Durogesic

Durogesic

Durogesic nedir ne için kullanılır, Durogesic nasıl kullanılır, Durogesic ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Transdermal Flaster,

Fentanil

Ambalaj:

 25 µg/saat: 2.5 mg fentanil içeren 10 cm2’lik 5 flaster

Ambalaj:

 50 µg/saat: 5 mg fentanil içeren 20 cm2’lik 5 flaster

Ambalaj:

 75 µg/saat: 7.5 mg fentanil içeren 30 cm2’lik 5 flaster

Ambalaj:

 100 µg/saat: 10 mg fentanil içeren 40 cm2’lik 5 flaster içeren şase.

Endikasyon:

 Narkotikanaljezi gerektiren kronik veya şiddetli ağrıların tedavisindeendikedir.

Kontrendikasyon:

 Fentanil Karşı aşırı duyarlılığı olan olgularda kullanılmamalıdır.

Uyarılar:

 Transdermal Fentanyl, kısa dönemli kullanımda doz titrasyonu mümkün olmadığından ve ciddi veya yaşamı tehdit edici hiperventilasyonla sonuç olabileceğinden akut veya ameliyat sonrası ağrı tedavisinde kullanılmamalıdır.Kontrolsüz fentanil salınımına yol açabileceği nden, müstahzar kesilerek ya da parçalanarak kullanılmamalı ve zarar verilmemelidir. Hekim kararıyla potansiyel yararlarıolası zararlarına üstün gelmedikçe, transdermal fentanil gebe kadınlarda kullanılmamalıdır. Fentanil anne sütüne geçer, emziren kadınlarda kullanımı önerilmez. Araba veya makine kullanmak gibi işler için gerekli mental ve/veya fiziksel yeterliliği azaltabilir.

Yan Etkileri:

 En ciddi advers etkisi hipoventilasyonda. Görülebilen diğer advers etkiler: Bulantı, kusma, kabızlık, hipotansiyon, bradikardi, dalgınlık,baş ağrısı, konfüzyon, halüsinasyon, öfori, kaşıntı, terleme ve idrar çıkarmada zorluk. Kızarık, eritem ve şiddetli kaşıntı gibi cilt ilişkili yan etkilere rastlanmıştır. Başka bir narkotik analjeziktentransdermal fentanil tedavisine dö-nen bazı hastalarda opioid semptomlar(bulantı, kusma, ishal, anksiyete ve titreme) gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Narkotikler,sedatif ve hipnotikler, genel anestezikler, fenotiyazinler, trankilizanlar,iskelet kas gevşeticiler ile sedasyon oluşturucu antihistaminikler ve alkollü içecekler gibi diğer santral sinir sistemi depresanları ile beraber kullanıldığında ek depresan etkiler oluşturabilir; yetersiz ventilasyon, düşük tansiyon ve derin sedasyon veya koma gö-rülebilir.Oral ritonavir IV fentanil klirensini üçte iki azaltmıştır. Ritonavir Transdermal fentanil ile birlikte kullanımı fentanil plazma konsantrasyonlarında artışla sonuçlanabilir. Hasta yakından gözlemlenmedikçe ritonavir ile transdermal fentanyl birlikte kullanımı önerilmez.

Doz Önerisi:

 Doz hastanın durumuna göre kişisel olarak ayarlanmalı ve uygulamadan sonra düzenli aralıklarla tekrar gözden geçirilmelidir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...