sistem enfeksiyonlarında(sistit) günde 1-2 g’lik dozlartek olarak veya eşit bö-lümlerde 12 saatlik aralıklarla verilir.Diğer ürogenital sistem enfeksiyonlarında günde 2 g’lik dozlar eşitbö-lümlerde 12 saatlik aralıklarla verilir (1 g her 12 saatte bir).40 kg’ninaltındaki çocuklariçin ö-nerilen günlük doz kg başına 25-50 mg’likdozlar eşit bö-lümlerde 12 saatlik aralıklarla veya tek dozla verilebilir.A grububhemolitik streptokokların nedenolduğu enfeksiyonlarda tedaviye en az 10 gün devam edilmelidir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.