Durogesic

Durogesic

Transdermal Flaster

JanssenCilag

Fentanil

Ambalaj: 25 µg/saat: 2.5 mgfentanil içeren 10 cm2’lik 5 flaster

Ambalaj: 50 µg/saat: 5 mg fentaniliçeren 20 cm2’lik 5 flaster

Ambalaj: 75 µg/saat: 7.5 mg fentanil içeren 30 cm2’lik 5flaster

Ambalaj: 100 µg/saat: 10 mg fentaniliçeren 40 cm2’lik 5 flaster içeren şase.

Endikasyon: Narkotikanaljezi gerektiren kronik veya şiddetli ağrıların tedavisindeendikedir.

Kontra Endikasyon: Fentanilekarşı aşırı duyarlığı olan olgularda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Transdermalfentanil, kısa dö-nemli kullanımda doz titrasyonu mümkün olmadığındanve ciddi veya yaşamı tehdit edici hipovantilasyonla sonuçlanabileceğindenakut veya ameliyat sonrası ağrı tedavisinde kullanılmamalıdır.Kontrolsüz fentanil salınımınayol açabileceğinden, müstahzar kesilerek ya da parçalanarak kullanılmamalıve zarar verilmemelidir. Hekim kararıyla potansiyel yararlarıolası zararlarına üstün gelmedikçe, transdermal fentanil gebe kadınlardakullanılmamalıdır. Fentanil anne sütüne geçer, emziren kadınlardakullanımı önerilmez. Araba veya makine kullanmak gibi işler içingerekli mental ve/veya fiziksel yeterliliği azaltabilir.

Yan Etkileri: En ciddiadvers etkisi hipovantilasyondur. Gö-rülebilen diğer advers etkiler: Bulantı, kusma, kabızlık, hipotansiyon, bradikardi, dalgınlık,baş ağrısı, konfüzyon, halüsinasyon, öfori, kaşıntı, terleme ve idrarçıkarmada zorluk. Kızarık, eritem ve şiddetli kaşıntı gibi ciltilişkili yan etkilere raslanmıştır. Başka bir narkotik analjeziktentransdermal fentanil tedavisine dö-nen bazı hastalarda opioid semptomlar(bulantı, kusma, ishal, anksiyete ve titreme) gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Narkotikler,sedatif ve hipnotikler, genel anestetikler, fenotiyazinler, trankilizanlar,iskelet kas gevşeticiler ile sedasyon oluşturucu antihistaminiklerve alkollü içecekler gibi diğer santral sinir sistemi depresanlarıile beraber kullanıldığında ek depresan etkiler oluşturabilir; yetersizventilasyon, düşük tansiyon ve derin sedasyon veya koma gö-rülebilir.Oral ritonavir IV fentanil klirensini üçte iki azaltmıştır. Ritonavirintransdermal fentanille birlikte kullanımı fentanil plazma konsantrasyonlarındaartışla sonuçlanabilir. Hasta yakından gözlemlenmedikçe ritonavirile transdermal fentanilin birlikte kullanımı önerilmez.

Doz Önerisi: Doz hastanın durumuna gö-re kişisel olarak ayarlanmalıve uygulamadan sonra düzenli aralıklarla tekrar gözden geçirilmelidir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.